Hlavní obsah

Psaní na Facebook za 44 tisíc měsíčně. Podívejte se na utajované smlouvy na úřadu hejtmanky Jermanové

Foto: Veronika Pietrowská

Jen v roce 2017 si hejtmančina kancelář objednala poradenské a další služby za pět milionů.

Reklama

3. 4. 2019 6:09

Nejštědřeji odměňovaný spolupracovník bral 75 tisíc měsíčně. Kraj stále tají jména svých externistů z roku 2017. I to, co lidé najatí na poradenství, analýzy a monitoringy skutečně udělali.

Článek

Byl podzim roku 2017 a na Středočeském kraji zjistili, že nutně potřebují nového zaměstnance. Ve čtvrtek 16. listopadu proto uzavřeli smlouvu s člověkem, jemuž začali platit 60 tisíc měsíčně za „poradenství v oblasti e-governmentu a v procesních záležitostech chodu krajského úřadu“.

Kraj vedený hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) už týden odmítá říct, kdo byl tím zaměstnancem. A co za odměnu – na poměry úřadu velice slušnou – konkrétně udělal.

Seznam už týden mapuje případ, jenž zavání podezřením, že kraj zaměstnával a platil lidi, které ve skutečnosti nepotřeboval: odbor spadající přímo pod hejtmanku vyplatil předloni za různá poradenství, monitoringy a PR služby přibližně pět milionů korun.

Výstupy z této práce jsou dosud tajné, stejně jako jména pracovníků.

A to přesto, že toto pondělí i předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš vyzval hejtmanku Pokornou Jermanovou, ať vše vysvětlí.

„Ano, budeme to vysvětlovat. My to vysvětlíme. My jsme to už vysvětlovat začali. Nějaké věci jsme už psali minulý týden. Ale ono to furt nemá tu potřebnou mediální pozornost,“ řekl však pouze Seznamu v pondělí radní Martin Herman, když předtím úřad i politici ve skutečnosti k případu několik dní mlčeli.

V úterý se přidala s vyjádřením i dosud zcela mlčenlivá hejtmanka, ale kromě prohlášení, že jde o kampaň a kdo a proč za ní stojí, se věcně k problému nevyjádřila.

Seznam teď přináší přehled sedmi smluv, které stojí za hloubkovou prověrku a vysvětlení.

1. Analýza procesů – 60 tisíc

Zmíněný zaměstnanec s nástupem v polovině listopadu patřil mezi nejlépe placené úředníky přijaté na takzvanou dohodu o pracovní činnosti. Seznam získal přehled všech takto zaměstnaných lidí za rok 2017. A jejich výkazy práce, kde musí po hodinách vypisovat, na čem dělali. Obojí je anonymizované, jména z dokumentů vyčíst nelze.

Každopádně tento pracovník nebo pracovnice se podle listopadového výkazu zabýval směrnicí o ochraně osobních údajů a „analýzou procesů“.

Stejně náhle jako začala, pak zase spolupráce s tímto člověkem, vedeným pod evidenčním číslem 11016, zase skončila. Smlouva mu podle dostupných dokumentů vypršela následujícího roku v březnu.

Foto: Vojtěch Blažek

Zaměstnanec 11016 bral 60 tisíc měsíčně.

2. Interní komunikace – 75 tisíc

Podobný případ jako u předchozího zaměstnance. Další člověk byl najatý na „obsahové a formální zajištění komunikace KHT a OŘÚ s veřejností a interní komunikace v rámci KSÚK formou písemných projevů a analytickou činnost v případě strategických a koncepčních konceptů kraje“.

Spolupráce trvala od března do prosince 2017. Nejdřív s odměnou 50 tisíc měsíčně, kterou pak úřad od poloviny srpna zvedl na 75 tisíc měsíčně. Co bylo důvodem, není možné zjistit. Úřad ani politici z vedení kraje o podrobnostech smluv nechtějí mluvit.

Hned v březnu věnoval tento zaměstnanec například šest hodin tématu „rozdělení kompetencí a odpovědnosti za timing a obsah mezi protokol PH, TZ, Středočech, Newsletter, politics affairs a plošná média“.

Foto: Vojtěch Blažek

Výkaz práce pracovníka číslo 9527, který bral 75 tisíc měsíčně.

