Hlavní obsah

Nově v Česku. Invazní hmyz škodí ovoci a zelenině, snižuje úrodu

Foto: wikimedia

Kněžice zeleninová (Nezara viridula) se poprvé v Česku objevila v Praze.

Reklama

11. 10. 2020 10:36

Zemědělský ústav poprvé v Česku potvrdil výskyt invazního hmyzu kněžice zeleninové, která způsobuje škody na zelenině, polních plodinách a ovocných druzích rostlin. Může významně snížit jejich výnos a kvalitu.

Článek

Kněžice zeleninová byla nalezena v pražské Libni v zahrádkářské kolonii na rostlinách rajčete. „Tento nález je prvním, úředně ověřeným výskytem v České republice. Kněžice zeleninová pochází z východní Afriky a Středomoří, odkud se postupně celosvětově rozšířila,“ uvedla mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková.

Výskyty této ploštice jsou jinak známé z jiných států Evropy – Slovenska, Maďarska, Německa, Rumunska, Francie, Itálie nebo Slovinska.

Kněžice zeleninová je podle Krškové invazní hmyz, který škodí na různých druzích zeleniny, jako je rajče nebo paprika. Dále pak na kukuřici, sóji, slunečnici a ovocných a okrasných dřevinách. Přednostně saje na plodech, mladých výhonech a listech. V místech sání se vytvářejí drobné, tvrdé, hnědavé nebo načernalé skvrny.

„Sání kněžic brzdí růst nezralých plodů, způsobuje jejich deformace a předčasný opad. Plody jsou znehodnocené, ztrácejí na kvalitě a jsou neprodejné. Při sání na plodech dochází k poškození pokožky, které může vést k sekundárním infekcím, což působí následné problémy při skladování. U plodin, jako je kukuřice a sója, může sání ploštic způsobit poruchy ve vývoji semen,“ doplnila Ivana Kršková.

Ochranná opatření proti kněžici zeleninové jsou komplikovaná. Kněžice se rychle přemisťuje z jednoho hostitele na druhého. Velmi významnou roli zde hraje pravidelný monitoring a vizuální kontrola pěstovaných rostlin. K ochraně rostlin lze využít přípravky registrované pro savý hmyz a ploštice.

„Přestože tento škůdce nepodléhá ze strany unijní legislativy zvláštnímu režimu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský bude, s ohledem na riziko jeho rychlého šíření a značnou škodlivost, nadále jeho výskyt na území České republiky sledovat,“ dodala mluvčí.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované