Hlavní obsah

První výsledky sčítání lidu: přibylo půl milionu seniorů, je jím každý pátý

Foto: Shutterstock.com

Počet lidí ve věku nad 65 let se za 10 let zvýšil o půl milionu. Češi stárnou. (Ilustrační snímek.)

Reklama

13. 1. 10:38
aktualizováno • 13. 1. 11:25

První výsledky loňského sčítání lidu ukázaly na to, že počet obyvatel České republiky za deset let vzrostl zhruba o 90 tisíc. Nejpočetnější skupinou jsou čtyřicátníci, nejméně lidí je ve věku 21 let.

Článek

Stárneme. Mezi seniory nad 65 let se podle nejnovější statistiky řadí 2,1 milionu lidí, tedy každý pátý člověk.

„Bylo to půl milionu, více než při posledním sčítání,“ dodal k aktuálním údajům Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Celkově bylo v loňském roce podle sčítání 10 524 167 obyvatel Česka, což představuje nárůst o necelých 90 tisíc. Nejpočetnější skupinou jsou lidé ve věku 44 a 45 let, nejméně početní pak lidé ve věku 21 let.

„Poprvé od roku 1980 poklesl počet obyvatel v produktivním věku mezi 15 a 65 lety,“ upozornil Robert Šanda.

Z pohledu krajů rostl počet obyvatel v Praze a Středočeském kraji, naopak počet klesal ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Jde o první výsledky loňského sčítání lidu, které prezentoval ČSÚ. Celonárodní dotazníková akce probíhala i přes komplikace spojené se šířením covidu v období mezi 27. březnem a 11. květnem.

Účast v dotazníkovém šetření je pro lidi s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dní v České republice. Za neúčast na sčítání hrozila pokuta až 10 tisíc korun.

Cizinci jsou vzdělanější než Češi

Data ze sčítání také ukázala, že v Česku žije 490,4 tisíce cizinců. Jde o 4,7 procenta obyvatel, tedy zhruba každý 21. v zemi je cizinec.

„Zvyšovala se především dominance ukrajinské populace, tvořila zhruba třicet procent cizinců,“ popisoval Robert Šanda.

Právě Ukrajinců je v Česku přes 150 tisíc, Slováků necelých 96 tisíc a Vietnamců přes 54 tisíc. Mezi pěti nejpočetnějšími národnostními menšinami jsou ještě Rusové a Poláci.

Právě cizinci podle ředitele statistik obyvatelstva v ČSÚ ovlivnili i celkovou populaci v některých ohledech. „Zvyšují podíl mužů v populaci, protože mezi cizinci je výrazně více mužů než v české populaci, ale už to není tak výrazné jako v roce 2011,“ poukazoval Robert Šanda. Dále dodal, že zvyšují počet lidí v produktivním věku, jde totiž zejména o třicátníky a čtyřicátníky.

„Cizinci jsou také poměrně výrazně vzdělanější. Je tam vyšší procento vysokoškoláků,“ řekl Robert Šanda.

Národnostní otázku, která byla nepovinná, vynechalo přes třicet procent respondentů. Podle statistiků jde o očekávaný trend. Přesto se nejvíce obyvatel hlásí k české národnosti a následně k moravské.

„Za ní je s odstupem slovenská a vietnamská. K romské národnosti se přihlásilo 4 458 lidí. Znamenalo to určitý pokles od minulého sčítání, kdy to bylo něco přes pět tisíc,“ podotýká ředitel statistiky obyvatelstva.

Poprvé také úroveň vzdělání žen převýšila muže. Podle Roberta Šandy jde o trend, kdy mladší generace žen jsou vzdělanější než muži a už převážily i v celkové populaci.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované