Hlavní obsah

Dva ministři skončili kvůli opisování. MŠMT ale považuje systém boje proti plagiátům za dostatečný

Foto: Koláž Seznam.cz, Seznam Zprávy

Reklama

25. 7. 2018 17:00

Ministerstvo školství podle svého vyjádření vnímá problém plagiátorství jako vážný. Žádné nové kroky ale nyní podniknout nechystá. Hlavní odpovědnost mají podle něj autoři opsaných prací a škola, na níž plagiáty projdou přes vedoucího, oponenta a komisi.

Článek

V uplynulém měsíci byli hned dva členové nové vlády přinuceni rezignovat kvůli tomu, že opsali své bakalářské či diplomové práce. Nejprve 9. července, po pouhých třinácti dnech ve funkci, rezignovala ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Zjistilo se totiž, že měla problematické pasáže jak v bakalářské, tak i diplomové práci.

O mnoho déle nepobyl ve funkci ani ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál. Rezignoval týden po Malé a zároveň necelý den poté, co Seznam Zprávy upozornily na problémy v jeho bakalářské práci.

Konkrétně reportérka Seznam.cz pomocí softwaru na odhalování plagiátů našla v Krčálově bakalářce podobnosti s jinou prací ve 14 procentech textu. Spolu s dalšími potom v Krčálově práci bylo 25 stran z většiny opsaného textu. Celkem Krčálova práce měla 84 stran.

(Video: Seznam Zprávy)

Ministerstvo školství nyní vydalo k problematice plagiátů tiskovou zprávu. V ní píše, že na problém s opisováním reagovala už novela zákona o vysokých školách z roku 2016 nebo taktéž předloňské nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Už od roku 2006 se potom musí odevzdávat práce v elektronické podobě.

Kromě toho zmiňuje ministerstvo i nástroje, jak plagiáty odhalit. „V rámci společných projektů veřejných vysokých škol vznikl například systém porovnávající studentské práce mezi sebou a se zdroji na internetu a program Theses.cz, který v současnosti využívá pro kontrolu studentských prací 23 veřejných vysokých škol,“ píše se v tiskové zprávě.

Proto nyní ministerstvo žádné změny v legislativě ohledně problematiky plagiátorství nechystá.

Zároveň zdůrazňuje, že „jsou to právě studenti a vysoké školy, zejména vedoucí a oponenti závěrečných prací a členové zkušebních komisí, kteří jsou za kvalitu závěrečných prací zodpovědní“.

V případě obou odstoupivších ministrů to zároveň byli právě studenti a učitelé, kdo selhali.

Oba exministři tím, že odevzdali z podstatné části opsané práce. Jejich vedoucí potom tím, že podvody neodhalili. Například Krčál se při první konfrontaci bránil právě s odkazem na vedoucího. „Měl jsem přísného vedoucího a ten mě za můj přístup pochválil. Věřím jeho posudku,“ uvedl ministr, když se ho Seznam zeptal na opsané pasáže.

Sám rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petr Sáha po následné prověrce bakalářky ale uvedl, že dnes by práce neprošla. „Nejvyšší shodu vykazovala s bakalářskou prací obhájenou o rok dříve. Lze tedy konstatovat, že práce vykazuje silné prvky plagiátu,“ uvedl Sáha.

„Podle dnešních kritérií by student za tak rozsáhlé opisování byl s největší pravděpodobností v rámci disciplinárního řízení vyloučen ze studia,“ doplnil rektor Sáha.

Jak tedy zamezit tomu, aby se podobná praxe opakovala? V tom ministerstvo nijak konkrétní není. Vysoké školy by se podle něj měly zaměřit hlavně na vnitřní systém zajišťování kvality vzdělávací činnosti, včetně vedení a oponování závěrečných prací, a zamezit možným případům, kdy se vedoucí či oponent práci dostatečně nevěnuje.

Úřad upozornil, že zajištění různých opatření pro kvalitu závěrečných prací je podmínkou pro získání akreditace školy. Vzhledem k autonomnímu fungování vysokých škol jsou pak případné tresty za porušení předpisů pouze v kompetenci samotných škol.

Plagiátorství v pondělí odsoudila i Česká konference rektorů (ČKR). „ČKR je přesvědčena, že aktuální veřejné kauzy a podezření z opisování jsou vždy selháním jednotlivců, kteří porušili pravidla vysokoškolského studia a tím pošpinili nejen desetitisíce poctivých studentů a akademiků, ale také pověst vysokoškolského prostředí v ČR,“ uvedla ve svém prohlášení.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované