Hlavní obsah

Květnový Zpravodaj Sherlock Senior

Foto: Barbora Togel

Zpravodaj o řetězových e-mailech pro seniory.

Reklama

4. 5. 2021 17:18

V první části najdete přehled aktuálních hoaxů, v druhé na jednom z článků ukážeme typické znaky konspirace, dezinformací a hoaxu. V závěru najdete doporučení na zajímavý rozcestník prevence.

Článek

Milé čtenářky a milí čtenáři,

posíláme vám květnový Zpravodaj Sherlock Senior. V první části najdete přehled aktuálních hoaxů, v druhé na jednom z článků ukážeme typické znaky konspirace, dezinformací a hoaxu. V závěru najdete doporučení na zajímavý rozcestník prevence. Zároveň připomínáme: Pokud narazíte na informaci, která by podle vás mohla být hoaxem, napište nám, prosím.

Aktuální hoaxy: Americké transportéry na Ukrajině, statistiky o Romech a zákaz grilování v britských městech

Očkování je risk, má příliš mnoho nežádoucích účinků

V minulých číslech Zpravodaje jsme se už několikrát zmínili o údajných nežádoucích účincích očkování proti covidu-19. V posledním čísle jsme dokonce psali o nepravdivém tvrzení, které informovalo o úmrtí 150 lidí po očkování v Praze. Denně očkovaní nahlásí až několik tisíc podezření, která následně shromažďuje a ověřuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále SÚKL). Nepotvrzené údaje se ale často stávají obsahem pro dezinformátory. Samotný SÚKL k tomu uvádí: „Výpis slouží pouze pro přehled toho, jaké reakce byly nahlášeny, nejde o statistiku skutečně prokázaných nežádoucích účinků vakcín. Celkový počet hlášených podezření se liší od součtu jednotlivých reakcí. Jedno hlášení může obsahovat i více reakcí a nějaký čas si vyžádá také jejich zpracovávání.“ Velmi stručně a názorně popisuje nežádoucí účinky slovenské Ministerstvo zdravotnictví. Podle infografiky je riziko nežádoucích účinků spojených s vakcinací 2 500krát nižší než pravděpodobnost, že na covid-19 zemřete, a 11 000krát nižší než pravděpodobnost, že budete v důsledku onemocnění hospitalizováni.

Na Ukrajině se objevila americká transportní letadla

V důsledku událostí v Bělorusku se začínají opět objevovat dezinformace z oblastí, které Ruská federace považuje za svou oblast vlivu. Jednou z takových zpráv je informace o přítomnosti amerických vojsk na Ukrajině, k čemuž dodal portál Aeronet video. To přesdílel na facebookovém profilu i poslanec Lubomír Volný. U videa je uvedeno, že se jedná o americká transportní letadla C-17 Globemaster na letišti Bila Cerkva na Ukrajině. Letiště se však už pro vojenské účely nepoužívá. Na videu nahraném Aeronetem je zřetelně vidět nápis na jednom z letadel (čas 0:23). Vidíme na něm nápis AETC 6008. Jedná se sice o letadla americké armády, ale patří složce, která je zaměřená na výcvik pilotů. Více informací naleznete zde.

V britských městech „zelení“ zakázali grilování na otevřeném prostranství

České zpravodajské stanice TV Nova a CNN Prima News přinesly divákům překvapivou informaci, že se zastupitelům na radnici v Brightonu a Hove podařilo prosadit zákaz grilování na otevřených prostranstvích, včetně parků a pláží. Ve skutečnosti však nejde o omezení samotného grilování, ale o zákaz používání jednorázových alobalových grilů s cílem snížit odpad na veřejném prostranství i riziko požárů. Více informací si můžete přečíst zde.

Počet Romů se každých 14 let zdvojnásobí

Řetězovými e-maily se opět začínají šířit několik let staré statistiky o Romech, ve kterých se dočtete například to, že Romové jsou jediní, kdo mají zdravotní péči zdarma a komu platí advokáta u soudu stát, nebo že podíl tohoto etnika na zločinu je 75 %. Problémem ale je, že v České republice se žádné podobné oficiální statistiky na základě etnicity neevidují. Jsou k dispozici pouze dílčí údaje, například podíl Romů ve vyloučených lokalitách nebo podíl romských dětí ve speciálních školách. Na zdravotní pojištění zdarma mají u nás nárok některé skupiny (například senioři či rodiče na rodičovské dovolené) bez ohledu na barvu pleti či rasový původ. Stejně tak má každý, kdo si nemůže dovolit vlastního advokáta, právo využít služeb státem přiděleného právníka, který ho při soudním jednání zastupuje. O problematice kompletní evidence romského obyvatelstva jsme navíc psali v minulém čísle Zpravodaje.

Téma z mediálního vzdělávání: Očkování proti covidu-19 je spojeno s šířením digitální identity

​​​​​​​V aktuálním čísle Zpravodaje se budeme v sekci zaměřené na mediální vzdělávání věnovat řetězovému e-mailu, který odkazuje na stránky Společnosti česko-kubánského přátelství v Karviné. Na textu si názorně ukážeme, jak vznikají manipulace.

Ve sdělení se dočtete, že šíření koronaviru je umělé (jako biologická zbraň), aby přinutilo lidi nechat se očkovat. Vakcinace totiž údajně slouží k očipování populace. Zvolený text je celkem dlouhý, proto vybíráme jen několik znaků, které jsou typické jak pro konspirační teorie, tak i pro dezinformace či hoaxy.

Spiknutí elit

Obava, že je obyčejný člověk v moci neznámé síly, o které toho mnoho neví a které se nemůže bránit, je stará jako lidstvo samo. Ostatně i víra v božstva (a přijímání dopadů jejich rozmarů) není založena na ničem jiném. I křesťanský bůh měl moc nad osudem lidí. Byť to s námi myslel dobře, čas od času na lidi seslal zkázu ve formě sucha či moru. Zároveň se lidé v minulosti spolčovali a ostatní ne vždy přesně chápali, co je cílem takových spolků. Obyčejnému člověku nebyl příliš jasný vznik různých rytířských řádů a stejně tak si lidé domýšleli, co se děje za zdmi uzavřených klášterů. Podobné otázky si lidé kladli i o různých prvních vědeckých společnostech, zednářských lóžích či spolcích v 19. století. Současné konspirační teorie proto nejsou nic nového, jsou jen domněnkami nás, obyčejných lidí, o světě bohatých a privilegovaných.

Následující slova, která najdete na webu, jsou velmi podobná. Klidně si místo uvedených organizací dosaďte zednáře, židy či třeba protestanty, jak si je představovali v době náboženských válek katolíci: „Ale není tohle to, co ‚Černí muži‘ za zamýšlenou pandemií chtějí? Chaos, panika, beznaděj vedoucí ke zranitelnosti člověka, kdy se lidé stávají snadnou kořistí pro manipulaci?“ nebo „Někdo s největší pravděpodobností obdržel rozkaz od ‚těch nahoře‘, od lidí, kteří také řídí Trumpa a ‚vůdce‘ Evropské unie a jejích členských zemí, od těch, kteří si kladou za cíl ovládat svět silou – New World Order (Nový světový řád). To bylo na rýsovacím prkně před léty. Konečné rozhodnutí pokračovat teď bylo přijato v lednu 2020 na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu, samozřejmě za velmi zavřenými dveřmi. Gates, GAVI (sdružení léčiv podporujících očkování), Rockefeller, Rothschild atd., všichni jsou za tímto rozhodnutím – implementací Agendy ID2020 – viz níže.“

Zvlášť příznačné je uvedení slova „někdo“ a spojení „samozřejmě za velmi zavřenými dveřmi“. Autor se tak vyhýbá odpovědi, kdo konkrétně je za vytvoření chaosu zodpovědný. Odkaz na zavřené dveře je zase alibistické vyhnutí se jakémukoliv důkazu.

Spletenec organizací a jmen

Ve výše uvedeném příspěvku se na pár řádcích objevuje hned několik organizací a pojmů: Evropská unie, New World Order, Světové ekonomické fórum, GAVI, Agenda ID2020 (správně ID2020 Alliance), Bill Gates a Rockefeller s Rothschildem. Bohužel není uvedené, který Rockefeller či Rothschild se jednání účastnili. Jedná se však o historické postavy. John D. Rockefeller zemřel před osmdesáti lety a Mayer Amschel Rothschild dokonce před více jak dvěma sty lety. Autor tedy neupřesnil, který z mnoha a mnoha potomků obou rodin byl za zavřenými dveřmi. Což nevadí, protože jména jsou uvedena jen jako symbol peněz a vlivu. Rockefeller byl průmyslový magnát a Rothschild zase finančník, a navíc žid.

