Hlavní obsah

Před 30 lety. Pavel Šámal vzpomíná na listopad 1989 a co psalo Rudé právo

Foto: Ústav pro českou literaturu AV ČR

Speciál Seznam Zpráv k listopadu 1989. Toto psal tisk před třiceti lety.

Reklama

29. 11. 2019 21:30

Toto psal tisk před třiceti lety.

Článek

Seriál Seznamu: O čem psala média v socialistickém Československu, když režimu docházel dech

Výběr z Rudého práva. Celé znění textů a článků najdete v Národní knihovně i na webové stránce archivu Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Domácí

Do neděle nová vláda: delegace ÚV NF a vlády ČSSR jednaly se zástupci Občanského fóra

Po jednání delegace ÚV NF a vlády ČSSR, kterou vedl Ladislav Adamec se zástupci Občanského fóra v čele s Václavem Havlem, slíbil předseda vlády, že do 3. prosince požádá prezidenta republiky, aby jmenoval vládu v novém složení. Měli by v ní zasednout nejen představitelé komunistické strany, ale i nestraníci a představitelé jiných politických stran. Podle ministra vlády Mariána Čalfy by mělo jít o vládu odborníků, profesionálů.

Dále se delegace shodla, že navrhne Federálnímu shromáždění ČSSR úpravu ústavy. Mělo by dojít ke zrušení vedoucí úlohy KSČ, vypuštění ustanovení o uzavřenosti Národní fronty a o vedoucí úloze KSČ v ní. Odstraněn by měl být také článek, který nařizuje, aby vzdělávání probíhalo v duchu marxismu-leninismu.

Zástupci obou stran hodnotili, že dvouhodinové jednání se vedlo v konstruktivní atmosféře, protože obě strany chtěly nalézt východisko ze současné politické situace.

Projev Karla Urbánka na celostátním aktivu strany: Budeme bojovat o ideály socialismu

Nové předsednictvo ÚV KSČ uspořádalo včera v Praze celostátní aktiv, na kterém projednávalo přípravu mimořádného sjezdu KSČ a otázky spojené s urychlenou přestavbou a rozvojem demokracie a socialismu. Generální tajemník ÚV KSČ Karel Urbánek vystoupil s úvodním projevem: „Z jakých skutečností vycházíme: v tuto chvíli jsme, ať to chceme či nechceme přiznat, v defenzivě. Naši odpůrci převzali iniciativu. Opozice se zformovala a získala silný vliv.”

Za klíčové Urbánek označil zvýšení vlivu strany ve sdělovacích prostředcích, aby jej nezískala opozice. Dodal také, že strana se musí modernizovat, zbavit se omylů minulosti, a udržet si tak své místo ve státě.

Uvolnění Jakeše z funkce předsedy Rady obrany

Prezident ČSSR Gustáv Husák uvolnil z funkce předsedy Rady obrany Miloše Jakeše na základě vlastní žádosti.

Zahraničí

Dojmy a postřehy ze země nám zatím málo známé: Jaký je dnešek Albánie

Albánská lidová socialistická republika dnes slaví svůj státní svátek. Před pětačtyřiceti lety vstoupila lidová osvobozenecká armáda po osvobození celého území od italské a německé okupace do Tirany. Země si dnes bude připomínat 28 000 padlých.

ČSSR se v září tohoto roku zasloužila o normalizaci vztahů s Albánií, obě země povýšily své diplomatické styky na úroveň velvyslanectví. Je to průlom od 60. let, kdy vzájemné mezistátní vztahy zemí ochladily jejich ideologické rozpory.

Ekologie jako hlavní předmět

V Moskvě byla z iniciativy Státního výboru RSFSR pro ochranu přírody a Akademie věd SSSR založena Vysoká škola ekologie, na které už v současnosti studuje 29 Moskvanů. Přednášky a semináře střídají i praktická cvičení v národohospodářských objektech. Studenti si tak mají osvojit moderní způsoby organizace racionálního využívání přírodního bohatství, naučit se používat moderní čisticí zařízení, přístroje a počítače.

24 hodin v zahraničí

* Ekonom Ota Šik žijící posledních 20 let v exilu ve Švýcarsku je ochoten se pod podmínkou plné rehabilitace vrátit do vlasti a podílet se na její obnově.

* V noci na úterý vybuchly v Belfastu dvě bomby, které má na svědomí zakázaná organizace Irská republikánská armáda. Nikdo nebyl zraněn.

* Úřady v Západním Berlíně musí s okamžitou platností omezit příliv přesídlenců z NDR. Nově mají být přijímáni pouze ti, kteří mají v Západním Berlíně blízké příbuzné.

Počasí

Dnes v noci ubude na oblačnosti, přes den pak má být polojasno. Ráno se teploty budou pohybovat mezi –4 až –7 °C, přes den bude 0 až 3 °C.

Na podzim 1989 pro Seznam vzpomíná:

Pavel Šámal

Právník a předseda Nejvyššího soudu

Co jste tehdy dělal a jak vypadal váš život?

V listopadu roku 1989 jsem byl soudce a můj život vypadal běžně, tak jako vypadá v těchto letech. Samozřejmě všichni víme, jak to u nás vypadalo. Byla tu šeď a chaos, a proto samozřejmě došlo i k těm událostem, které pak nastaly.

Kdy a jak jste se poprvé dozvěděl o listopadu 1989 – dění na Národní třídě?

Už v celém roce 1989 se konaly různé akce, které jsem logicky sledoval. Ať už to byla petice Několik vět nebo další petice různých prodemokratických sil. Na základě toho pro mě nebylo velkým překvapením, že v listopadu díky demonstraci studentů, která šla z Albertova směrem na Národní třídu, došlo k sametové revoluci, která potom postupně vygradovala. Byla to otázka určité iniciativy studentů, která pak vedla ke změně režimu. Myslím si, že je to všeobecně známo, jak to dopadlo.

Jak na tu dobu vzpomínáte vy osobně?

Já na ni vzpomínám tak, že se opravdu rozsvítilo, když to řeknu velmi stručně a jednoduše. To znamená, že došlo k demokratizačnímu procesu. Většina společnosti ho očekávala po tom, o čem už jsem hovořil. A samozřejmě také po událostech v okolních krajinách, ve kterých se k tomu vlastně přistoupilo nejdříve. V Polsku, Maďarsku, pak i po známé události s velvyslanectvím SRN v Praze. Tudíž si myslím, že ty události u nás byly takovým vyvrcholením a Česká republika se připojila spíše ke konci než na začátku.

Jak hodnotíte těch 30 let? Naplnily se myšlenky listopadu 1989?

Já se domnívám, že v 90. letech tu byla opravdu velká euforie. Lidé očekávali, že velmi rychle dojde k nápravě všech nedostatků ve společnosti, nejen v té politické sféře, ale zejména i ve sféře ekonomické. Byla tu taková představa, že během velmi krátké doby dohoníme Spolkovou republiku Německo a další státy. Já si myslím, že ty představy byly do jisté míry ovlivněny tím, jak k té sametové revoluci došlo a jaký byl její průběh. Samozřejmě se nemohly v takové šíři, jak bylo očekáváno, dostavit a to vedlo k určitému zklamání některých lidí a určité části společnosti. Ale jinak jsem naprosto přesvědčen, že ten demokratizační vývoj byl správný a že vedl k tomu, co lidé očekávali. Byť ta očekávání byla větší, než která byla společnost schopna v uplynulých třiceti letech splnit. To vede u některých lidí k deziluzi. U mě ne, protože já nejsem idealista, ale vím, že vše, co je dobré, se buduje velmi těžce. Nikdy to nejde lehce a lidé tomu musí hodně obětovat. Není to tak, že ta svoboda, krása a bohatství přijdou samy. To tak nikdy není.

Vyzkoušejte si život v totalitě

K třicátému výročí 17. listopadu 1989 jsme připravili interaktivního průvodce předlistopadovou dobou.

Příběhy jsou založeny na reálných událostech, které se staly skutečným lidem. Jsou součástí archivů Post Bellum, Paměti národa a Archivu bezpečnostních složek. Data pocházejí z ročenek Federálního statistického úřadu, webu Českého statistického úřadu a dalších institucí.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované