Hlavní obsah

Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě se od září otevře návštěvníkům

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

27. 7. 2022 15:10

Cyrilometodějské centrum Slováckého muzea ve Starém Městě se od září otevře návštěvníkům. Součástí budovy jsou výstavní prostory, zázemí pro archeologické pracoviště, depozitáře nebo odborná knihovna.

Článek

Veškeré práce už jsou dokončené. Součástí projektu za více než 123,5 milionu korun byla i obnova tří archeologických lokalit, kterými jsou Modrá, Sady a Špitálky.

Centrum specializované především na období Velké Moravy a dějinné osobnosti Cyrila a Metoděje, kteří položili základní kameny pro vznik prvních slovanských států a formování slovanské kultury, stojí v blízkosti Památníku Velké Moravy. Spojené je s ním proskleným koridorem. Návštěvníci uvnitř centra uvidí expozice představující historický vývoj regionu od pravěku po středověk. „Projekt zpřístupňuje a využívá kulturní bohatství a snaží se jej prezentovat návštěvníkům moderní formou,“ uvedla mluvčí muzea Petra Bubeníková.

Kromě haptické expozice a multimediální expozice Cyrilometodějské stezky je uvnitř budovy také přednáškový a prezentační sál pro veřejnost s možností zázemí pro školní výuku a veřejným depozitářem pro badatele. „Výstavba Cyrilometodějského centra nám rovněž významně zlepšila podmínky pro uložení a uchování sbírkových předmětů a naši práci. V nově vybudovaném objektu, v přízemních prostorách, vznikly depozitní prostory pro archeologické sbírky spolu s technickým zázemím budovy,“ uvedl vedoucí archeolog muzea Tomáš Chrástek.

Nová poloha archeologického pracoviště ve Starém Městě je podle něj ve své podstatě velmi symbolická. „Byl zde položen základ naší archeologické sbírky z výzkumů a sběrů prováděných v souvislosti s hledáním centra Velké Moravy ve Starém Městě a jeho bezprostředním okolí již od 80. let 19. století,“ doplnil archeolog.

Slavnostní otevření centra je naplánované na 31. srpna, o den se později se do něj budou moci v běžné otevírací době poprvé podívat také zájemci z řad veřejnosti. Na 4. září chystá muzeum doprovodný program pro děti i dospělé, jehož součástí budou například besedy s architektem nebo archeologem.

Vybudování centra a úpravy archeologických lokalit stály více než 123,5 milionu korun. Téměř 89,6 milionu korun z této částky pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, dalších asi 24,7 milionu korun uvolnil Zlínský kraj jako zřizovatel Slováckého muzea, zbývající část nákladů financovalo muzeum ze svých zdrojů. Podle ekonomky muzea Jitky Zpěvákové projekt přispěl k oživení památkově chráněných lokalit, které spolu s vytvořením nové expozice ve Starém Městě povedou ke zvýšení atraktivity nabídky cestovního ruchu.

Reklama

Doporučované