​​​​​​​Když byste si přečetli celý text na webu, najdete tam informaci, že snahou této iniciativy je zastavit pád americké dominance. Ve vedení GAVI mají ale zastoupení představitelé Ghany, Indie, Pákistánu i mnoha evropských zemí. ID2020 Alliance je pro změnu iniciativa, která se zabývá možností elektronické identifikace. To je důležité například v situaci, kdy se chcete u mezinárodního soudu soudit se státem, ze kterého pocházíte, ale nemáte možnost se jakkoliv identifikovat, protože vám byly například odebrány dokumenty. Více o cílech ID2020 Alliance zde.

Strašení

Hoaxy a dezinformace jsou vždy o emocích a spolehlivým nástrojem manipulace je nahnání strachu. Proto v textu najdete pasáže o násilném očkování, které povede k smrti očkovaných.

„… může být dalším krokem, také na doporučení WHO nebo jednotlivých zemí ‚násilné očkování‘ pod policejním a/nebo vojenským dohledem. Ti, kdo odmítnou, mohou být potrestáni (pokuty a/nebo vězení – a všichni budou stejně očkováni násilím).“ nebo „… lidé opravdu nebudou vědět, jaký typ koktejlu bude do vakcíny vložen. Možná pomalý zabiják, který působí až za pár let, nebo nemoc, která zasáhne pouze příští generaci, nebo agent, který oslabuje mozek, nebo gen, který činí ženy neplodnými.“

Spoléhání se na to, že čtenáři si informace neověří

Podle autora textu se covid-19 poprvé rozšířil v Itálii, protože ji Američané potrestali za podepsání spolupráce s Čínou při budování nové Hedvábné cesty. Polsko však tuto dohodu podepsalo o čtyři roky dříve než Itálie, o dva roky dříve spolupráci podepsala také Velká Británie a o rok dříve i Portugalsko a Řecko. Na rozdíl od informací uvedených v textu se Řecko ke spolupráci nepřidalo tajně.

„V Itálii. Proč Itálie? Možná proto, že Washington/Brusel chtěl tvrdě zasáhnout Itálii, protože byla oficiálně první zemí, která podepsala dohodu s Belt and Road (BRI) s Čínou (ve skutečnosti první bylo Řecko, ale nikdo nesměl vědět, že Čína přišla zachránit Řecko zničené jeho bratry v EU, zejména Německem a Francií).“

Reálné události a lidé

Základem každé dezinformace je všeobecně známá informace, která je však dána do nové a šokující souvislosti. Jsou už jen detaily, že Henrymu Kissingerovi je dnes 98 let, těžko si jej lze tedy představit jako mluvčího významné rodiny či tajuplného spiknutí elit v Bilderbergeru. Mimo jiné byl Henry Kissinger poradcem během prezidentských kampaní Nelsona Rockefellera, který nakonec zastával post viceprezidenta USA od prosince 1974 do ledna 1977. Proto se mu pravděpodobně přisuzuje práce pro rodinu Rockfellerů i v současnosti.

„Toto bylo otevřeně propagováno již v 60. a 70. letech Henrym Kissingerem, ministrem zahraničí Nixonovy administrace, spolutvůrcem vietnamské války, člověkem s hlavní zodpovědností za plošné bombardování Kambodže a genocidu milionů neozbrojených kambodžských civilistů. Spolu s vojenským převratem organizovaným CIA, 9. září 1973 v Chile, kdy byl zavražděn demokraticky zvolený Salvador Allende a moc byla předána vojenskému diktátoru Pinochetovi, spáchal Kissinger válečné zločiny. Dnes je mluvčím Rockefellerů a jejich ‚Bilderberger Society‘.“

Výzva k šíření

Úplně na konci textu najdete výzvu k šíření, která je typickým znakem hoaxu: „Poznámka pro čtenáře: Sdílejte tento článek, přepošlete ho do e-mailových seznamů. Publikujte na vašem blogu, na internetových fórech atd.“

Může vás zajímat

Rozcestník prevence organizace Loono

Doporučujeme vám stránky organizace Loono a její rozcestník prevence. Pokud si zadáte věk a pohlaví, objeví se vám seznam preventivních prohlídek, na které máte nárok zdarma, a dalších aktivit, kterými můžete prospět svému zdraví. Portál a informace na něm jsou vytvářené ve spolupráci s lékaři a opírají se o data z klinické praxe.

Prosíme, abyste náš Zpravodaj sdíleli se svými blízkými z řad seniorů. Pokud by ho i oni chtěli odebírat, stačí kliknout na tento odkaz a uvést e-mailovou adresu.

Reklama

Doporučované