3. Odpadová strategie – 50 tisíc měsíčně

V roce 2017 padla na kraji koalice ANO, STAN a ODS – právě z popudu vítězného ANO. Po této výměně musel odejít i radní Ivo Šanc ze STAN, který měl na starosti životní prostředí. Nad přehledem smluv teď kroutí hlavou: ukázalo se totiž, že kraj zaměstnával úředníka za 50 tisíc měsíčně na zajišťování strategie nakládání s odpady, na ekologickou výchovu, pasportizaci veřejného majetku a na PR a marketing.

Právě odpady měl – ještě když byl ve funkci – bývalý radní Šanc na starosti. „Nikdy jsem neslyšel, že bychom někoho takového zaměstnávali,“ diví se. Výkazy práce ukazují, že tento zaměstnanec s číslem 5677 strávil v dubnu několik hodin mimo jiné přípravou materiálu pro radní, dotacemi na výměnu kotlů nebo otázkou pronájmu letiště v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku.

Foto: Vojtěch Blažek

Strategii odpadů a další služby si kraj ocenil na 50 tisíc měsíčně.

4. Monitoring činnosti – 45 tisíc měsíčně

„Vyhodnocování akcí KÚ/CR, podpora při organizování společenských akcí a eventů, příprava a realizace komunikačních strategií, analýza dopadu PR akcí, monitoring činnosti ostatních krajů“ – to je předmět činnosti pro pracovníka číslo 5678, s nímž kraj uzavřel smlouvu 1. března 2017. Trvala až do konce roku.

U tohoto pracovníka se ve výkazech objevují i dnes už dobře známé „analýzy hudebních festivalů STRK – návrhy na spolúčast“. Znamená to, že podle tohoto výkazu tedy zřejmě vznikly nějaké písemné materiály. Kraj je ale nechce zveřejnit.

Foto: Vojtěch Blažek

Výkaz práce, kde se objevují i hudební festivaly.

5. Správa Facebooku – 44 tisíc měsíčně

Středočeský kraj měl od 1. března 2017 také úředníka speciálně zaměřeného na „přípravu strategie a následnou realizaci komunikace na sociálních sítích“. Jeho výkony a význam pro chod kraje si cenil na 44 tisíc měsíčně.

Kromě Facebooku se tento člověk staral také o YouTube, Instagram a Twitter a měl také vytvářet a zpracovávat „fotografický a videoobsah“ pro krajský úřad. Ve výkazech práce se uvádí, že například v květnu věnoval správě sociálních sítí a přípravě nového webu 83 hodin.

Foto: Vojtěch Blažek

Správa sociálních sítí - na tu měl kraj speciálního člověka.

6. Styk s médii – 30 tisíc měsíčně

Celkové náklady na různé PR služby činily v roce 2017 kolem 440 tisíc měsíčně – jak z přehledu smluv vyčetl nyní už opoziční zastupitel a předseda kontrolního výboru Ivo Šanc. Jedním z takových kontraktů byla spolupráce s člověkem, který v rámci dohody o pracovní činnosti obstarával za 30 tisíc měsíčně „zpracování podkladů pro novou koncepci styku s médii a veřejností, PR analýzy, government relations“.

A protože vedení kraje nekomunikuje, není možné se zeptat ani na to, proč si úřad na tuhle práci najímal zaměstnance spadajícího pod kancelář hejtmanky, když má vlastní tiskový odbor.

Foto: Vojtěch Blažek

30 tisíc měsíčně za PR výstupy, o nichž kraj nechce mluvit.

7. Zpětná vazba – 35 tisíc měsíčněZaměstnanec číslo 5696 nastoupil na kraj v polovině září a popis jeho činnosti je pestrý: od získávání a zpracování informací přes „poskytování zpětné vazby“ až po redakční činnost, přípravu materiálů pro publikaci a spolupráci s grafickým studiem. Co to všechno konkrétně obnášelo, není jasné. Pouze se ví, že mu kraj měsíčně posílal 35 tisíc. Předloni na podzim tento úředník pracoval podle výkazů například na propagaci středočeských muzeí a galerií nebo na konzultacích oslav 115. výročí značky Harley Davidson. Kraj na velký sraz motorkářů v Praze přispěl 10 miliony.

Foto: Vojtěch Blažek

Zaměstnanec číslo 5696 měl na starosti hned několik oblastí - za 35 tisíc.

Reklama

Doporučované