Hlavní obsah

Nulová DPH na elektřinu by vyžadovala změnu evropské legislativy

Foto: Shutterstock.com

Daň z přidané hodnoty se v rámci celé EU musí řídit jednou směrnicí. Ilustrační fotografie.

Reklama

19. 10. 2021 18:04

Vláda chce pomoct domácnostem se snížením výdajů za energie. Seškrtání DPH z 21 procent na nulu však pravidla Evropské unie jen tak nedovolí. Podle experta by se kvůli tomu musela změnit evropská legislativa.

Článek

Ceny elektřiny i plynu jdou prudce nahoru. Vláda chce domácnostem s vysokými výdaji za energie ulevit a chystá pro ně kompenzace. Jejich realizace ale nebude tak jednoduchá.

Stát chce na vysoké částky reagovat snížením sazby na daň z přidané hodnoty (DPH) u energií z 21 procent na nulu. „Zvyšování cen těchto klíčových komodit by tak domácnosti a neplátci DPH měli pocítit podstatně méně nebo vůbec,“ uvedla Schillerová na Twitteru.

Odpuštění DPH však naráží na evropskou legislativu.

Pokud bychom chtěli dodávku energií skutečně od DPH osvobodit, potom je nutná změna evropské legislativy.
Tomáš Hajdušek, daňový expert

„Toto tzv. prominutí daně obchází základní principy, kterými se DPH jednotně v rámci celé EU řídí. Pokud bychom chtěli dodávku energií skutečně od DPH osvobodit, potom je nutná změna evropské legislativy,“ říká daňový expert Tomáš Hajdušek a dodává, že stávající legislativa tento požadavek neumožňuje.

Daň z přidané hodnoty se v rámci celé EU řídí jednou směrnicí, která je závazná pro všechny členské státy. Vládní materiál o snížení daně z přidané hodnoty na dodání elektřiny a plynu uvádí, že trvalého nebo krátkodobého snížení daně lze docílit třemi způsoby.

Vláda by požadavek musela například konzultovat s evropským výborem pro DPH. „Současné znění směrnice neumožňuje osvobodit od DPH dodávky energií. Umožňuje pouze zdanit energie nižší sazbou daně, v našem případě například sazbou 10 procent namísto stávajících 21 procent. K tomu je ovšem nutné předchozí projednání v orgánech EU a změna našeho zákona,“ říká Hajdušek.

Další možností, jak snížení docílit, je požádat o to komisaře EU pro hospodářství. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), kterou vláda zmocnila k odpuštění daně u energií, má snížení daně vyjednat s Paolem Gantilonim, současným evropským komisařem pro hospodářství.

Očekávám, že této žádosti bude s ohledem na celoevropský rozsah problému vyhověno a Česká republika tak bude moci od 1. ledna navázat na tento dočasný pardon novelou zákona o DPH.
Alena Schillerová, ministryně financí

„Očekávám, že této žádosti bude s ohledem na celoevropský rozsah problému vyhověno a Česká republika tak bude moci od 1. ledna navázat na tento dočasný pardon novelou zákona o DPH,“ uvedla Schillerová. Novela bude navržena ke schválení v prvním čtení tak, aby mohla nabýt účinnosti v lednu příštího roku.

Snížení lze docílit také na základě konzultace s evropským výborem pro DPH. Ten má Schillerová požádat, aby Česku trvalé snížení daně u energií umožnil.

Vládní dokument dále uvádí, že snížení DPH je možné i po předložení legislativního návrhu zákona o dani z přidané hodnoty, kde bude dodání elektřiny a plynu od 1. ledna 2021 osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

Snížení je podle dokumentu také reálné „na základě prominutí daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny a plynu, včetně přijatých záloh, které je možné přijmout ve velmi krátké době“.

Podle Hajduška ustanovení v daňovém řádu sice ministryni financí umožňuje DPH dočasně plošně odpustit, ale jen v případě mimořádné, zejména živelné události nebo z důvodu nesrovnalosti zákona.

Ceny energií se stanovují na základě tržních principů, a rozhodně se tak nejedná o žádnou mimořádnou událost.
Tomáš Hajdušek, daňový expert

„Ceny energií se stanovují na základě tržních principů, a rozhodně se tak nejedná o žádnou mimořádnou událost. Domnívám se, že v tomto případě došlo k překročení kompetence, kterou zákon ministrovi financí svěřuje,“ říká Hajdušek.

Vláda rovněž uvažuje o odpuštění příspěvků na obnovitelné zdroje, ale jen pro odběratele se spotřebou do tří MWh za rok.

Resort průmyslu a obchodu v souvislosti se skokovým růstem cen energií nejprve plánoval odpuštění DPH a škrtnutí příspěvků na obnovitelné zdroje pouze pro nízkopříjmové domácnosti. Po konci několika dodavatelů, které položily vysoké ceny energií na burze, tyto kompenzace vláda rozšířila na všechny domácnosti.

Ceny energií jdou prudce nahoru. Někteří dodavatelé nově příchozím zákazníkům zdražili jednu MWh elektřiny i o více než 100 procent. Poté, co minulý týden ukončily provoz skupina Bohemia Energy a dodavatel Kolibřík Energie, statisíce odběratelů skončily u tzv. dodavatelů poslední instance, kteří jim musí dokupovat energie za aktuální tržní ceny. Ty však v poslední době vystoupaly do rekordních výšek, což se podepíše i na účtech firem a domácností.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované