Hlavní obsah

Podrobná data o úmrtích na covid: Muži jsou ohroženější

25. 5. 2021 9:31

V České republice počet úmrtí s onemocněním covid-19 překročil 30 tisíc. Nemoci podlehlo více než 17 tisíc mužů a necelých 13 tisíc žen. Nejmladší oběti nebyl ani rok.

Reklama

Článek

Každý bod v grafu představuje jeden lidský život. Po najetí myši zobrazí detaily o věku, pohlaví a kraji bydliště. Oběti pandemie nejsou jen čísla ve statistice, jsou to lidé se svými příběhy a osudy, kteří tu podle lékařů ještě mohli být.

V grafu je možné použít filtr podle jednotlivých krajů – jednoduše z rozklikávací nabídky.

Je zřejmé, že se během podzimní pandemické vlny a letos na jaře ještě intenzivněji úmrtí rozšířila z nejohroženějších skupin mezi mladší ročníky.

Mezi nejmladšími oběťmi pandemie v Česku je dívka, jíž nebyl ani rok (podle údajů ÚZIS zemřela 16. dubna 2021), dále čtyřletá dívka (zemřela 30. dubna), osmiletá dívka (zemřela 22. února) a jedenáctiletý chlapec (7. března).

Kdo umírá na covid

Kolem úmrtí spojených s koronavirem se objevují stále tytéž otázky: Vykazuje Česká republika koronavirové statistiky „příliš poctivě“ a zahrnuje do nich všechna úmrtí? Nebo naopak počty podhodnocuje? Kdo všechno umírá na koronavirus a kdo na jiná onemocnění například v důsledku zanedbané péče?

Odpověď je možné najít ve vývoji nadměrných úmrtí za jednotlivé země. Tyto údaje jsou ověřené, úmrtí nelze nijak zfalšovat. Jedná se o oficiální údaje vykázané lékařem, který stanoví příčinu smrti, matrika vystaví úmrtní list, zemřelé osoby pak v Česku eviduje Ministerstvo vnitra v registru obyvatel, počty vykazuje Český statistický úřad.

Ještě na konci září 2020 na tom Česko bylo podobně jako sousední Německo nebo Rakousko. Následovala vlna nákazy, kterou mohla zmírnit preventivní opatření jako nošení roušek. Návrh tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ale ze dne na den změnil premiér Andrej Babiš.

Česká republika se poté podle předpovědí expertů během několika následujících týdnů vyhoupla mezi země s nejvyšší úmrtností v souvislosti s koronavirem. Opatření, která vláda od té doby přijímala, přitom odborníci považovali za chaotická a veřejnost je často nedodržovala.

Nadměrná úmrtí

Nejspolehlivější ukazatel toho, jak probíhá pandemie. Počty všech úmrtí bez ohledu na jejich oficiální příčinu se porovnávají s vývojem v předchozích letech. Údaje, které převyšují dlouhodobý průměr, se nazývají nadměrná úmrtí.

V případě České republiky přesně kopírují vývoj počtů zemřelých v souvislosti s koronavirem.

Za 52 týdnů roku 2020 Česká republika vykázala 127 803 úmrtí. V porovnání s průměrem za roky 2015–19, který činil 110 781 úmrtí, jich loni bylo o 17 022 více. To je jedno okresní město typu Benešov nebo Svitavy.

Stejně tak se objevují nadměrná úmrtí ve všech (nejen) evropských zemích. Rozdíly jsou však značné. Za pozornost stojí zejména závěr roku, kdy nadměrná úmrtí v České republice začala strmě narůstat. Velký nárůst nastal také v Polsku a Bulharsku, které nás ještě předběhly. Česko má nyní ve srovnání s evropskými zeměmi třetí nejvyšší nadměrnou úmrtnost.

Pro představu, jakou úmrtnost bychom měli například v německých nebo britských podmínkách, slouží přepočet v grafu podle populace ČR.

Jak ovládat graf

Ve změti křivek za jednotlivé země lze v interaktivním grafu vybrat buď jednu konkrétní zemi pomocí filtru a sledovat ji v čase, nebo kliknutím na puntíky s údaji navolit více zemí najednou. Vývoj lze přehrát v čase od začátku stisknutím tlačítka play nebo kliknutím na vybrané datum či období mezi daty.

Reklama

Doporučované