Hlavní obsah

Kdo čte knihy, častěji sleduje i zpravodajské weby, ukazují data

Foto: Seznam Zprávy, Shutterstock.com

Sociální sítě využívá jako zdroj informací jen malá část účastníků průzkumu. Ilustrační fotografie.

Reklama

9. 9. 19:24

Jaké zpravodajství čtete či sledujete? Jednoznačně více seriózní média, ukazuje průzkum z Výzkumníka Seznam.

Článek

Datoví novináři Seznam Zpráv v jedinečném průzkumu zjišťovali, odkud berou informace uživatelé Seznamu. Výsledky naznačují, že lidé stále upřednostňují osvědčená média před zprávami na sociálních sítích, které jsou vnímány jako méně důvěryhodné. Tady je ale třeba zdůraznit, že průzkumu na platformě Výzkumník Seznam se účastní výhradně registrovaní uživatelé webu Seznam.cz.

Z analyzovaných médií v průzkumu vedou klasické zpravodajské servery jako Seznam Zprávy, Novinky.cz či iDnes. Sociální sítě čtenáři pro sledování zpráv rovněž využívají, ale v menší míře než zpravodajské weby.

Přibližně každý dvanáctý respondent zprávy pravidelně sleduje na facebooku – v průzkumu to uvedlo osm procent respondentů. Například TikTok pak označilo méně než jedno procento (0,9%).

Poměrně významný podíl respondentů, konkrétně osm procent, uvedl, že pravidelně sleduje zpravodajství v jiném než českém jazyce.

Čtenáři/ky knih častěji sledují seriózní zpravodajství

Zároveň lze sledovat rozdíly mezi čtenáři a nečtenáři knih ve vztahu k tomu, jaké zpravodajství sledují. Celkové rozdíly nejsou velké, největší se ukazují mezi čtenáři Seznam Zpráv, kteří z více než tří čtvrtin (78 %) uvádějí, že zároveň čtou knihy. U čtenářů Parlamentních listů je podíl čtenářů knih o deset procentních bodů nižší (68 %).

Obdobné vazby se projevují i mezi čtenáři knih a posluchači rádií. Ve skupině respondentů, kteří uvádějí, že denně poslouchají rádio, jich 78 procent zároveň čte knihy. Lidé, kteří rádio neposlouchají vůbec, čtou knihy v 72 procentech. Rozdíly nejsou velké, ale viditelně ukazují na trend mezi četbou knih a poslechem rozhlasových stanic.

Průzkum: Čtete knihy?

V první části průzkumu jsme se zaměřili výlučně na literaturu.

V podcastech vedou politická témata

Pokud jde o poslouchání podcastů, více než dvě třetiny respondentů si k tomu formátu ještě nenašla cestu. Konkrétně 49,5 % z nich uvádí, že neposlouchá podcasty vůbec, dalších zhruba 18 procent je poslouchá jen minimálně, tedy tato aktivita pro ně není pravidelnou záležitostí, ale občas si najdou čas na poslech.

Necelá třetina uvádí respondentů zmiňuje, že podcasty poslouchá denně/velmi často, případně alespoň občas.

Mezi nejoblíbenější zaměření podcastů patří (jde o nejčastější zmínky v otevřené odpovědi na otázku, jaké podcasty posloucháte):

Žánry
Zpravodajské a publicistické
Krimi, detektivní
Rozhovory se zajímavými osobnostmi
Historické
Vědecké, populárně naučné

Internetová videa, filmy a seriály

Průzkum rovněž ukázal, že skoro tři čtvrtiny respondentů sleduje videa na internetu, ať už jde o hudbu, influencery, filmy nebo seriály. Jen zhruba každý desátý uvádí, že online videa nesleduje vůbec.

Výzkum proběhl na platformě Výzkumník Seznam v srpnu 2023 a zúčastnilo se ho 1778 respondentů. Respondenti nejsou vybráni jako náhodný reprezentativní vzorek, ale následně jsou výsledky průzkumu naváženy tak, aby jejich soubor jako celek odpovídal základním demografickým ukazatelům za Českou republiku (pohlaví, věk, bydliště). Zároveň jsou výsledky srovnávány a případně dovažovány na již zveřejněné reprezentativní průzkumy relevantních agentur na daná témata.

Výzkumník Seznam

Výzkumník Seznam je výzkumný panel společnosti Seznam. Uživatelé se do něj mohou zaregistrovat a účastnit se průzkumů na různá témata. Do vhodného výzkumu je účastník pozván e-mailem na základě sociodemografických informací, které o sobě poskytl (pohlaví, věk, vzdělání, pracovní postavení, kraj, velikost obce). Veškeré výsledky jsou však anonymní a nejsou spojovány s konkrétní osobou.

Chcete nám pomoci zjišťovat informace? Podívejte se do Výzkumníka Seznam.

Reklama

Doporučované