Hlavní obsah

Je v něčem jiný. Plynaři vysvětlují, jak je to s norským plynem

Foto: Profimedia.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu doporučuje nezanedbat pravidelnou kontrolu kotlů, a to kvůli novému složení zemního plynu.

Reklama

16. 3. 12:24

Plyn z Norska je o něco méně výhřevný, ale splňuje všechny požadavky dané platnou vyhláškou. Specializovaná komora varovala, že může působit problémy na spotřebičích. Oslovení plynaři ale takovou zkušenost nemají.

Článek

Plyn, který nyní odebírají české domácnosti a firmy, má vyšší podíl síry a může poškozovat měděné trubky a zanášet spotřebiče.

S tímto upozorněním přišla před pár dny Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Do České republiky nyní proudí plyn z Norského království místo z Ruské federace.

Oslovení odborníci, kteří se revizí plynových zařízení zabývají, si ale ničeho podobného v praxi zatím nevšimli.

„Ještě jsme se s tím nesetkali,“ říká Tomáš Klier ze společnosti Porteo servis, která se specializuje na opravu a údržbu plynových kotlů. Denně mu rukama projde několik plynových spotřebičů. „Zrovna mám v ruce sítko na vstupu do plynové armatury a je čisté jako slovo boží,“ dodává.

Foto: Tomáš Klier

„Sítko je zcela čisté,“ popisuje servisman.

Podobně mluví i Pavel Frydl z konkurenční firmy Frydl group.

„V současné době jsme v našich společnostech nezaznamenali žádný neobvyklý nárůst poruch plynových spotřebičů způsobených vadným plynem v rozvodech,“ říká Frydl.

Jeho firma denně servisuje vyšší desítky plynových spotřebičů v domácnostech i ve firmách.

„Mimo jiné provádíme zákonné revize plynu, a proto této situaci věnují naši technici i dispečink zvýšenou pozornost. V současné chvíli není nutné přijímat žádná speciální technická opatření k provozu plynových spotřebičů. Uživatelům důrazně doporučujeme nezasahovat neodborně do svých plynospotřebičů,“ dodává Frydl.

Vyšší obsah síry, ale v mezích pravidel

Přechod z ruského na norský plyn s sebou skutečně může nést určité problémy, připouští Český plynárenský svaz, který sdružuje firmy a odborníky v plynárenství.

Některé kotle nebo jiné spotřebiče se mohou ucpávat částicemi sulfidu měďnatého. Svaz v posledních týdnech zaznamenal „několik málo případů“ tvorby sulfidu měďnatého, který se objevil na měděných částech odběrných plynových zařízení.

„Při prověřování těchto několika případů se vždy potvrdilo, že je zemní plyn do daného odběrného místa dodáván v požadované kvalitě,“ uvádí Český plynárenský svaz.

„Rádi bychom tímto potvrdili, že zemní plyn, který je dodáván českým zákazníkům, plní i nadále všechny požadavky na jeho složení i kvalitu,“ dodal svaz.

Každý plyn obsahuje různé množství příměsí. Aktuální složení k poslednímu únorovému dni bylo 90,8 % metanu, 5,3 % etanu a 1,1 % propanu. Zbytek tvoří vyšší uhlovodíky, oxid uhličitý, dusík a také síra obsažená v odorizační chemikálii a ve formě sirovodíku. V posledních měřeních obsah sirovodíku lehce přesahoval 3 mg na kubický metr zemního plynu, což je oproti předchozím rokům několikanásobně víc. I takové množství ale odpovídá požadavkům na kvalitu plynu podle českých standardů.

„Je to hodnota, která plně vyhovuje řádu provozovatele přepravní soustavy i platné vyhlášce,“ uvedla pro Seznam Zprávy společnost E.ON, jeden z největších dodavatelů plynu na českém trhu.

Síra může reagovat s měděnými trubkami, výsledkem potom v některých případech mohou být prachové částice sulfidu měďnatého, které mohou ucpávat například sítka umístěná před spotřebiči. Podle servismanů, dodavatelů, distributorů i Ministerstva průmyslu a obchodu se to ale zatím ve větší míře neděje.

Plynaři si nicméně všímají toho, že nový plyn má trochu jiné vlastnosti. Není ale možné říct, že by byl špatný.

„Je trochu méně výhřevný, je to poznat při zapalování,“ říká Klier ze společnosti Porteo servis. „Plyn ale obecně není vždy stejný, to se týká i ruského plynu. Velkou roli hraje například jeho vlhkost. Projevuje se i roční období, kvalitu ovlivní i venkovní mrazy,“ popisuje.

Regionální problém, říká ministerstvo

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve vyjádření pro Seznam Zprávy uvedlo, že se nejedná o plošný problém.

„Plynárenské společnosti, distributoři či například Energetický regulační úřad dosud zaznamenali jen několik desítek případů stížností z celkového počtu zhruba 3 milionů odběrných míst. Záležitost se zatím navíc týká jen části území České republiky,“ uvedl mluvčí Marek Vošahlík.

Podle informací redakce se jedná o Ústecký kraj, do kterého vzhledem k rozložení distribuční soustavy začal norský plyn proudit jako první.

„Obecně se doporučuje alespoň jednou ročně si nechat kotel zkontrolovat odbornou firmou. V návaznosti na změnu složení plynu je potřeba to nyní dodržovat ještě pečlivěji,“ doporučuje ministerstvo.

Největší český distributor plynu GasNet pro redakci uvedl, že v rámci distribuční sítě čítající 2,3 milionu odběrných míst firma zaznamenala pouze několik desítek problémů způsobených vyšším obsahem síry v zemním plynu.

„Doporučujeme tuto situaci řešit s dodavatelem domovních rozvodů plynu nebo výrobcem daného plynového spotřebiče. Tato zařízení by měla být na předepsané složení zemního plynu dimenzována,“ řekl mluvčí firmy GasNet Aleš Gregorovič.

Pražská plynárenská Distribuce, druhý největší distributor plynu, na dotaz redakce uvedla, že neeviduje vůbec žádný podnět na kvalitu plynu v souvislosti s možným vznikem nečistot.

Reklama

Doporučované