Hlavní obsah

Školní jaderný reaktor Vrabec je 30 let v provozu, nahlédněte do zákulisí

1. 12. 2020 10:50

Školní reaktor VR-1 slouží převážně k výuce studentů jaderného inženýrství a jaderných profesionálů z Čech i zahraničí. Reaktor provozuje Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze.

Reklama

Článek

+13

Plány na výstavbu reaktoru na fakultě byly dány již od počátku 60. let 20. století, ale teprve Karlu Matějkovi, jadernému fyzikovi a pozdějšímu vedoucímu Katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, se podařilo výstavbu reaktoru prosadit.

Cílem nákladného projektu, který hradil stát, bylo postavit zařízení, kde se budou připravovat odborníci, kteří budou mít zkušenost s řízením reaktoru.

Do projektu byly zapojeny společnosti Škoda JS a Chemoprojekt Praha. Fakulta se na výstavbě reaktoru podílela koordinací prací, výpočty neutronově-fyzikálních charakteristik reaktoru, bezpečnostními analýzami a návrhem ovládacího zařízení reaktoru.

„Konstrukce reaktoru byla velmi pokroková, především z pohledu zvoleného uspořádání dvou vzájemně propojitelných nádob. Jedinečné bylo také použití nerezové technologie, uplatnění zásad zajištění jakosti a prvního kompletně číslicového řídicího systému u jaderného reaktoru na světě,“ uvádí na svých stránkách fakulta.

Reaktor dosáhl poprvé kritického stavu 3. prosince 1990 v 16:25.

Reklama

Doporučované