Hlavní obsah

Škola, kterou otřásla vražda, hledá ředitele

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Snímek z 31. března 2022, kdy ve škole zavraždil učeň svého pedagoga.

Reklama

9. 6. 7:30

Praha příští rok vyhlásí výběrové řízení na ředitele pražského učiliště Ohradní. Loni v něm učeň zavraždil mačetou jednoho z pedagogů. Inspekce ale také přišla na závažná pochybení školy.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Stojím před žlutozelenou budovou pražského učiliště v Ohradní ulici. Zhruba v těchto místech natáhli na konci loňského března policisté pásky, když zabezpečovali školu po útoku žáka s mačetou.

Tato část příběhu už skončila pravomocným rozsudkem. Učeň Jaroslav Řehák odešel v květnu od Vrchního soudu v Praze s 14letým trestem. Dostal o dva roky více, než kolik mu za vraždu původně vyměřil městský soud.

Zdejším žákům teď ale jde o budoucnost školy. Česká školní inspekce upozornila, že učiliště dlouhodobě selhávalo v práci s těmi ohroženými školním neúspěchem.

Ptám se tedy učňů, jestli během roku došlo k nějaké změně. „Nic zásadního se teda za mě nezměnilo,“ říká Adam a popotahuje ze zapálené cigarety.

„Nebo jo?“ obrací se na Davida, který jde ze školy s ním. Ten ale jen kroutí hlavou. „Možná se víc věcí řeší s poradkyní,“ zamýšlí se.

Změna? Škola má těžkou práci

V tomto bodě chválí přístup školy Galina Jarolímková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 , pod kterou zařízení spadá.

„Zefektivnila se a a také zintenzivnila spolupráce. Škole byla přidělena nová psycholožka, která tam pravidelně dochází. Ve škole je také nová, fantastická výchovná poradkyně, která konzultuje veškeré děti se speciálně vzdělávacími potřebami,“ popisuje.

Právě intenzivnější práci s poradnou inspektoři škole doporučili.

„Česká školní inspekce prostřednictvím pražského inspektorátu průběžně řešila se zřizovatelem celkově složitou situaci školy. Zřizovatel reagoval na naše zjištění doporučením vedení školy prohloubit spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4, zejména v oblasti prevence zaměřené na problematické projevy chování žáků a na zlepšení vztahů uvnitř školy,“ popisuje náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Žáci nejvíce řeší vztahy s pedagogy. A rozhodně nejsou hlasy jen kritické. „Spousta učitelů je férových a hodně naučí, ale pak někteří přijdou a první, co nám řeknou, je, že jsme dementi,“ říká Petr.

„Hele, neřvi tolik, jsme kousek od školy,“ ohlíží se další ze čtyřčlenné skupinky, která před chvílí sešla ze schodiště učiliště. Všem žákům, kteří s námi mluvili, jsme pro ochranu jejich soukromí změnili jména.

Na druhou stranu učiliště má velmi těžkou práci, protože s velkým počtem žáků řeší nejen problémy s prospěchem a chováním, ale také jejich speciálně vzdělávací potřeby.

„Nechci školu omlouvat, ale chodí tam velmi problémoví žáci. Mají také velký nárůst dětí i s psychiatrickými diagnózami a pro učitele je to velmi náročné,“ dodává Jarolímková.

Inspekce: Ne pro stávajícího ředitele

Právě dlouhodobý spor mezi žákem a učitelem byl spouštěčem loňské tragédie. Česká školní inspekce ale posléze přišla v šetření zpracovaném z podnětu Policie ČR i na řadu systémových chyb, za které je podle inspektorů zodpovědné vedení školy.

Nejvážnějším postihem, ke kterému může Praha přikročit, je odvolání současného ředitele Karla Dvořáka. K tomu ale sáhnout nechce.

„I kdybych ho teď odvolal, tak než se výběrové řízení vypíše, než se udělá inzerce, tak bychom to reálně do září nestihli. Navíc Rada školy ho tehdy podpořila, jsou tam ale zase zprávy České školní inspekce. Myslím si ale, že obnova je na škole důležitá,“ dodává pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN).

