Hlavní obsah

Ochránci obnovili u pískovny v Nákle prostor pro vzácnou přesličku

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

20. 4. 18:44

Populace silně ohrožené přesličky cídivky různobarvé patřila k největším v Česku, avšak postupně ji z lokality na břehu pískovny začal vytlačovat rákos a náletové dřeviny.

Článek

Na obnově biotopu u pískovny v Nákle se podílel Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a Nadační fond Veolia. „Cídivka různobarvá potřebuje ke svému životu vlhké lokality s nezapojeným porostem. Typickým místem výskytu byly písčité a štěrkové náplavy řek, pravidelně přeplavované a neustále se měnící, takže nikdy nezarůstající vyšší vegetací. Jenže tyto biotopy v důsledku regulace řek z naší krajiny téměř zmizely,“ uvedl Jan Moravec z ČSOP.

Nyní tato přeslička v Česku přežívá zejména na místech vytvořených člověkem při těžbě a zpracování nerostných surovin, jako jsou cihelny, štěrkovny či odkaliště, která svým charakterem připomínají říční náplavy. Tato místa ale nejsou pravidelně zaplavována vodou, takže postupně zarůstají vyšší vegetací, a cídivka mizí.

Stejný osud čekal tuto přesličku u štěrkopískovny v Nákle. „Zdejší populace patřila k největším u nás, avšak postupně ji začal vytlačovat rákos a náletové dřeviny,“ řekl Moravec. I když ochránci přírody v roce 2018 u pískovny odstranili náletové dřeviny a místo pravidelně kosili, tak tyto zásahy byly nedostatečné a přeslička postupně ustupovala vyšším rostlinám. Terén byl proto upraven tak, aby cídivce různobarvé vyhovoval. Zároveň bylo vytvořeno i několik tůní vhodných pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu.

„Náklo je již druhou lokalitou cídivky, který ČSOP díky finanční pomoci NF Veolia pomohl. Na přelomu roku byla zakoupena část jedné z východočeských lokalit této vzácné přesličky, a to bývalé odkaliště Jívka. I zde se chystá radikální zásah umožňující posílení populace tohoto klenotu naší přírody,“ dodal Moravec.

Cídivka různobarvá je nenápadná rostlina, která dorůstá výšky několika desítek centimetrů. Na rozdíl od běžných přesliček, připomínajících malé stromečky, cídivka má lodyhy nevětvené. Cídivka různobarevná je zákonem chráněný druh, v červeném seznamu ohrožených druhů je v kategorii silně ohrožených. Na území České republiky se nyní vyskytuje na zhruba třech desítkách míst.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované