Hlavní obsah

Zákon o zákazu provozu starých kotlů nakonec dozná změn. Týkají se i vás?

Foto: Schlieger.cz

Kotle nevyhovující emisní třídy bude potřeba vyměnit za ekologičtější zdroj vytápění. Jako jedna z variant se nabízí tepelné čerpadlo

Reklama

2. 5. 2022 8:00
aktualizováno • 2. 5. 2022 10:54

Od prvního září letošního roku měl začít platit zákaz provozování kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. V reakci na aktuální situaci vláda navrhuje posun termínu o dva roky. Změna termínu se ale nejspíš nebude týkat všech.

Článek

Kotle na tuhá paliva se řadí k největším zdrojům znečištění ovzduší v České republice. Proto byl již před mnoha lety schválen zákaz provozu kotlů nesplňujících emisní třídu 3 a vyšší. V platnost měl vstoupit 1. září 2022. V reakci na vysoké ceny energií, růst inflace a válku na Ukrajině se vláda rozhodla termín o dva roky posunout. Návrh změny zákona musí ještě schválit parlament a podepsat prezident.

Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP), které s návrhem přišlo, by prodloužení termínu mělo domácnostem ulehčit složitou aktuální situaci. Staré kotle využívá k vytápění více než 150 000 domácností.

Změny se nejspíše nedotknou všech provozovatelů

Posun termínu se podle současného návrhu vztahuje pouze na „provozovatele, kteří užívají spalovací stacionární zdroje k vytápění stavebních objektů, které mohou být užívány k bydlení“. V praxi to znamená, že pokud máte nevyhovující kotel například v restauraci, penzionu či provozovně, stále pro vás platí prvotní termín, tedy 1. září 2022. Samozřejmě za předpokladu, že návrh projde legislativním procesem v původní podobě.

Nejedná se o první změny, ke kterým v oblasti kotlů došlo. Na konci března MŽP upravilo podmínky kotlíkových dotací. Ve snaze urychlit odklon od ruského plynu byla výrazně omezena podpora plynových kotlů – příspěvky budou vyplaceny jen v případě, že se objednávka kotle uskutečnila do 30. dubna 2022. Poté dotace plynových kotlů skončí. Tento krok by mělo kompenzovat navýšení příspěvku u tepelných čerpadel až na 180 000 korun.

Právě tepelná čerpadla tak při výběru nového zdroje vytápění představují jedno z nejzajímavějších řešení. „Nízkopříjmové domácnosti se výhodnějších podmínek již nedočkají. Díky kotlíkovým dotacím dostanou 95 procent způsobilých výdajů do výše 180 000 korun. Žadatelé si navíc na tepelné čerpadlo často nemusí brát půjčku. Úřady totiž mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 procent dotace,“ vysvětluje Klára Zíková, dotační specialistka ze společnosti Schlieger.

Odkládání výměny starého kotle se nemusí vyplatit

Domácnosti odložením zákazu starých kotlů sice získaly čas navíc, otálení s výměnou zdroje vytápění se jim ale nemusí vyplatit. Pospíšit by si měli zejména zájemci o tepelné čerpadlo, kteří chtějí k financování využít kotlíkové dotace – v letošním roce proběhne poslední vlna programu. Krajské úřady vypíšou výzvy na přelomu jara a léta. V některých krajích se lze předběžně hlásit již nyní. Na kotlíkové dotace dosáhnou domácnosti, jejíž členové v roce 2020 v průměru vydělali maximálně 170 900 korun čistého příjmu na osobu.

Ostatní domácnosti mohou na tepelné čerpadlo využít příspěvek z programu Nová zelená úsporám. Ten ale pokrývá maximálně 50 procent uznatelných výdajů. U tepelného čerpadla pro teplovodní systém vytápění s ohřevem teplé vody je maximální výše podpory stanovena na 100 000 korun. Ani příspěvky z programu Nová zelená úsporám zde však nemusí být věčně a alokované prostředky se mohou v důsledku velkého zájmu vyčerpat.

Dalším důvodem, proč výměnu kotle neodkládat, jsou omezené kapacity montážních firem. Nahradit starý kotel bude muset více než 150 000 domácností, což v kombinaci s ostatními projekty výrazně překračuje možnosti instalačních společností. Ty jsou zahlcené i v současnosti – čekací doba v řádu několika měsíců není žádnou výjimkou. Pokud chcete pomocí tepelného čerpadla topit již během následující zimy, měli byste s vyřizováním začít co nejdříve.

Foto: Schlieger.cz

Tepelné čerpadlo pro rodinný dům od firmy Schlieger

Toto je sponzorovaný text tvořený ve spolupráci se zadavatelem. Článek nevytváří redakce Seznam Zprávy.

Doporučované