Hlavní obsah

Přehled fondů: Dobré vyhlídky pro opatrné střadatele a kdo vydělal nejvíc

Foto: Shutterstock.com/LookerStudio

Čas nejkonzervativnějších investičních řešení právě přichází, vyplynulo z ankety SZ Byznys mezi investičními profesionály. Ilustrační foto.

Reklama

22. 11. 2021 7:12

Chcete vědět, čemu investoři poslední roky věří? Které regiony a odvětví jsou teď „trendy“? Přinášíme přehled nejvýkonnějších korunových podílových fondů, jež se u nás nabízejí. Všechny se za poslední rok zhodnotily dvouciferně.

Článek

Severoamerické firmy nebo velké evropské společnosti, které se chovají odpovědně. Na ty vsadily podílové fondy vedené v českých korunách, jimž se v posledních pěti letech podařilo dosáhnout největšího výnosu. Ten nejlepší svým investorům vydělal průměrně více než 32 procent ročně. A to je sakra víc, než kolik byla inflace.

Podívali jsme se na nabídky investičních prodejců, kteří podle posledních údajů Asociace pro kapitálový trh spravují nejvíc peněz drobných investorů. Z nich jsme vybrali podílové fondy v českých korunách, jež přinesly za posledních pět let největší výnos. Doplňkově se můžete podívat, kolik vynesly za poslední rok a také od data svého vzniku (které se logicky liší fond od fondu).

Pokud jeden ze tří nejvýkonnějších fondů za posledních pět let nabízí více prodejců, je uveden jen u jednoho z nich. U konkurenčního prodejce uvádíme další v pořadí.

V převážné většině jde o akciové fondy, z čehož plyne, že v nich byl v posledních letech největší potenciál výdělku. Zároveň to ale není žádná sázka na jistotu, rizikový profil fondů v tabulce je na stupnici od 1 s nejnižším rizikem do 7 s nejvyšším rizikem ztráty nejčastěji na úrovni 6.

Tomu odpovídá základní investorská poučka: pokud chceš víc vydělat, musíš nést větší riziko, že o peníze přijdeš.

Nutno také dodat, že historická výkonnost není zárukou budoucích zisků. Nějaký obrázek o tom, čemu teď investoři věří a co „jede“, ale tabulka dává.

Přidaná hodnota tabulky spočívá právě v informaci, do čeho jednotlivé fondy peníze investorů dávají. Právě z toho se dá zjistit, co je dnes „in“. Pár tipů, na co si dnes vsadit a jaký dopad na investice budou mít případné rostoucí úrokové sazby ve světě, najdete i v anketě níže.

Anketa

1. Na co byste si teď investičně vsadili?

2. Doporučujete v prostředí rostoucích sazeb, kdy se do slušného výnosu mohou dostávat i například fondy peněžního trhu, měnit dosavadní investiční strategii? Začnou zase vynášet tradiční konzervativní nástroje, které byly při nízkých sazbách „out“?

3. Jak doporučíte investovat řádově stovky tisíc korun, aby člověk aspoň pokryl inflaci, případně něco málo vydělal? (Předpokládejme, že peníze nebude investor ve střednědobém až dlouhodobém horizontu potřebovat, je ochoten podstoupit přiměřené riziko a není úplně konzervativní, ale ani spekulant).

Martin Horák z ČSOB

Foto: ČSOB, Seznam Zprávy

Martin Horák, portfolio manažer ČSOB Asset Management.

 1. Díky očekávaným změnám v monetární politice americké centrální banky Fed bude v horizontu jednoho roku zajímavý finanční sektor, podíval bych se proto na americké banky jako J. P. Morgan nebo Bank of America. Z dlouhodobé perspektivy je stále velmi zajímavý segment polovodičů, jehož strukturální růst považuji za jedno z nejsilnějších témat dnešní doby. V rámci big tech se mi nejvíce líbí akcie Alphabetu.
 2. Doporučujeme diverzifikovat investice mezi různé třídy aktiv. Vyšší sazby samozřejmě přinášejí vyhlídku vyššího zhodnocení pro velmi konzervativní investice. V současnosti ovšem ani toto nebude stačit k pokrytí vyšší inflace a do portfolia je potřeba zakomponovat také dynamičtější investice ve formě akcií. Ty jsou z dlouhodobého hlediska lepší ochranou proti inflaci než například nástroje peněžního trhu.
 3. Portfolio, které ve střednědobém horizontu cílí na překonání inflace, by mělo obsahovat přiměřený podíl akcií. Různí investoři mají různou toleranci k riziku a podíl jednotlivých tříd aktiv je nutné určit přímo na míru každému jednotlivému člověku. Z obecného hlediska můžu říci, že nejoblíbenějšími profily mezi našimi klienty jsou ty, které alokují přibližně 35 % až 40 % do akcií a zbývajících 60 % až 65 % do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.

Martin Pohl z Generali

Foto: Generali Investments, Seznam Zprávy

Martin Pohl, makroekonomický analytik Generali Investments.

 1. Doporučuji podívat se na dluhopisy vybraných čínských developerů. Celý sektor se plošně propadl v rámci krize, kterou odstartovaly potíže Evergrande. Investoři se hromadně zbavovali akcií i dluhopisů všech společností ze sektoru včetně zdravých společností s dostatkem likvidity, silnou kapitalizací a s velkou mírou transparentnosti vůči zahraničním investorům. Příkladem je společnost Country Garden. Ačkoliv ceny dluhopisů těchto společností od svého dna v minulém týdnu výrazně vzrostly, stále nabízí řada dluhopisů výnosy charakteristické spíše pro akcie.
 2. Rostoucí úrokové sazby ke změně strategie vybízí a v případě ČR tomu nahrává i agresivní zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB. V horizontu měsíců by mělo dojít ke stabilizaci cen českých dluhopisů a zároveň se klíčová sazba ČNB může přiblížit úrovni 3 %. Čeští investoři si za těchto podmínek budou moci dovolit luxus svá portfolia částečně zdefenzivnit a zvýšit podíl konzervativních investic jako vládní dluhopisy či instrumenty peněžního trhu. Kromě vyššího výnosu tím dosáhnou i lepší diverzifikace portfolia v případě negativního vývoje na finančních trzích. Na druhou stranu konzervativní investice ani po nárůstu úrokových sazeb neporáží inflaci a v minulosti se tomu tak dělo zcela výjimečně. Nicméně zatím není nutné být přehnaně pesimistický vůči rizikovým aktivům. Fed i Evropská centrální banka (ECB) sice začínají snižovat nákupy dluhopisů, ale s vlastním zvyšováním úrokových sazeb nespěchají. V případě Fedu se bavíme o druhé polovině příštího roku, u ECB je zvýšení úrokových sazeb ještě vzdálenější. Zároveň doporučujeme 100% měnové zajištění zahraničních investic, které nejen chrání proti posílení koruny, ale díky úrokovému diferenciálu přidává i dva až tři procentní body bezrizikového výnosu.
 3. Doporučil bych polovinu investovat do akcií, zhruba 35 % do dluhopisů a zbytek bych rovnoměrně rozložit mezi zlato, ostatní komodity a nová „kryptoaktiva“. Vše za podmínky 100% měnového zajištění. Zhruba čtyři pětiny akciové expozice bych umístil do dobře diverzifikovaného fondu světových akcií a zbytek do nemovitostního fondu. Nemovitosti poskytují lepší ochranu vůči inflaci než „klasické“ akcie a segmenty citlivé na covid, jako jsou například obchodní centra a kanceláře, se stále nevrátily na předkrizové úrovně. V rámci dluhopisové části dává smysl mít 5 až 10 % v inflačně zajištěných dluhopisech. 5 % portfolia bych vsadil na vybrané dluhopisy čínských developerů nebo rozvíjejících se ekonomik. Zbytek bych zainvestoval do českých státních dluhopisů se splatností okolo tří let. Zvyšování úrokových sazeb je již dostatečně reflektováno v jejich cenách a navíc poskytnou diverzifikaci pro případ, kdyby se situace na finančních trzích zvrtla a riziková aktiva by se propadla z aktuálních výšin dolů. Současná doba zároveň nabízí některé unikátní možnosti, jak zvýšit s minimálním rizikem očekávaný výnos portfolia. Tou první je využít měnové zajištění. Investoři často zapomínají, že zahraniční investice jsou spojené s obrovským měnovým rizikem a že posilování koruny je může o podstatnou část zisků připravit. Přitom na měnové zajištění se dá aktuálně díky vysokým úrokových sazbám dobře vydělat, až 3 % v případě eurových investic a 2 % u dolarových investic. Tento dodatečný výnos se může v následujících měsících dále zvýšit o téměř 100 bazických bodů spolu s tím, jak ČNB bude zvyšovat úrokové sazby. Investoři si tuto příležitost musí ohlídat, neboť jednotliví správci fondů se v přístupu k zajištění značně liší. Někdo zajišťuje celou přímou měnovou expozici, někdo nezajišťuje akciovou expozici vůbec. Komodity nabízejí dobrou diverzifikaci portfolia pro případ vysokoinflačních či stagflačních scénářů dalšího vývoje. Něco podobného platí i pro zlato, které by mohlo zafungovat i jako kotva v případě útěků ke kvalitě. V případě kryptoměn a obdobných aktiv doporučuji namísto samotného bitcoinu najít si raději dobře diverzifikovaný koš silných kryptoměn nejlépe ve formě fondu spravovaného zkušeným správcem. Nepodaří-li se vhodný instrument nalézt, pak je lepší zmíněných 5 % rozpustit mezi ostatní výše doporučená aktiva.

Lubomír Vystavěl z NN Investment Partners

Foto: NN Investment Partners, Seznam Zprávy

Lubomír Vystavěl, investiční ředitel NN Investment Partners.

 1. Pokud bych měl rozhodnout, kterému typu aktiv se bude v následujícím roce nejvíce dařit, pak bych jen tipoval. Jeden rok je totiž z investičního pohledu dosti krátká doba. Domnívám se však, že nadále budeme svědky zvyšujícího se zájmu o udržitelná aktiva a zejména akciové trhy čeká opět dobrý (i když kolísavější) rok. Očekáváme, že akciím by se mělo dařit zejména v Evropě. Dobře by se díky zvyšujícím se úrokovým maržím mohlo dařit bankám ve střední a východní Evropě. Dobré vyhlídky dle našeho názoru mají i komodity, zejména měď a emisní povolenky na oxid uhličitý.
 2. Různé ekonomiky mají centrální banky v různé fázi cyklu zvyšování úrokových sazeb. Některé jsou velmi rychlé, jiné mají spíše rozvážný přístup a se zvyšováním sazeb ještě nějakou dobu počkají nebo ani nezačnou. Některé centrální banky sazby dokonce snižují. Hodně tedy záleží na tom, zda uvažujeme o investici do dluhopisových fondů nebo fondů peněžního trhu v české koruně nebo cizí měně. Pokud se jedná o investice v české koruně a na českém trhu, trh českých státních dluhopisů se dostal na úrovně výnosů, které jsme u nás neviděli desetiletí. Výnosy českých státních dluhopisů nedosahovaly dnešních úrovní od velké finanční krize v letech 2008–2009 a tato úroveň se jeví jako poměrně atraktivní. Tvar korunové výnosové křivky je inverzní, což znamená, že trh nedává tzv. term premium (výnos za riziko spojené s delším časovým horizontem investice). Inverzní tvar křivky je také často spojován s očekáváním zhoršující se ekonomické situace a s očekáváním poklesu úrokových sazeb v budoucnu. Požadované výnosy, zejména na kratších splatnostech, mohou sice ještě nějakou dobu stoupat, ale je dosti pravděpodobné, že posléze začnou znovu klesat. A takové prostředí bude pro dluhopisy opět příznivé.
 3. Investoři mají hned dvě možnosti. Své investiční portfolio si mohou poskládat sami výběrem akciových a dluhopisových investic v poměru, který odpovídá jejich rizikovému profilu. Musejí však mít dostatečné znalosti a čas sledovat vývoj na trzích a adekvátně upravovat svoje investiční portfolio. V řádu stovek tisíc korun je již možné vytvořit portfolio několika fondů napříč třídami aktiv, a diverzifikovat tak své riziko. Čím delší bude investiční horizont a ochota podstoupit vyšší kolísání hodnoty investice, tím rizikovější a potenciálně výnosnější strategii lze volit. Pokud se bude investor rizikovým aktivům zcela vyhýbat, může jen stěží doufat v překonání inflace. Pokud se ale investoři nechtějí o nic starat, vhodnou alternativou jsou investice do smíšených fondů. Smíšené fondy investují do různých typů aktiv prostřednictvím jediné investice. Konzervativní složku tvoří zpravidla dluhopisy, které portfoliu dodávají jednak stabilitu spojenou s nižším kolísáním hodnoty, ale také nižší výnosy. Potenciál vyšších výnosů zajišťuje akciová složka, se kterou se pojí i vyšší riziko. Smíšené fondy jsou dlouhodobě nejoblíbenější investicí v ČR a jejich obliba stále roste. Důležité je také správné rozložení investic v čase. Za úspěšnou investiční strategii považujeme pravidelné investování (investování stejné částky v pravidelných intervalech). V době poklesů totiž nakupujete levněji, což se většinou snažíte dělat i v běžném životě. A stejně se chovají ti nejlepší investoři světa. Kupují levně. Pokud zvažujete jednorázově zainvestovat větší částku, pak i zde je vhodné rozložit investici do několika menších, a rozprostřít ji tak v čase. Snížíte tak riziko špatného načasování trhu.

Petr Šimčák z Amundi

Foto: Amundi ČR, Seznam Zprávy

Petr Šimčák, ředitel úseku investic, Amundi Czech Republic.

 1. Růstový potenciál je samozřejmě jedno z hlavních kritérií při volbě nových akvizic do nově vznikajících fondů, které zároveň pokrývají většinu odvětví i investičních regionů. (Kvůli interním nařízením se nemohl vyjádřit konkrétněji.)
 2. Aktuální situace vyloženě vybízí k tomu, vložit své úspory do jednoho z mnoha finančních produktů. Fondy peněžního trhu jsou jedna z variant, která je dlouhodobě udržitelná a při dobré volbě i profitabilní. Tedy ano, určitě má smysl, aby konzervativní investor zase využíval i fondy krátkodobých dluhopisů, resp. fondy peněžního trhu.
 3. Toto téma je velmi aktuální, řeší to jednoduše všichni, kterým na svých financích záleží. Je ale nutné brát stále v potaz, že inflaci lze pokrýt jen s rizikovou přirážkou. Je otázka, co si pod ní představuje konzervativní investor. Bezpečné, vysoce garantované produkty stále inflaci nepokryjí. Osobně bych tedy doporučil ideálně diverzifikované multi asset portfolio a akceptování kolísání hodnoty v krátkodobém horizontu.

Jaroslav Kropáček z České spořitelny

Foto: Česká spořitelna, Seznam Zprávy

Jaroslav Kropáček, specialista finančních trhů České spořitelny.

 1. Jako banka nemůžeme vydávat doporučení, jak obchodovat s konkrétními aktivy. Rozhodně lze ale běžným investorům doporučit, aby se v dobách tržních výkyvů drželi svých investičních horizontů a pravidelně investovali.
 2. Zvyšování úrokových sazeb dává do budoucna dluhopisovým fondům velmi krátkodobých investic, dluhopisovým fondům i fondům peněžního trhu opět zajímavý výnosový potenciál. Drtivá většina těchto fondů již delší dobu s avizovaným zvyšováním úrokových sazeb udržovala velmi krátkou průměrnou dobu splatnosti na svých portfoliích, a tak ve značné míře byly v jejich portfoliích využívány nástroje peněžního trhu. Listopadové zvýšení sazeb tak je již z velké části zahrnuto v aktuálním ocenění těchto fondů a krátkodobější negativní dopad růstu výnosů státních dluhopisů byl do značné míry snížen. Přesto se ještě omezeně bude projevovat v kurzech těchto nejkonzervativnějších dluhopisových fondů a samozřejmě také konzervativních smíšených fondů s vysokým podílem úrokové složky. Takže odpověď na vaši otázku je: ano, čas těch nejkonzervativnějších investičních řešení v podobě fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů, fondů velmi krátkodobých investic a samozřejmě také nejkonzervativnějších smíšených fondů právě přichází. Dobrá zpráva je to především pro ty nejkonzervativnější investory, protože pro vyšší zhodnocení již nebude potřeba v takové míře podstupovat riziko akciových trhů, které s vyšším podílem akciové složky museli klienti pro dosažení výnosu podstupovat. Co se týká doporučování změny investičních strategií, dlouhodobě doporučujeme investiční řešení se strategickou alokací do více tříd aktiv, ať již v podobě smíšených fondů, nebo komplexních portfolií, kde je trvale dluhopisová složka silně zastoupena.
 3. Vzhledem k aktuální i do budoucích měsíců predikované výši inflace je třeba pro její překonání investiční portfolio s relativně robustním podílem dynamických aktiv, tedy akciové složky, někde na úrovni 30 % až 50 %. Nejjednodušší cestou a pro běžného klienta optimálním řešením budou smíšené fondy. V současné době celou společností silně rezonuje téma udržitelnosti a odpovědného přístupu, a to nejen v investování.

Reklama

Doporučované