V čem podle inspekce škola selhává

Ředitel školy sice ustanovil školní poradenské pracoviště, v jehož náplni práce je předcházení školní neúspěšnosti žáků, avšak jeho činnost je pouze formální. Ve škole chybí systém vyhledávání žáků s riziky studijního neúspěchu a následné pomoci. V kontextu s mimořádnou událostí se projevila nefunkčnost některých systémů na úrovni školy, především nefunkčnost přenosu informací na různých úrovních (učitel – třídní učitel, třídní učitel – výchovný poradce, pedagogičtí pracovníci – vedení školy). Rovněž chybí včasná informovanost zákonných zástupců o neúspěších žáků. Kontrolní mechanismy vedení školy nejsou dostatečně funkční, chybí ověřování účinnosti přijatých opatření, zejména sledování jejich dopadů na kvalitu vzdělávání.

Některá zjištění ČŠI tak korespondují s nedostatky konstatovanými v inspekční zprávě z roku 2020. Nastavený systém výchovného poradenství není plně funkční, naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáků není průběžně sledováno a vyhodnocováno, tudíž není zajištěno, aby podpůrná opatření byla všem žákům přístupná v plném rozsahu.

Zdroj: Výsledek šetření stížnosti České školní inspekce

Ani inspekce setrvání ve funkci nepodpořila.

„V květnu 2023 pražský inspektorát obdržel od zřizovatele školy žádost o stanovisko ke konci funkčního období daného ředitele. Vzhledem k závažnosti zjištěných pochybení ze strany ředitele školy při šetření stížnosti v SOU Ohradní i s ohledem na zjištění z předchozího inspekčního hodnocení bylo rozhodnuto zřizovateli nedoporučit prodloužení funkčního období ředitele školy,“ podotýká náměstek ústředního školního inspektora Kovář.

Praha tedy bude vybírat ředitele pro další funkční období. „Připravuje se výběrové řízení. Rámcově by mělo začít začátkem příštího roku,“ popisuje radní Klecanda.

Přihlásí se někdo?

Do výběrového řízení se ale může přihlásit i současný ředitel Dvořák. Seznam Zprávy se ho ptaly, zda se do konkursu přihlásí. Nereagoval ale na e-mail ani telefon. Dlouhodobě však kritiku ze strany České školní inspekce odmítá.

„Přístup České školní inspekce je jenom, pouze a vždycky jednostranný. Když mi četli inspektoři zápis, tak se mě ptali, jestli chci něco doplnit. Chtěl jsem, aby zapsali, že se za svou celou pětidenní činnost nezeptali ředitele školy, jak hodnotí přístup žáků ke studiu, případně spolupráci s rodiči. Do zápisu to ale nedali,“ uvedl už dříve pro Seznam Zprávy.

Česká školní inspekce upozornila na to, že i v případě žáka odsouzeného za vraždu došlo k systémovým pochybením školy, ale i osobním selháním jednotlivých učitelů.

K tomu samému došel i znalecký posudek vypracovaný pro potřeby soudního řízení. Škola podle něj nepřistupovala vždy k žákovi podle jeho diagnózy, a tak minimálně částečně selhala v individuálním přístupu. Učeň totiž trpí vývojovou dysfázií.

Do řešení situace na škole ovšem vstoupily obecní volby. Jednání o pražské koalici se protáhla až do půlky února, nové vedení radnice tak naplánovalo výběrové řízení až na příští rok. Okamžité odvolání by nic neřešilo ani podle inspektorů.

„Situace ve škole byla dále komplikována krátkým obdobím ve funkci nového zástupce ředitele (3 měsíce) i vysokým věkovým průměrem pedagogických pracovníků školy. Personální opatření vůči řediteli školy by v daný okamžik nepřineslo očekávané změny,“ vysvětluje Kovář.

V úvahu podle informací Seznam Zpráv přicházelo i sloučení učiliště s jinou střední školou, nepodařilo se ale najít vhodné řešení. I tak se vedení Prahy obává, aby se do výběrového řízení přihlásil vůbec nějaký kandidát.

Reklama

Doporučované