Hlavní obsah

Podzemí u Chvaletic ukrývá poklad za miliardy. Česko má druhé „lithium“

Manganová ruda se bude těžit nedaleko elektrárny Chvaletice.

Reklama

25. 3. 17:31

Společnost Euro Manganese získala od investorů přes půl miliardy korun na projekt těžby manganu ve východočeských Chvaleticích. Jde o surovinu využitelnou pro výrobu autobaterií.

Článek

U Chvaletic leží v zemi 27 milionů tun manganové rudy. Na projektu jeho vytěžení nyní pracuje kanadská společnost Euro Manganese, která právě získala od investorů 29 milionů kanadských dolarů (512 milionů korun).

Prostředky společnost využije na přípravu projektu, finální hodnocení jeho vlivu na životní prostředí a montáž ukázkového výrobního zařízení. „Existuje množství vyspělých technologických využití manganových produktů, ale předpokládáme, že poptávka po chvaletických produktech bude především z rapidně se rozvíjejícího průmyslu elektrických baterií pro automobily. Podepsali jsme už několik memorand s potenciálními zákazníky a s dalšími diskutujeme,“ řekl pro SZ Byznys generální ředitel Euro Manganese Marco Romero.

Lokalita u Chvaletic je na území Evropské unie největším zdrojem manganu a podle těžařů má potenciál nasytit rostoucí poptávku po surovinách důležitých pro automobilový průmysl. Společnost Euro Manganese, která vyvíjí zařízení pro výrobu vysoce čistého manganu, založeného na recyklaci ložisek hlušiny na třech chvaletických odkalištích vzniklých historicky těžbou pyritu v místech dnešní chvaletické elektrárny, plánuje na těžbě spolupracovat i s českými firmami.

„Poptávka po vysoce čistých manganových produktech pořád roste a vývoj na trhu nasvědčuje tomu, že tomu tak bude i v budoucnu. Volkswagen Auto Group nedávno oznámila plány na využití vysokého podíl manganu v bateriích na výrobu elektromobilů,“ dodal Romero.

Dceřiná společnost Euro Manganese koupila českou firmu Mangan Chvaletice, která drží průzkumná práva k ložisku manganu ve Chvaleticích, v roce 2016 a od té doby připravuje těžbu. Projekt má trvat 25 let a jeho náklady mají dosáhnout zhruba 400 milionů dolarů (devět miliard korun).

V blízkosti elektrárny Chvaletice má vzniknout zpracovatelský závod, kde se manganová ruda bude upravovat. Provoz Kanaďané plánují zahájit v roce 2024. Potřebné pozemky pro těžbu ale zatím firma nezískala a zůstávají ve vlastnictví města Chvaletic, ČEZ a Elektrárny Chvaletice.

Historie chvaletického manganu

Přítomnost manganu a železných minerálů byla poprvé zaznamenána v blízkosti dnešní obce Chvaletice v osmnáctém století. Sporadicky lokalizované těžby chvaletického naleziště se uskutečnily na počátku 20. století. Počínaje 30. léty byl z rudy získáván mangan a tato ruda byla dopravována do oceláren v Československu a Německu. V letech 1951 a 1975 se těžba zaměřila na získávání pyritu na výrobu kyseliny sírové pro různé průmyslové účely. Odpadem z těchto operací vznikly postupně tři stávající chvaletické haldy tvořící ložisko. Tyto haldy byly sanovány vrstvou ornice a v letech 1975 až 1983 zde byly vysázeny stromy.

Na konci osmdesátých let provedla společnost Bateria Slaný, tehdejší československý státní výrobce baterií, rozsáhlé studie hlušiny k určení proveditelnosti výroby oxidu manganičitého pro využití v suchých bateriových článcích. Přestože studie potvrdily velký ekonomický potenciál v obsaženém uhličitanu manganatém, další práce byly zastaveny po změně politického režimu v Československu v roce 1989. Ložisko nebylo využíváno do září 2014, kdy byla těžební práva udělena české skupině firem. Práva na projekt byla poté konsolidována ve společné holdingové společnosti Mangan Chvaletice, s. r. o.

Zdroj: Euro Manganese

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené