Hlavní obsah

Evropská unie (EU)

Foto: Profimedia.cz
Článek

Evropská unie je politické a ekonomické nadnárodní uskupení, jehož cílem je zlepšení spolupráce v Evropě. Evropská unie vznikla formálně dne 1. listopadu 1993, kdy nahradila tehdejší Evropská společenství. Za dobu svého fungování se do Evropské unie připojilo několik států a jeden z nich unii opustil.

Vize a cíle

Podle Smlouvy o EU je cílem Evropské unie podporovat mír, hodnoty a blahobyt obyvatel. Také poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob.

Vytváří vnitřní trh a usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství a ochraně životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok a bojuje proti sociálnímu vyloučení. Mezi další cíle patří podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti a solidarity mezi členskými státy. Unie vytváří hospodářskou a měnovou unii, jejíž měnou je euro.

Vlajka EU a význam 12 hvězd

Poznávacím znamením Evropské unie je jednoznačně vlajka společenství – modrá s dvanácti zlatými hvězdami. Zatímco modré pozadí symbolizuje oblohu, hvězdný kruh reflektuje jednotu, tedy hlavní poselství Unie. Číslo dvanáct nese vícero významů. Mezi nimi figurují úplnost, počet měsíců roku či počet svatých apoštolů.

Počet států EU a kde jsou na mapě

Evropská unie pojí celkem 27 členských států. Česká republika oficiálně vstoupila do Evropské unie v roce 2004, kdy bylo přijato i dalších devět zemí - Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Spojené království je prvním státem, které krokem zvaným Brexit z Evropské unie odstoupilo.

Kolik obyvatel čítá EU a co Turecko?

Evropskou unii tvoří s 27 členskými státy přibližně 447 milionů obyvatel. Toto číslo by mohlo vzrůst, pokud Evropská unie přijme další státy, které teď mají status kandidátské země.

Mezi takové země patří aktuálně třeba Ukrajina, Turecko nebo Moldavsko. Existují také země, které zdánlivě patří do EU, ale součástí unie nejsou a nemají ani kandidátský status. Do takových oblastí spadá například Norsko a Island. Obě z těchto zemí jsou však zároveň členy Schengenského prostoru. Podobný stav má i Švýcarsko, které je členem Schengenského prostoru, ale členem Evropské unie nikoliv.

Eurovolby 2024

  • Vše, co potřebujete vědět o volbách do Evropského parlamentu.
  • Podívejte se na výsledky a volební účast ve volbách do Evropského parlamentu od roku 2004 do 2019.

Články k tématu