Hlavní obsah

Protonové centrum úspěšně léčí rakovinu už deset let

Foto: Proton therapy center

Protonové centrum už deset let úspěšně léčí rakovinu.

Reklama

26. 4. 2022 12:00

Pražské zdravotnické zařízení patří ve svém oboru ke světové špičce. Významným způsobem pomáhá zejména s léčbou karcinomu prostaty.

Článek

Jeho prosklenou a jednoduše tvarovanou budovu míjí při cestě po magistrále řada z nás – působí vlastně celkem nenápadně. Už celou dekádu ale zásadním způsobem pomáhá s léčbou nádorových onemocnění. Využívá k tomu jednu z nejperspektivnějších metod 21. století – protonovou terapii. A z dlouhého seznamu úspěchů stojí za zmínku přinejmenším jeden klíčový údaj. Léčbou tu prošlo již více než 8 000 onkologických pacientů.

Protonové centrum už deset let úspěšně léčí rakovinuVideo: Seznam Brand Studio

Zásadní výhoda

Protonová léčba má oproti běžné radioterapii, která využívá fotony, zásadní výhodu. Umožňuje totiž lékařům zacílit přímo na nádor, snížit nežádoucí ozáření zdravých tkání, a tím minimalizovat riziko vzniku nežádoucích účinků léčby. Díky tomu zajišťuje vysokou šanci na vyléčení a kvalitní život v průběhu léčby i po ní. V Protonovém centru využívají navíc tzv. tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning. Termín označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie.

Deset let fungování umožnilo lékařům nashromáždit cenné zkušenosti, jež jim dnes umožňují léčit prakticky celé spektrum diagnóz, u kterých je protonová léčba vhodná. Sem patří kupříkladu karcinom prsu, maligní lymfom, nádorová onemocnění plic nebo nádory v oblasti hlavy a krku.

Foto: Proton therapy center

Úspěšná léčba rakoviny začíná přesnou a kvalitní diagnostikou – přístroj pro MR vyšetření

Karcinom prostaty

Významný přínos má Protonové centrum při léčbě karcinomu prostaty v tzv. krátkém režimu. Právě v ní má v celosvětovém srovnání nejlepší výsledky na největším souboru pacientů – od roku 2012, kdy bylo centrum otevřeno, léčilo více než 2 500 pacientů s touto diagnózou. Protonová léčba má vysokou účinnost. Dokáže úspěšně vyléčit až 97 procent pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a více než 90 procent pacientů se středně rizikovými nádory prostaty.

„Když jsme před deseti lety začínali, bylo podobných center na světě třicet a všechna ozařovala v módu pasivního rozptylu. To byla ta základní modalita, která umožňovala léčit poměrně malé a symetrické nádory,“ říká ředitel zdravotního úseku doc. MUDr. Jiří Kubeš Ph.D. Už zmiňované tužkové skenování ale podle jeho slov otevřelo obrovský prostor k léčbě nádorů i o velkém objemu, složitě tvarovaných nebo na hůře dostupných místech. „Obecně se protonová radioterapie přesunula z určité třešničky na dortu do polohy standardního postupu, který je v mnoha situacích velmi prospěšný. Množství lidí, kterým dnes dokážeme smysluplně pomoci, se z mého pohledu zdesetinásobilo.“

Foto: Proton therapy center

V Protonovém centru má možnost se léčit každý

Renomé po celém světě

Úspěšnost a přínos protonové terapie stvrzují jak počet spokojených pacientů, tak i skutečnost, že je hrazena všemi českými zdravotními pojišťovnami. Ovšem pro pomoc sem přicházejí nejen lidé z tuzemska, ale také ze zahraničí. Protonové centrum v Praze má totiž skvělé renomé po celém světě a s léčbou některých vybraných diagnóz má vůbec největší zkušenosti.

„Asi nebudu daleko do pravdy, když řeknu, že máme nejvíce pacientů na světě léčených touto technikou,“ dodává docent Kubeš. „A když máte něčeho nejvíc na světě, tak s tím máte největší zkušenost. Tady u nás kombinujeme technologii, kterou máme k dispozici, se znalostmi, které jsme za těch deset let získali, a personálem, který je kvalitní po všech stránkách. A to od fyziků přes lékaře až po radiologické asistenty a další. Co je podle mě také důležité, je to, že přístup celé naší kliniky k pacientům je mimořádně vstřícný.“

Toto je sponzorovaný text tvořený ve spolupráci se zadavatelem. Článek nevytváří redakce Seznam Zprávy.

Doporučované