Hlavní obsah

Meteorologové umí v Česku předpovědět bouřky i supercely, tornádo ne

Tornádo v Lužicích.Video: FB

 

Reklama

28. 6. 2021 14:20

Meteorologové v Česku umí předpovědět nebezpečné bouřky i supercely, což jsou bouře rotující kolem své osy. Předem varovat před tornádem možné není, nelze ani určit, jak dlouho se bude po zemském povrchu pohybovat a kudy.

Článek

Dnes to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Velmi silné tornádo, které se minulý čtvrtek prohnalo Břeclavskem a Hodonínskem, zpustošilo několik vesnic. Připravilo o život šest lidí, desítky dalších se zranily, škody šplhají do miliard korun.

Meteorologové upozornili, že supercely nemusejí být provázeny extrémními jevy, tedy ani tornády. Na území České republiky se ročně vyskytnou maximálně jednotky tornád, v naprosté většině slabých, některý rok se neobjeví tornádo žádné. Každý rok se ale vyskytnou desítky supercel.

Meteorologové vydávají výstrahu na nebezpečné průvodní jevy supercel, to znamená silné nárazy větru, přívalové srážky nebo kroupy. Nedokážou ale předpovědět, ve kterých okresech a obcích a kdy přesně se tyto jevy vyskytnou. „Dokážeme v reálném čase odhadnout, které z již probíhajících bouří se vyvíjejí v supercely,“ uvedli meteorologové.

Současný stav výzkumu podle nich neumožňuje předpovědět, na které ze supercel se vyskytne tornádo, a to nejen v Česku, ale kdekoliv ve světě. Na meteorologických radarech, které jsou používány v Evropě, nelze většinou rozpoznat ani vznikající tornádo. „O možném výskytu tornáda se dozvíme až v momentě, kdy se tromba začne spouštět z bouře k zemi,“ poznamenal ČHMÚ.

„Na meteorologických radarech, které jsou používány v Evropě, nelze většinou rozpoznat vznikající tornádo. O možném výskytu tornáda se dozvíme až v momentě, kdy se tromba začne spouštět z bouře k zemi. Nicméně pouze některé tromby se vyvinou v tornádo, tedy dotknou se země. Jedná se tedy o bezprostřední vizuální detekci tromby či tornáda. V této chvíli je již však pozdě pro varování od jakékoliv autority/subjektu, je třeba jednat v místě výskytu tornáda,“ dodali meteorologové.

Nelze ani předpovědět, jak dlouho zůstane už vzniklé tornádo na zemském povrchu, kudy se bude po zemi pohybovat a působit škody.

Speciál: Tornádo na Moravě

ČHMÚ připomněl, že v USA se používají meteorologické radary jiné konstrukce, které jsou kvůli výrazně častějšímu výskytu supercel a tornád primárně navrženy pro jejich detekci a monitorování. Evropské radary jsou určeny hlavně pro monitorování srážek. Ani ve Spojených státech vědci ale nepředpovídají, kde přesně a kdy se tornádo vyskytne. „Prvotní varování zmiňuje riziko silných bouří s možností tornád, ale pro oblasti velikostně přibližně odpovídající rozloze našich krajů. Vlastní varování před tornádem nastává až minuty před výskytem,“ konstatoval ČHMÚ.

Tornádo, které se 24. června objevilo na jižní Moravě, nelze podle ČHMÚ připisovat globálním změnám klimatu. Jedná se o přirozený výkyv cirkulace, podobně jako u povodní nebo sucha, horkých vln a podobně. Nelze jich v budoucnu očekávat více. „Další srovnatelně silné tornádo je málo pravděpodobné, ale nelze jej samozřejmě vyloučit – letos, za několik let, v tomto století – stejně jako nelze vyloučit jakýkoliv jiný extrémní přírodní jev,“ dodali odborníci z ČHMÚ, kteří dál i ve spolupráci s dalšími českými a zahraničními vědci rozvíjejí velmi krátkodobé předpovědi počasí včetně systému varování obyvatel.

Tornádo je meteorologický jev, při němž se vír se zhruba svislou osou rotující rychlostí až 500 km v hodině pohybuje vpřed rychlostí bouře. Případ na jižní Moravě je nejničivější v posledních desetiletích.

Jak finančně pomoci lidem zasaženým tornádem

Diecézní charita Brno spustila veřejnou sbírku, do které je možné přispívat libovolnou částkou na účet č. 4211325188/6800, variabilní symbol 2002, nebo formou dárcovské SMS. Na číslo 87 777 lze poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60 nebo 90 podle částky, kterou chcete přispět.

Pomoci je možné i skrze Diakonii Českobratrské církve evangelické. Příspěvky mohou zájemci posílat na účet č. 2100691426/2010. Je možné přispět i dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DIAKONIEPOMOC 30, 60 nebo 90, a to opět podle výše příspěvku.

Člověk v tísni vyhlásil sbírku SOS Morava. Příspěvky je možné posílat na speciálně zřízené konto 713271329/0300.

Přispět je možné i na účet Českého červeného kříže. Číslo je 333999/2700, variabilní symbol 2101. Organizace spustila i platební bránu.

Handicapovaným lidem zasaženým tornádem pomáhá Konto Bariéry. Číslo účtu, kam je možné zasílat příspěvky, je 17111444/5500. Variabilní symbol je 5555. Je možné darovat vybranou částku i přes platební bránu.

Už od čtvrtečního večera funguje sbírka Nadace Via. Darovat je možné i na odkazu humanitární organizace Adra. Sbírku pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou, spustila i platforma Donio. Přispět můžete i do sbírky znesnáze21, kterou pořádá Nadace Karla Janečka.

Reklama

Související témata:

Doporučované