Hlavní obsah

Slaví se Květná neděle, začínají Velikonoce

Slaví se Květná neděle, začátek Velikonoc.

 

Reklama

9. 4. 2017 11:08

Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem všech křesťanů.

Článek

Palm Sunday neboli Květná neděle otevírá velikonoční pašijový týden, nejdůležitější křesťanské svátky. Připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, kde byl vítán lidmi mávajícími palmovými listy.

Podobný obřad se na Květnou neděli odehrává i nyní. Věřící se ještě před mší svatou shromáždí v průvodu před kostelem, kde jim kněz požehná zelenou ratolestí - u nás jsou palmové listy nahrazeny vrbovými větvičkami. Následně celý průvod vchází do kostela, čtou se pašijové texty a slaví se mše svatá.

Po Květné neděli následuje Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa a Zelený čtvrtek, který je prvním dnem připomínajícím Kristovo třídenní utrpení a vzkříšení. S večerem na Zelený čtvrtek přichází takzvané velikonoční třídení, které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a nedělní Boží hod velikonoční.

Velký pátek je připomínka dne, kdy Kristus zemřel na kříži. Bílá sobota odkazuje na Kristův den v hrobě. Nočními obřady přechází v neděli, kdy se slaví zmrtvýchvstání.

Pro nevěřící jsou Velikonoce oslavou příchodu jara. Pojí se s pomlázkou na Velikonoční pondělí, malovanými vajíčky a tradičními pokrmy.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované