Hlavní obsah

Pravoslavný chrám svatého Václava v Brně je znovu otevřený, spor není vyřešený

Foto: pp-eparchie.cz

Ilustrační foto.

Reklama

14. 10. 19:24

Pravoslavný chrám svatého Václava v Brně je znovu otevřený. Spory mezi brněnskou církevní obcí a Olomoucko-brněnskou eparchií však stále nejsou vyřešené.

Článek

Eparchie, což je obdoba katolické diecéze, vyhlásila výběrové řízení na nového duchovního správce pro Brno. Dosavadní kněz Jozef Fejsak, za kterým stojí brněnští věřící, je v dlouhodobém sporu s vikárním biskupem Izaiášem, který chtěl koncem srpna chrám převzít, Fejsak se však na několik hodin zamknul uvnitř, další týdny zůstával chrám nepřístupný.

Řešení měl přinést posvátný synod, který zasedl 7. října v Praze a částečně se zabýval Fejsakovým odvoláním. „Posvátný synod se usnesl na tom, že aktuální spor mezi Olomoucko-brněnskou eparchií a naší farností má být vrácen k přezkoumání a dořešení eparchiálnímu archijereji, tj. arcibiskupu Simeonovi. S ním se nyní, prozatím neúspěšně, snažíme spojit,“ uvedl člen farní rady a tajemník brněnské obce Michal Dvořáček.

Arcibiskup Simeon je dlouhodobě nemocný. Eparchii tak v podstatě řídí právě vikární biskup Izaiáš, který plánoval převzít jako duchovní správce po Fejsakovi také brněnskou farnost. Podle Dvořáčka ale ministerstvo kultury zápis Izaiáše jako duchovního správce nedávno zrušilo. Eparchie při ustanovení Izaiáše jednala bez dohody s místní církevní obcí, uvedl Dvořáček. V rejstříku ministerstva kultury je místo duchovního správce vedené jako neobsazené od 23. září.

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie vyhlásila 12. října konkurz na nového kněze. Nový duchovní správce pro Brno by měl být pravoslavným teologem a knězem v nejméně desetileté činné službě.

Dění v pravoslavné církevní obci v Brně vyvolalo pozornost po událostech z 30. srpna letošního roku. Fejsak se zamknul uvnitř, kolem chrámu se shromáždili věřící, kteří jej hlasitě podporovali. Situace se uklidnila až po pěti hodinách za asistence policie. Zámečník vyměnil zámky, Fejsak vyšel ven a společně se zástupci policie a biskupa odjeli klíče uložit k tajemníkovi úřadu městské části Brno-střed.

Situace však byla napjatá už před tím. Loni byl Fejsak odvolán z funkce duchovního správce a ustanoven jen pomocným duchovním, letos měl farnost zcela opustit, s čímž ale nesouhlasila farní rada.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované