Hlavní obsah

Ještě ani neexistuje a vláda už přemýšlí, jak ji zdanit. Sousedská elektřina

Foto: AI vizualizace, Seznam Zprávy

Sdílená elektřina ztrácí výhody, ještě než začala. Na sdílení má být uvalena daň.

Reklama

27. 5. 18:36

Chcete ušetřit a sdílet elektřinu se sousedy? Zaplaťte z toho daň. Stát nově zvažuje zdanění sdílení energií v komunitní energetice.

Článek

Komunitní energetika nejspíš ztratí na atraktivitě ještě dříve, než vznikla. Podle informací Seznam Zpráv se nově intenzivně řeší, že se z takto ušetřené energie bude odvádět DPH a daň z příjmu. Teď jde jen o to, v jaké formě.

Zdanění sdílené energie přitom dosud nebylo vůbec zmiňováno. Poté, co byl ale návrh zákona vypracován po stránce technické, přicházejí další požadavky. Několik zdrojů obeznámených s jednáním SZ potvrdilo, že v tuto chvíli je ve hře varianta, že by se ze sdílené energie odváděla DPH, kde by pro výpočet daně mohla sloužit i cena, za kterou dotyčný nakoupil zbytek své spotřeby. Takže v případě, že by měla organizace či domácnost spotřebu 4 MWH a z toho 3 MWH nakoupila na trhu a zbytek si nasdílela, mohla by z oné jedné megawatthodiny odvádět daň.

Druhá daň, která se teď intenzivně řeší, je daň z příjmu, kterou by platil ten, který sdílenou elektřinu prodá. Podle státu se totiž jedná o nepeněžní příjem.

Jasno bude za 14 dnů

„Tato část je aktuálně předmětem úprav. Jde ale o to, že elektřina má nějakou hodnotu a poskytuje nějaké plnění. Pokud tedy někdo čerpá energii od nějaké protistrany, je standardní, že je to zatíženo příslušnými daněmi, “ říká Blahoslav Němeček, poradce premiéra a expert na regulaci energetiky společnosti EY s tím, že tak jako jsou v tuto chvíli limity pro malé výrobce elektřiny stanoveny na 30 tisíc korun za rok, na které se daň nevztahuje, podobné hodnoty budou zřejmě zvoleny i společenstvím. „Za 14 bude zcela jasno. Bude důraz na to, aby to nevyvolávalo dodatečnou administrativní zátěž a nebylo to jednostranně vychýlené,“ dodává Němeček.

O danění nepochybuje ani Štěpán Chalupa z Komory obnovitelných zdrojů energie. „Věřím, že vyjmutí z těchto dvou daní není ve hře a nemá to být ve hře,“ říká Chalupa s tím, že si nemyslí, že by osvobození od daně mělo být zaneseno v energetickém zákoně.

„Sdílená elektřina bude zkrátka poskytována za úplatu – je jen velmi málo případů, kdy bude poskytováno zdarma – třeba z bytu na chalupu. Daň z příjmu tedy má být normálně podle standardních pravidel,“ říká Chalupa s tím, že i DPH by měla podléhat standardním pravidlům. „Pokud to bude v menším rozsahu, tak výrobce nespadne do DPH a pak DPH uvaleno nebude. Pokud to bude nad limit, musíme se chovat v rámci obecných pravidel,“ dodává. A doplňuje, že výjimky by byly nesystémové a způsobily by problémy a uškodily rozvoji obnovitelných zdrojů.

Zda bude pro DPH ale stanoven současný limit, zatím není podle Němečka jasné. „Ten režim by měl být posuzován jinak – i s ohledem na to, o jakého výrobce se jedná. Zatím to není vyjasněné,“ dodává.

Ministerstva jednají a vyjasňují

Ministerstva situaci nechtějí komentovat. „V současnosti probíhají jednání mezi Ministerstvem financí a MPO ve věci ujasnění fungování systému sdílení energie a jejich daňové konsekvence. Zdanění komunitní energetiky by mělo vycházet ze standardních principů zdaňování příjmů a DPH. Již dnes však existuje řada možností v praxi, jak může komunitní sdílení energií fakticky fungovat, což je právě předmětem aktuálních jednání mezi MPO a MF,“ říká Gabriela Krušinová z Ministerstva financí.

„Projednávání konkrétních detailů pravidel komunitní energetiky s Legislativní radou vlády nadále probíhají. Do jeho skončení není možné předjímat, jaký bude mít výsledek,“ dodává Vojtěch Srnka, mluvčí Ministerstva obchodu a průmyslu.

Rozpočet to nezachrání, pro rozvoj je to špatné

„Nepochybně by zdanění srazilo ekonomickou atraktivitu a nemyslím si, že to je správný krok. Navíc, podle zkušeností, jak rychle se sdílená elektřina rozvíjí v zahraničí, jde o menší objemy a pro státní rozpočet z toho bude faktický užitek malý. Rozpočet to nezachrání a pro rozvoj sdílené energetiky je to jednoznačně zápor,“ komentuje návrhy energetický analytik Jiří Gavor.

„Nemáme nemodelované, jak by to bylo s návratností investic, pokud by se pracovalo s DPH,“ přiznává Martin Ander ze Svazu moderní energetiky s tím, že by ale očekával, že bude uplatněn stejný princip jako v momentě, kdy má dotyčný fotovoltaiku na vlastní střeše, a kde se tedy neplatí DPH. „Předpokládám, že tento režim bude fungovat také u komunitní energetiky, a myslím si, že by bylo správné, aby se na elektřinu sdílenou pohlíželo jako na elektřinu samospotřebovanou,“ dodává Ander.

Reklama

Doporučované