Hlavní obsah

Jak covid ovlivní zbytek roku? „V lidech a národech probudí to nejhorší“

Foto: Shutterstock.com

Lidé v rouškách či s šátkem přes nos a pusu budou od 1. září k vidění opět častěji.

Reklama

1. 9. 2020 9:51

Seznam Zprávy oslovily osobnosti z několika oborů s třemi dotazy k současné koronavirové realitě. Přinášíme jejich odpovědi na první z nich: Jak nový typ koronaviru ovlivní zbytek roku 2020?

Článek

„Kdo řekne, že ví, co bude za dva měsíce, tak neví,“ zaznělo v jedné z odpovědí. Tuto větu by zřejmě nerozporoval nikdo z dotázaných. Přesto se každý z nich pokusil nastínit - s ohledem na znalosti, které o covidu ve svém oboru má - jakým směrem se bude život české společnosti v dalších dnech ubírat.

Podle některých tato nová zkušenost ovlivní nejen tento rok, ale i celé desetiletí. Například filozof Václav Bělohradský hovoří o konci globalizace a časech nového imperialismu. Někteří z respondentů ale odpovídají více lokálně a zdůrazňují zejména nutnost tentokrát lépe komunikovat a nová pravidla lépe společnosti vysvětlovat.

Václav Bělohradský - filozof a sociolog

Foto: Profimedia.cz

Filozof Václav Bělohradský

"Opatření naší vlády se zařazují mezi opatření všech ostatních evropských vlád s výjimkou demokratickými ctnostmi překypujícího Švédska, které vsadilo na ,uvědomělost občanů', každý jiný stát by takovou sázku asi prohrál.

Kdy to celé skončí, netuším, jako asi většina lidí, včetně odborníků. Bojím se ale, že správná odpověď je asi tato: skončí to, až škody ekonomické budou méně únosné než škody na lidském zdraví, v našem systému je zakódováno privilegování ,tvorby zisků', ta musí nakonec vždy zvítězit nad utrpením pouhých vyrábějících ,lidských zdrojů'.

Covid-19 ovlivní pravděpodobně nejen zbytek roku, ale zbytek desetiletí tím, že v lidech a národech probudí to nejhorší: volání po uzavření hranic, po autarkiích všeho druhu (nezávislost lidského společenství na okolí, pozn. red.), po vůli k izolaci od druhých vnímaných jako zdroj nákazy, ostatně komunisté legitimizovali své izolacionistické politiky odkazem na nebezpečí nákazy zdravého socialistického lidu ,zahnívající a zdegenerovanou západní kulturou'. Příklad současného Maďarska, kde politika kontroly a uzavírání země má velikou podporu zdola, což ale platí o autoritarismech vždy.

Kdo si dá do hledače heslo ,the end of neoliberalism' nebo ,globalisation ending', nalezne spoustu článků ohlašujících konec globalizace trhů, růstu mezinárodního obchodu a konec spolupráce globalizovaných institucí. Čekají nás časy nového imperialismu, v němž se všechny autoritarismy budou řadit do zástupu států posluhujících egocentrickému ,velkému bratru', který vyhlásil heslo ,Me First!' za obsah nového století."

Iva Holmerová - geriatrička, předsedkyně Gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti JEP

Foto: Seznam

Geriatrička Iva Holmerová

"To je těžká otázka, protože ani o proběhlém jaru zatím nemáme dostatek informací (marně například s kolegy hledáme data o tom, kolik lidí se závažnými a letálními průběhy bylo z pobytových zařízení sociálních služeb atd.).

O to těžší je předpovídat, jak to bude vypadat dále, i když zástupci MZ ujišťují, že to nebude dramatické. Byla bych pro zachování obezřetnosti a opatrnosti ve snaze žít co nejnormálněji a nepropadat strachu či panice. Za důležité považuji objektivní a dostatečné informování, odborné a srozumitelné vysvětlování tak, aby lidé porozuměli základním protiepidemickým principům, aby věděli, jaká opatření a kdy jsou důležitá, nutná, účinná atd. a kdy naopak nemají smysl. Prostě zvýšení zdravotní gramotnosti považuji za nesmírně důležité.

Pokud se půjde opět a nadále cestou zákazů, příkazů, opatření, změn opatření a opatřeními proti opatřením, obávám se, že vznikne spíše nedorozumění a neporozumění, a to může mít nakonec velmi závažné následky."

Tomáš Kostelecký - sociolog, ředitel Sociologického ústavu Akademie věd ČR

Foto: Akademie věd ČR

Sociolog Tomáš Kostelecký

„Dá se očekávat, že nástup dětí a studentů zpět do škol bude představovat zvýšené riziko přenosu koronaviru mezi lidmi. Se snižující se teplotou budou lidé trávit více času v uzavřených prostorách, což také zvyšuje riziko přenosu infekce. Kvůli tomu, že existuje covid-19, ovšem nezmizely jiné respirační nemoci, takže později na podzim a v zimě se bude situace pravděpodobně ještě více komplikovat obvyklým nástupem chřipek a dalších onemocnění tohoto typu. Bude obtížné rozlišit, co je covid-19 a co je běžná sezonní chřipka, což znesnadní kontrolu nad šířením samotného covidu.“

Marek Orko Vácha - teolog, biolog, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK

Foto: Wikipedia Commons / Draceane

Teolog a biolog Marek Vácha

„Tato pandemie je natolik nová a virus se chová natolik nepředvídatelně, že kdo řekne, že přesně ví, co bude za dva měsíce, tak neví. Se sychravým počasím jistě přijdou obvyklá nachlazení a chřipky, a již z letošního jara víme, že souběžná nakažení zhorší stav citlivých osob, jako jsou senioři, diabetici, lidé s hypertenzí a kardiovaskulárními potížemi.

Je možné říct, že situace bude horší, než nyní na konci léta, ale jak moc horší, nikdo neví. Záleží na tom, jak moc rychle bude vyvinuta a v dostatečném množství vyrobena vakcína.“

Petra Tesařová - onkoložka, hematoložka, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Foto: Wikipedia Commons / Mojmir Churavy

Onkoložka Petra Tesařová

"Infekce koronavirem poznamenala celý rok 2020. Připomněla nám, že nejsme zcela pány svého osudu, že existují neviditelné síly nad námi, kolem nás a v nás, které mohou zásadně poznamenat náš život, a my to můžeme ovlivnit jen obtížně.

Zbytek roku bude nejspíš spojený s nejistotou, jak se vyvine epidemiologická situace. Virus by ale měl v rámci mutací spíše zmírňovat svoji agresivitu a destruktivitu, už ve vlastním zájmu. Účinná a bezpečná vakcína by mohla ochránit ohrožené skupiny obyvatel. Cestování, kultura, i odborné konference ale budou ještě nejspíš trochu skomírat."

Blanka Říhová - imunoložka, místopředsedkyně Učené společnosti ČR

Foto: Profimedia.cz

Imunoložka Blanka Říhová

„Budeme nosit roušky, budeme víc dbát na hygienu v tom smyslu, že si umyjeme ruce pokaždé, když k tomu bude vhodná příležitost. Budeme vděčni za každou možnost jít se někam pobavit bez rizika nákazy, budeme s napětím sledovat jestli ,to nechyt' někdo z blízkého okolí a my kvůli tomu musíme být doma. Budeme muset být připraveni na dosud nepoznanou eventualitu, tj. že například naplánované symposium může být téměř ze dne na den převedeno do online režimu. A neříkám, že všichni, ale většina z nás bude na zdraví své i spoluobčanů opatrnější.“

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované