Hlavní obsah

Skrytá kalamita kůrovce. V potížích bude šlechta, říkají lesníci

Kůrovec drtí menší lesnické firmy. Některé už zvažují prodej lesů, kvůli nízké ceně dřeva se neuživí.Video: Seznam Zprávy

 

Reklama

24. 8. 2019 12:46

Česko kvůli kůrovci možná čekají pozemkové změny. Někteří vlastníci lesních hospodářství už začínají mít existenční problémy.

Článek

Před vypuknutím kůrovcové kalamity se prodejní cena metru krychlového smrkové kulatiny pohybovala kolem 2 200 korun, dnes ji někteří lesníci prodávají i za méně než tisícikorunu.

Ještě horší je situace u vlákninového dřeva, které se na mnoha místech stalo i neprodejným a jeho ceny klesly z tisícikoruny i na 200 korun.

„Výrobní náklady jsou přitom 400 až 450 korun,“ říká předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) František Kučera. Tato skutečnost dostává mnoho menších a středních lesnických družstev do existenčních problémů.

„Mám informace od některých členů, hlavně těch, kteří mají menší výměru lesa, že mají velice vážné finanční problémy a uvažují, že budou ztrátu sanovat úvěrem. A znám i několik případů, kde zvažují, že buď část, nebo celý ten lesní majetek prodají, protože když si spočítají ekonomiku do budoucnosti, tak vidí, že musí buď získat jiné finanční zdroje, nebo se zadlužit. Bohužel ta situace je čím dál tím horší,“ říká Kučera.

Lesník Radomír Charvát z Vysokého Chvojna na Pardubicku toto nebezpeční dovysvětluje. „Na běžný život, zajištění režií, mezd a tak dále, je potřeba alespoň dosáhnout průměrného zpeněžení kolem tisíce korun za metr kubický, což už se někde nedaří,“ říká.

Jím řízené lesnické družstvo spravuje majetky okolních obcí o výměře skoro 5 tisíc hektarů. I jeho teď čekají těžké časy.

Nejvíce ohroženi jsou však podle Charváta majitelé od tisíce hektarů lesa a výš, kteří mají lesní hospodářství jako svou hlavní ekonomickou náplň. „To je nejzranitelnější skupina, protože už má zaměstnance, ke kterým má povinnosti. Musí jim vyplácet mzdy, odvody,“ vysvětluje Charvát, podle něhož jsou výrazně ohroženy například šlechtické majetky, z nichž musí majitelé často živit například veřejně přístupný zámek.

Oslovení zástupci rodů se však o tomto tématu nechtějí bavit. Je to pro ně velmi citlivé téma.

Ve stejné situaci jsou i některé obecní lesy, které se menším obcím přestávají vyplácet. „Už je tam na pováženou, zda nová zastupitelstva nerozhodnou, že se jim ten majetek nevyplatí držet a budou ho chtít prodávat. Tady bych chtěl apelovat na osvícenost starostů, aby si uvědomili, že ten majetek mají po předcích a jsou povinni ho udržet a zvelebovat,“ říká Charvát.

Když se lesníků zeptáte, co od státu potřebují, aby se jim podařilo tohle těžké období zvládnout a nezkrachovat, odpovídají téměř unisono: peníze.

„Nejúčinnější je dotační podpora vlastníků, aby jim sanovala ztrátu z prodeje dřeva, ztrátu z těžeb a náklady na zalesňování, aby mohli obnovit svůj les. Tady je úloha státu. My se snažíme ho donutit, aby tu úlohu plnil. Před dvěma třemi lety byly reakce státu minimální, teprve poslední rok a půl s ním intenzivně jednáme. Stát se snaží, i když nám tedy neposkytl celou výši, kterou jsme žádali pro vlastníky lesů na pokrytí roku 2018 a posledního čtvrtletí roku 2017, tedy 3,2 miliardy. Vláda uvolnila pouze 1,5 miliardy,“ říká František Kučera.

Podle propočtů signatářů Lesnické výzvy, ve které jsou zapojeny tři čtvrtiny majitelů lesů, je částka na pokrytí škod v lesích ještě vyšší, počítají až s osmi miliardami korun.

„Zatím jsme toho od státu moc nechtěli, protože příznivé ceny dřeva nám umožňovaly všechny mimoprodukční funkce, které les má, například zadržování vody či ochranu půdy, financovat ze svých peněz. V podstatě my jsme trvale udržitelným způsobem hospodařili, protože jsme na to měli peníze. Teď se může stát, že někde už na to nebudou mít,“ říká Radomír Charvát.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého resort pro letošek počítá se zhruba dvouapůlmiliardovou podporou českého lesnictví. Poskytnutí částky 1,5 miliardy tento týden povolila Evropská komise.

„Pro vlastníky lesů poskytuje ministerstvo také další podpory. Letos se navýšila podpora hospodaření v lesích na 1,15 miliardy korun. Pro vlastníky lesů jsou určeny také zvýhodněné úvěry od Podpůrného garančního a rolnického lesního fondu. Aktuálně proběhl příjem žádostí v rámci programu na investiční úvěry do lesnictví v celkovém objemu 210 milionů korun. Vzhledem k velkému zájmu zvažujeme prostředky v tomto programu navýšit. Na podzim letošního roku bude v rámci plánovaného 8. kola Programu rozvoje venkova na investice související s hospodařením v lesích připraveno přibližně 500 milionů korun,“ uvedl Bílý.

Reklama

Doporučované