Hlavní obsah
Velký znak České republiky

Volby do Senátu

Výsledky 2. kola voleb
Sečteno 100 %
Výsledky voleb

Nový park, hezčí nábřeží. Trojská kotlina se má zásadně proměnit

Foto: IPR Praha

Vltava má být výrazně přívětivější.

Reklama

19. 11. 2020 10:19

Na nábřeží u pražské Stromovky by se v budoucnu měl zlepšit přístup k vodě, měla by být zklidněna doprava a předělán by měl být most na Císařský ostrov. Vznikne tu rovněž hygienické zázemí.

Článek

Město si nyní nechává zpracovat studii proměny. Úpravy by mohly být udělány v roce 2026. K budoucí podobě nábřeží se budou moci vyjádřit i obyvatelé. Praha rekonstruuje Stromovku několik let, naposledy byla dokončena oprava prostoru před Šlechtovou restaurací.

Nábřeží má po rekonstrukci nabídnout Pražanům v části za železniční tratí další místo pro rekreaci. Ulevit by se tak mělo hlavní části parku před tratí. Zároveň by se zlepšilo propojení ze Stromovky na Císařský ostrov a dále do Troji k zoologické zahradě a Trojskému zámku.

Návrh studie, kterou si město nechává vypracovat, zklidňuje dopravu na nábřežní cestě. Na nábřeží se nově počítá také s kavárnou a hygienickým zázemím, které v této části parku chybí. Obnovou by mohl projít i most na ostrov. Jak bude vypadat, není zatím jasné. Jedna z variant počítá se zvedací lávkou, která by umožnila plout zdejším plavebním kanálem všem plavidlům.

Studii proměny Trojského nábřeží by podle Kateřiny Zelingerové z Institutu plánování a rozvoje mělo vedení hlavního města projednat v létě příštího roku. „Po schválení studie je možné prioritně připravit dočasná opatření, která například zklidní okolní dopravu,“ uvedla. Celková proměna je dlouhodobým projektem, jehož realizace je odhadována na rok 2026, dodala.

Magistrát v uplynulých letech nechal mimo jiné opravit například rybníky a rovněž vytvořil nový v místě bývalého Rudolfova rybníka, kde byly do té doby podmáčené pozemky. Vyčištěna byla i Rudolfova štola.

Stromovka neboli Královská obora je jedním z nejstarších parků v Praze. Založil ji zřejmě v roce 1268 český král Přemysl Otakar II. jako loveckou oboru. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1804.

„Hlavní město v současnosti připravuje celý soubor projektů revitalizací pražské říční krajiny. Kromě Trojské kotliny je to Rohanský ostrov a Štvanice. Na jižní straně Prahy čeká rozvoj rekreační oblast soutoku Vltavy a Berounky. Praha se tak přiblíží Mnichovu, který je známý svojí úspěšnou revitalizací řeky Isar o délce osmi kilometrů, jež se tak přiblížila lidem i přírodě,“ vysvětlil primátorův náměstek Petr Hlaváček (TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu).

Co se má změnit

Trojské nábřeží

Foto: IPR Praha

Takto se má změnit Trojské nábřeží.

Trojským nábřežím je prostor od obnovené lávky až ke konci areálu zoo. Nyní se jedná převážně o neudržovaný upravený břeh s úzkou cyklostezkou. Kromě vybudování protipovodňové ochrany pro zoo je v plánu několik kroků, které podpoří biodiverzitu a přispějí ke zlepšení prostředí pro návštěvníky. Mezi plánované zásahy patří nové stepní trávníky, mokré louky nebo třeba dřeviny suchých biotopů.

Divoká Vltava

Projekt Divoká Vltava obnovuje řeku podél Císařského ostrova. Cílem projektu je zlepšit protipovodňovou ochranu, podpořit biodiverzitu a vytvořit přírodní povodňový park – nové rekreační srdce Trojské kotliny. Protipovodňovou ochranu zlepší plánované rozšíření koryta řeky, kde vzniknou také nové štěrkové ostrůvky. Další důležitou součástí protipovodňové ochrany bude i tzv. bezpečnostní průleh napříč Císařským ostrovem, tedy snížený travnatý příkop, ve kterém jsou koryta s tůněmi a brody. Tento systém regulovaně převádí vodu v povoleném množství z plavebního kanálu do hlavního koryta řeky. Průleh bude mít i významný vzdělávací potenciál – bude zde názorně ukázán přirozený vývoj morfologie koryt a nivní krajiny.

Nové zelené propojení: Troja, Císařský ostrov a Bubeneč

Foto: IPR Praha

Součástí nového propojení je i pěší lávka, která nabídne alternativu k dopravně přetížené pravobřežní cyklostezce nebo nové vycházkové okruhy návštěvníkům Stromovky i celé Trojské kotliny.

Urbanistická studie prověřuje různé možnosti nového pěšího a cyklistického propojení přes Vltavu z Bubenče do Troji. Součástí nového propojení je i pěší lávka, která nabídne alternativu k dopravně přetížené pravobřežní cyklostezce nebo nové vycházkové okruhy návštěvníkům Stromovky i celé Trojské kotliny. Na pravém břehu bude lávka komfortně napojena na nábřežní cyklostezku i předprostor jižního vstupu do zoo. Vznikne tak zcela nové zelené propojení Prahy 6 s Trojou a dále do Ďáblického háje. Na jaře 2021 bude hotový podklad pro aktuálně zpracovávanou změnu územního plánu. Součástí projektu je také návrh nového rychlého a bezpečného spojení střechy Nové vodní linky s ulicí Papírenskou.

Nábřeží Stromovky

Nové nábřeží lépe propojí Stromovku s řekou, a nabídne tak lepší podmínky pro rekreaci Pražanů. Návrh studie zklidňuje dopravu na nábřežní cestě, vytváří přístup k vodě a uvažuje o zvýšení stávajícího mostu například zdvižnou lávkou na Císařský ostrov. Na nábřeží bude také nově umístěna kavárna a hygienické zázemí, což v této části parku v současnosti chybí.

Žádoucím výsledkem návrhu by mělo být rovnoměrnější využívání parků v Trojské kotlině a odlehčení hlavním částem Stromovky a Trojského nábřeží. Aktuálně probíhají jednání a v blízké době bude studie na proměnu nábřeží schválena. Po schválení studie je možné prioritně připravit dočasná opatření, která například zklidní okolní dopravu.

Park U Vody – nový park v Trojské kotlině

Praha 7 připravuje proměnu vltavského nábřeží severně od ulice Varhulíkové mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Praha 7 na podobu nového parku na podzim vyhlásila urbanisticko-krajinářskou soutěž. Soutěžní návrhy lze odevzdávat do konce listopadu letošního roku.

Takzvaný park U Vody čekají rozsáhlé úpravy, jejichž cílem je především navrátit a znovu zpřístupnit řeku místním obyvatelům a zlepšit podmínky pro příjemné trávení volného času. Nový park by tak měl v budoucnosti tvořit plnohodnotnou součást příměstského parku Trojská kotlina.

Park vodních sportů

Nový slalomový kanál má společně s novým parkem vzniknout na pravém břehu v oblasti Trojského jezu. V září byla schválena změna územního plánu, která realizaci projektu umožní. Aktuálně se hledá vhodný způsob investování celé investiční akce.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované