Hlavní obsah

Fotbalová asociace loni hospodařila s účetní ztrátou 52 milionů

Foto: Profimedia.cz

Užší vedení Fotbalové asociace ČR, v přední řadě zleva místopředseda Roman Berbr, generální sekretář Jan Pauly a předseda Martin Malík.

Reklama

27. 9. 2020 17:40

Největší sportovní spolek v zemi, tedy Fotbalová asociace ČR, vykázal za loňský rok záporný hospodářský výsledek. V úhrnné bilanci převýšily výdaje asociace součet všech jejích příjmů, a to v součtu o 52 milionů korun.

Článek

Zpráva o hospodaření FAČR, kterou na nedávné valné hromadě Fotbalové asociace ČR přednesl její finanční ředitel Libor Kabelka, nevyvolala na jednání žádnou zvláštní pozornost. Ta se upínala k návrhu úpravy stanov, spočívající v rozšíření výkonného výboru FAČR o další pozici pro tzv. „povinnou ženu“ (více zde). Moravská strana návrh shodila, protože pro ni byl „politicky“ nevýhodný.

Svár o stanovy dozníval v zákulisí i v médiích ještě několik dní. Prezentovaná data o hospodaření FAČR tedy proto zůstala tak trochu stranou pozorností. Zkusme to napravit.

Na tak výrazné záporné výsledky hospodaření nebývali na Strahově zvyklí. Například o rok dříve, tedy v roce 2018, sečetli ještě, že jsou v lehkém „plusu“, konkrétně o 116 000 korun.

Oproti tomu nově vyčíslená roční účetní ztráta FAČR, která tedy v roce 2019 činila 52 milionů a 394 000 korun, působí zneklidňujícím dojmem.

Zároveň ale platí několik dalších faktorů, které je dobré vzít v potaz.

FAČR především není soukromá firma, ale spolek, sportovní svaz, který v Česku řídí fotbal. Spolu s Ligovou fotbalovou asociací, jež diriguje I. a II. ligu. Smyslem FAČR by tedy měl být rozvoj fotbalu, nikoli hromadění zisku. Ale zároveň by nejspíš nemusel generovat ani tak vysoké ztráty, zvlášť když k tomu není po ruce žádný konkrétní zjevný důvod.

Dále se vyplatí mít na zřeteli, že na rozpočet a účetnictví FAČR jsou těsně napojeny četné dceřiné obchodní společnosti, které FAČR zřizuje. Nejznámější z nich je marketingová firma STES. A právě do „dceřinek“ může FAČR podle své aktuální potřeby peníze přelévat, což také činí, a tím je obrázek nepřehledný.

Přehlednější jsou snad informační grafiky, které najdete v tomto článku. Dali jsme jim naše redakční výtvarné pojetí, jinak jsou obsahově vyrobeny podle originálu z provenience FAČR. Proč to zdůrazňovat? Záhy zjistíme, že ani s tou jejich přehledností to není dokonalé.

Tedy pro toho, kdo chce mít do věci jasnější vhled. Je otázkou, zda byl tento princip i pro FAČR prioritní. Na druhou stranu: hospodářský výsledek a struktura příjmů a výdajů FAČR na valné hromadě nijak blíže nezajímala ani účastníky jednání. My se ale na ně dívejme blíž.

Mimochodem, technická poznámka: Konkrétní sumy objevíte, když myší přejedete přes příslušnou barevnou výseč v kruhovém grafu.

Jistá zapeklitost se skrývá v zelené výseči, označené jako „příjmy od UEFA“.

Grafika v zásadě zachycuje informaci, že v průběhu roku 2019 dorazilo z účtu UEFA na účet FAČR v přepočtu celkem 883 milionů korun. Jenže už nezmiňuje, že valná většina těchto peněz, konkrétně 819 milionů korun, pokračovala obratem z účtu FAČR na účty celků, co startovaly v pohárové Evropě. Právě jim, klubům, a to prostřednictvím svého „pošťáka“, tedy Fotbalové asociace ČR, posílá UEFA peníze a bonusy, co si kluby uhrály v Lize mistrů či Evropské lize.

Budeme-li teď hovořit o roce 2019, tak už snadno dopočítáme, že UEFA loni poslala Fotbalové asociaci ČR jako příspěvek na její provoz 64 milionů korun. Vše ostatní, tedy zejména příspěvky UEFA pro kluby, pokladnou FAČR jen proputovaly dál jako průtokovým ohřívačem vody.

V grafu struktury nákladů (výdajů) FAČR je samozřejmě trik s průtokovým ohřívačem zakomponován také.

Ano, z té největší, hnědé výseče kruhu ve druhé grafice, se po přejetí myší dozvíte. že od FAČR šla loni na kluby miliarda a 39 milionů korun k tomu. Významnou část oné miliardy však tvořilo 819 milionů, o kterých jsme si už vyložili, že šlo o peníze, které UEFA posílá klubům za účast v pohárové Evropě. A to přes prostředníka, tedy přes národní fotbalovou asociaci.

Ono je to na první pohled v zásadě jedno, peníze od UEFA přes FAČR pro kluby protečou. A celkovou výslednou bilanci v účetnictví to tedy zjevně ovlivnit nemůže.

Zato ovšem může být tento postup užitečný ve chvíli, kdy se úředníci podívají na vaši grafiku výnosů (příjmů).

Důležité totiž je, v jakém poměru je namíchán koktejl peněz z veřejných zdrojů a zdrojů dalších.

Ten, u něhož jsou příjmy (výnosy) z více než padesáti procent závislé na státních dotacích, musí vzít na vědomí, že se na něj při takovéto konstelaci začne vztahovat zákon o zadávání veřejných zakázek, který pak musíte uplatňovat, i když potřebujete na asociaci vymalovat chodbu.

A právě tohle by se pravděpodobně stalo i Fotbalové asociaci ČR. Tedy nebýt myšlenky zahrnout do celkového přehledu hospodaření FAČR i peníze z „průtokového ohřívače“.

Jistě, FAČR by byla sama proti sobě, kdyby už třetím rokem tuto účetní položku právě popsaným způsobem nevyužívala. Nic proti tomu, jen jsme se snažili vysvětlit a popsat, že za grafikami FAČR jsou skryté ještě poměrně dost důležité podvrstvy.

Stejně jako u grafiky poslední, v níž FAČR nechala peníze z dotačních programů pro svazy, mládež a reprezentaci přepočítat na hlavu, tedy vydělit počtem členů příslušné asociace. Patrně proto, aby každého na první pohled šokovalo, jak má fotbal podle tohoto přehledu nespravedlivě málo.

V absolutních číslech dostal fotbal od ministerstva ve třech zmíněných programech v součtu celkem 550 milionů korun, lední hokej 235 milionů, atletika 171 milionů korun.

Fotbal má 350 000 členů, hokej jen sto tisíc. Množství fotbalistů v zemi je v poměru k registrovaným vyznavačům jiných sportů natolik převažující, že kdyby fotbal vůči ostatním nebyl solidární a nevzal si jen rozumný kus krajíce, musel by ho potom ostatním sníst prakticky celý.

Místo zbytečného šíření částečné demagogie by se možná na FAČR mohli raději zamyslet, jak se zrodila ona roční hospodářská ztráta přes 50 milionů.

Přesněji řečeno, proč na FAČR loni tolik utráceli. Mzdové náklady totiž meziročně stouply o 28 milionů korun, na rozhodčí šlo o 23 milionů víc, položka Nájemné hřišť a budov nabobtnala oproti roku předchozímu o 21 milionů korun.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované