Hlavní obsah

Průvodce novou rodičovskou. Bohatší rodiny na tom budou líp. Kolik získáte vy?

Čím vyšší měla rodina příjem před nástupem na rodičovskou, o to více vyčerpá z 80 tisíc navíc, které vláda chce od 1. ledna 2020 rodinám přidat. (Video: Seznam Zprávy)

 

Reklama

24. 5. 2019 8:00

Nový návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na navýšení rodičovské dělí rodiče do několika skupin. V principu podle toho, kolik už z rodičovské vyčerpali a jaké byly jejich příjmy v zaměstnání. Podívejte se, do jaké skupiny spadáte vy.

Článek

Nový návrh ministryně Maláčové, který schválila vláda, sice přidává rodinám od 1. ledna 2020 dalších 80 tisíc a zvyšuje celkovou částku rodičovské z 220 na 300 tisíc korun, neznamená to však, že by na zmíněnou částku, o kterou se rodičovská navyšuje, dosáhli všichni.

Podle propočtů Seznamu lze říci, že na větší peníze z přidané částky se dostanou rodiny s mladšími dětmi, rodiny s vyššími příjmy a pak samozřejmě ti, kterým se děti narodí právě až příští rok.

Ministryně Maláčová říká, že tato nerovnost je daní za to, aby navýšení mohly využít i rodiny, které už rodičovskou čerpají. Během politických vyjednávání letos na jaře se totiž objevila i možnost, že by zvýšení rodičovské bylo jen pro ty, jimž se narodí děti až příští rok.

„Já jsem chtěla, aby k 1. lednu nakonec neostrouhaly všechny rodiny,“ vysvětlovala ministryně Maláčová, proč přistoupila na kompromis, když neprosadila zvýšení rodičovské pro všechny.

Proč právě lidé s nejnižšími příjmy (nebo nezaměstnaní, OSVČ či studenti) a zároveň s dětmi, jimiž jsou nyní tři roky, dostanou z přidaných peněz nejméně?

Plyne to z podmínek, které jsou pro rodičovskou a její nyní navržené navýšení stanoveny. Kolik kdo z navýšení dostane, je zcela individuální, ale určité typové skupiny lze určit.

Takže například uvedení rodiče s nízkými příjmy a tříletými dětmi mohou mít nastavenu maximální měsíční rodičovskou na 7600 Kč měsíčně a v roce 2020 tak (při tříletém dítěti) stihnou z nových 80 tisíc korun navíc vyčerpat nejméně před tím, než jejich potomek oslaví čtvrté narozeniny.

Jak se vypočítá rodičovská

K výsledné částce rodičovského příspěvku se totiž dospěje tak, že vyšší průměrný hrubý příjem jednoho z partnerů za posledních 12 měsíců se vydělí počtem dní v roce. Výsledná částka je pak takzvaným denním vyměřovacím základem, který se sníží podle stanovených redukčních hranic. Nakonec se vynásobí třiceti a sníží o 30 procent, čímž se dojde k hodnotě nejvyššího možného rodičovského příspěvku za měsíc. Pokud je nižší než 7600 Kč, dosáhne právě této výše.

Ostatní rodiny s vyššími příjmy jsou na tom lépe.

Zaměstnanec s minimální mzdou má nárok na maximum 9200 měsíčně, při průměrně mzdě lze ale čerpat až téměř 23 200 korun. Nejvyšší částka, jakou lze letos měsíčně čerpat, je stanovena na 40 068 korun. Na to ale drtivá většina rodin nedosáhne. Příjem jednoho z partnerů by totiž musel dosahovat nejméně 100 tisíc.

To znamená, že i když budou mít už tříleté děti, podaří se jim (díky tomu, že mohou čerpat měsíčně víc) vybrat z 80tisícového navýšení víc peněz než výše uvedená skupina „s menšími příjmy“.

A třetí zvláštní skupinou jsou nastávající rodiče, kteří očekávají narození potomka až v příštím roce. Rodiče dětí narozených po 1. lednu 2020 budou mít k dispozici celý rozpočet 300 tisíc korun, který si mohou rozdělit podle plánované délky rodičovské.

Příklad

Matka měla před nástupem na mateřskou průměrnou mzdu 33 840 Kč.

33 840 Kč x 12 měsíců / 365 = 1112,55 Kč. To je neredukovaný denní vyměřovací základ (DVZ). Z něj se ale ještě musí odečíst částky podle redukčních hranic.

Z 1090 Kč se započítá 100 %. Ze zbylých 22,55 Kč (1112,55 – 1090 = 22,55) se přihlédne jen k 60 % (22,55 × 0,6 = 13,53).

Celková výše DVZ tedy bude 1103,53, zaokrouhleno 1104 Kč. Maximální výše rodičovského příspěvku je 70 % 30násobku DVZ (0,7 × 30 × 1104 = 23 184).

Maximální výše rodičovského příspěvku je tedy 23 184 Kč měsíčně.

Problém nemají ani rodiče dnes dvouletých a mladších dětí (v následujícím výpočtu se počítá s datem narození 31. května 2017), kteří pobírali alespoň 14 200 korun hrubého a mají tedy nárok na rodičovskou až 9800 korun.

Jestliže si rodiče peníze rozpočítali na maximální čtyři roky (v aktuální situaci tedy nejméně výhodné) a neměnili si výši příspěvku, v lednu 2020 by jim z rodičovské zbývalo 17 měsíců. Dosud pobírali nejvýše 5100 korun. Od ledna by si navýšili částku na 9800 a z přidaných 80 tisíc by stihli vyčerpat všechno. Ostatní rodiče s nižšími přijmy si musí rodičovskou do konce roku zvýšit.

Lidé, kteří mají maximální rodičovskou 7600 korun (studenti a hlavně OSVČ), a nepobírali tedy mateřskou, si svůj současný příspěvěk rozdělený na čtyři roky musí od června zvýšit na maximum a pobírat ho až do konce rodičovské. Stejně však nestihnou vybrat asi 8 tisíc. Pokud měli rodičovskou rozpočítanou na tři roky, budou si ji muset prodloužit o devět měsíců, aby dosáhli na celých 80 tisíc.

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ nebo 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, je nižší než 7600 Kč.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nejvíce „ostrouhají“ rodiče s nejstaršími dětmi. Čím nižší měli před rodičovskou příjem, tím méně peněz dostanou.

Řada rodičů dnes tříletých dětí (v následujících výpočtech se počítá s datem narození 31. května 2016) na 80 tisíc navíc vůbec nedosáhne. Nejčastěji totiž trvá rodičovská méně než tři roky, a tak peníze dočerpají nejdéle na konci května. Aby dosáhli na 80 tisíc, musí však ještě v lednu rodičovskou pobírat.

Ti šťastnější mají nastavené čerpání na čtyři roky. To znamená, že jim bude v lednu 2020 zbývat pět měsíců na to, aby si nechali bonusové peníze vyplatit. Stihnou to ale jen ti, kteří brali hrubou mzdu alespoň 23 100 korun. A to ještě za předpokladu, že si letos zvýší měsíční příspěvěk tak, aby téměř celých 220 tisíc vyčerpali už v prosinci. Všichni ostatní dosáhnou jen na část příspěvku. Čím nižší výdělek, tím méně peněz.

Lidé s minimální mzdou stihnou vyčerpat jen 46 tisíc, protože jejich maximální měsíční příspěvek dosahuje jen 9200 korun. Už letos v červnu si ale musí nastavit platbu právě na maximální limit.

Zvýšení rodičovského příspěvku

Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek, měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby. Zažádat lze osobně na místním úřadu práce nebo on-line či poštou pomocí formuláře na stránkách MPSV.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na celých 80 tisíc pak dosáhnou jen ti, kteří budou 9200 korun čerpat devět měsíců. Jejich nejmladší dítě by se tak muselo narodit nejdříve v říjnu 2016 a do konce roku by museli z rodičovské vybrat celých 220 tisíc.

Skupina rodičů s nejnižším možným příspěvkem, tedy živnostníci, kteří si neplatí nemocenskou, a lidé bez dostatečného předchozího příjmu (typicky studenti a nezaměstnaní) vyčerpají z 80 tisíc navíc maximálně 36 200 korun.

Na celou částku dosáhnou jen v případě, že se jejich dítě narodilo nejdříve v prosinci 2016 a od začátku pobírají měsíčně alespoň 5600 korun. Je tak už jen posledním paradoxem celé novely, že rodiny, které čerpaly nižší rodičovský příspěvek, dostanou ve výsledku méně peněz než ty, které čerpaly od začátku více.

Dalším problémem je, že řada lidí si rozpočítala rodičovskou tak, že jim končí v tomto roce. Musí si ji tedy prodloužit minimálně do ledna 2020, aby dosáhli na bonusových 80 tisíc. To ale v extrémním případě může znamenat, že až do konce roku musí vystačit jen s pár stovkami na měsíc.

Takovým rodinám tak nezbývá než pečlivě vypočítat, jestli se jim vzhledem k jejich maximální možné rodičovské na měsíc a věku dítěte vyplatí čekat na leden 2020.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované