Hlavní obsah

Skladované vytěžené dřevo se může z Vlárského průsmyku odvézt jen výjimečně

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

22. 12. 2021 11:01

Skladované vytěžené dřevo se může z Vlárského průsmyku v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty na Zlínsku odvézt jen výjimečně.

Článek

Bukové lesy ve Vlárském průsmyku jsou domovem kriticky ohroženého a evropsky významného tesaříka alpského. ČTK o tom dnes informovala Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR.

Pravidla hospodaření v evropsky významné lokalitě podle ní stanoví, že vytěžené dřevo je třeba neprodleně odvézt z lesa. Pokud by zůstalo na skládkách i v době, kdy jsou dospělí brouci aktivní, samice by kladly vajíčka přednostně právě sem. „A právě to se letos ve Vlárském průsmyku stalo, jak ukázal v létě terénní průzkum. Odvozem dřeva by byla zdejší populace tesaříka alpského oslabována a poškozována. Předběžným opatřením byl proto v červenci odvoz dřeva ze všech skládek v oblasti zakázán, včera (v úterý) AOPK ČR vydala rozhodnutí, kterým je přesně definováno, jaká dřevní hmota a v jakém množství musí být ve Vlárském průsmyku ponechána, a to až do stadia úplného rozpadu,“ uvedla Šůlová.

Část skládek však bude muset být vyklizena, aby se nezablokovalo běžné hospodaření v porostech Vlárského průsmyku. „Tato dřevní hmota bude po konzultaci s pracovníky Správy CHKO Bílé Karpaty uložena na vhodné náhradní lokalitě. Tím bude zajištěna maximální ochrana všech stávajících vývojových stádií tesaříka alpského, a zároveň dojde k vytvoření vhodných podmínek pro vývoj budoucích generací,“ uvedl Tomáš Vondrejc z AOPK ČR.

„Těžit a odvážet dřevo lze z Vlárského průsmyku bez problémů několik měsíců v roce. Věříme, že v budoucích letech bude dřevo po zimní těžbě odvezeno v souladu s nastavenými pravidly včas a AOPK ČR nebude muset opakovaně přistoupit k podobnému opatření jako letos,“ uvedl Vondrejc.

Tesařík alpský je Česku vázáný především na buk, v lužních lesích na jižní Moravě je potvrzený i u jiných listnatých dřevin. Potřebuje listnaté porosty s dostatkem mrtvého dřeva, kterého je kvůli intenzivní lesnické činnosti a změnám v druhové skladbě lesů málo. Vyskytuje se pouze v Chráněných krajinných oblastech Kokořínsko – Máchův kraj a Bílé Karpaty, evropsky významné lokalitě Chřiby a v lužních lesích jižní Moravy.

Reklama

Doporučované