Hlavní obsah

Klub turistů obnoví v hradeckém kraji stovky kilometrů tras, přispěje kraj

Foto: Pixabay.com

Ilustrační foto.

Reklama

20. 4. 2022 23:02

Královéhradecký kraj bude nadále podporovat Klub českých turistů (KČT). V memorandu se obě strany zavázaly, že budou prosazovat obnovu a údržbu značení pěších tras i cyklotras na území regionu.

Článek

Klub by měl letos také obnovit značení stovek kilometrů pěších tras. Kraj začal podporovat značení turistických tras pomocí dotací pro KČT v roce 2016. „Královéhradecký kraj od té doby na tuto činnost přispěl každý rok částkou půl milionu korun, celkem to s letošním příspěvkem bude už 3,5 milionu korun,“ uvedl Lukáš Vaníček z kanceláře hejtmana.

V kraji vede více než 3000 kilometrů značených pěších tras. V tomto roce se značkaři KČT zavázali, že obnoví více než třetinu, dále 55 kusů nosných prvků a 258 kilometrů pásových cyklotras. Měli by také zkontrolovat a doznačit všech 2147 kilometrů vyznačených silničních cyklotras na území kraje.

„Práce členů KČT při obnově značení je nezastupitelná a pro podporu turistického ruchu nezbytná. Kraj proto činnost klubu spolufinancuje řadu let a zakotvení vzájemné spolupráce v memorandu je dalším krokem ke zkvalitnění a údržbě turistického značení,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Martina Berdychová (Východočeši).

Klub českých turistů založila v roce 1888 skupina vlastenců kolem Vojty Náprstka. Následně vznikla síť turistických ubytoven i hustá síť značených cest.

Reklama

Doporučované