Hlavní obsah

Muzeum otevřelo výstavu připomínající zakladatele moravské archeologie

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

27. 7. 2021 21:50

Průkopníkovi moravské archeologie Jindřichovi Wankelovi věnovalo Vlastivědné muzeum v Olomouci svou novou výstavu.

Článek

„Expozice, kterou provází informace o životě i díle této osobnosti, připomíná zároveň 200 let od jeho narození,“ řekl kurátor výstavy Lukáš Hlubek. V Olomouci archeolog, který je podepsán například pod nálezem v jeskyni Býčí skála, prožil posledních roky života. Je zakladatelem Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci (VSMO).

Lékař, speleolog a archeolog v Olomouci prožil posledních 14 let svého života. „Lze říci, že bez něj by nebylo muzea a archeologická sbírka by určitě nebyla jedna z nejkvalitnějších a nejrozsáhlejších v ČR. Byl jednoznačně mezinárodně uznávaným vědcem, stačí připomenout jeho objevy v Býčí skále,“ uvedl ředitel muzea Břetislav Holásek. Podotkl, že významné bylo i jeho přátelství s Josefem Mánesem, který měl vazbu na zámek v Čechách pod Kosířem.

Podle kurátora výstavy Lukáše Hlubka jsou na výstavě exponáty rozděleny do třech kategorií - první má osobní vztah k Jindřichu Wankelovi, ve druhé jsou archeologické nálezy, které vykopal při svých výzkumech především v prostoru střední Moravy, a v poslední skupině jsou předměty, kterými se zabýval ve svých článcích. „Z osobních předmětů nechybí například jeho diplom po absolvování dnešní Univerzity Karlovy v roce 1847 či samovar z blanenského muzea, který dostal Jindřich Wankel dostal od ruského hraběte Uvarova,“ uvedl kurátor.

Z archeologických nálezů jsou k vidění například kosti pleistocenní fauny z prostoru Moravského krasu a ze světoznámé lokality Předmostí u Přerova. „Jindřich Wankel byl první z badatelů, který v Předmostí provedl archeologický výzkum. Do té doby se nalezené kosti vyvážely a používaly se jako hnojivo na pole. Jeho zásluhou se část nálezů zachránila. Na jeho výzkum poté navázali další badatelé včetně jeho vnuka Karla Absolona,“ doplnil kurátor.

Z předmětů, kterými se archeolog zabýval, je k vidění soubor z konce 19. století nalezený v rybníku Podkova v Nákle. Mezi zajímavosti na výstavě patří také vitrínka archeologických nálezů, roztříděná podle období a sloužící jako školní pomůcka, kterou využíval Wankelův zeť Jan Havelka při výuce na Slovanském gymnáziu v Olomouci.

Jeden z průkopníků moravské archeologie se narodil 17. července 1821 v Praze a zemřel 5. dubna 1897 v Olomouci. Vystudoval medicínu, zabýval se také historií a přírodními vědami. Na svém kontě má výzkumy v jeskyních na Blanensku, v roce 1872 učinil svůj nejznámější objev v jeskyni Býčí skála, kde se mu podařilo vyzvednout četné nálezy bronzových ozdob, kovových nádob, jantarových korálků, pravěkých zbraní, nástrojů, zvířecích kosti a také zde odkryl více než čtyřicet lidských koster. V roce 1883 se přestěhoval z Blanska do Olomouce, kde se zapojil mimo jiné do příprav vzniku VSMO.

Reklama

Doporučované