Hlavní obsah

Smlouvy neplatí? Soud zpochybnil převod pojištění Generali do České pojišťovny

Foto: Česká pojišťovna, Seznam Zprávy

Pojišťovně se rozsudek soudu nelíbí, ale už se neodvolá.

Reklama

25. 7. 2020 10:45

Co je neplatné, jako by nikdy nevzniklo a tedy to nelze nikam převést. Soud zpochybnil převod pojištění Generali do České pojišťovny. Rozsudek tak může vrhat stín nejistoty na celou fúzi. Podle pojišťovny soud pochybil.

Článek

Smlouva byla natolik nepřehledná a složitá, že to bránilo spotřebitelům detailně celý produkt pochopit. Ve svém květnovém rozhodnutí, které mají Seznam Zprávy k dispozici, to prohlásil Obvodní soud pro Prahu 2 o investičním životním pojištění bývalé pojišťovny Generali. Důsledek? Smlouva je dle soudu absolutně neplatná.

Generali se přitom loni koncem roku spojila s Českou pojišťovnou (ČP) a většina jejích smluv přešla pod novou značku Generali Česká pojišťovna. Verdikt soudu ale mimo jiné znamená, že tato konkrétní smlouva převedena být nemohla. Pokud je totiž od začátku neplatná, nebylo v podstatě co převést.

Pojišťovna nesouhlasí, ale neodvolá se

„…soud dospěl k závěru o neplatnosti předmětné smlouvy a důvodnosti nároku na vydání bezdůvodného obohacení, který však nemohl přejít na Generali Českou pojišťovnu v rámci převodu pojistného kmene z neplatné smlouvy, která nemohla být platně převedena. Předmětem projednávaného řízení pak byl nárok na vydání bezdůvodného obohacení z neplatné pojistné smlouvy, když soud dospěl k závěru, že povinnost splnit závazek nelze převést dohodou o převodu pojistného kmene, neboť převzít dluh nelze bez souhlasu věřitele a klient v této věci žádný souhlas nevyjádřil,“ uvedl ve svém rozhodnutí obvodní soud.

Podle mluvčí Generali České pojišťovny Ivany Buriánkové se ale otázkou platnosti pojistné smlouvy a převodu pojistného kmene Obvodní soud pro Prahu 2 zabýval jen velmi okrajově. „Vyhodnotil ji vadně a především, to je klíčové, bez podrobného zkoumání a řádného odůvodnění. Se závěrem soudu naše pojišťovna nesouhlasí a považuje jej za právně zcela nesprávný,“ uvedla Buriánková.

Pojišťovna se proti soudnímu rozhodnutí neodvolala. Žaloba totiž primárně řešila vrácení peněz, kterého se po pojišťovně domáhal její klient. A soud uznal námitku pojišťovny, že je věc promlčená.

„Žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta. Naše pojišťovna tedy byla ve sporu plně úspěšná. V takové situaci pochopitelně není důvod, aby se pojišťovna proti rozsudku odvolala – respektive takové odvolání by ani nemohlo být úspěšné, protože odvolání jen proti obsahu odůvodnění občanský soudní řád nepřipouští,“ vysvětlila Buriánková.

Neplatnost pojistné smlouvy tedy nebyla předmětem žaloby, ale soud ji posoudil „pouze“ v odůvodnění svého rozhodnutí. „V tomto ohledu není tedy právně závazná,“ tvrdí mluvčí České národní banky (ČNB) Markéta Fišerová. Podle ní se tak ani nedá říct, že tím, že se pojišťovna neodvolala, akceptovala prohlášení o neplatnosti pojistné smlouvy.

Spolek varuje

Spolek Podvedení klienti, který dlouhodobě na sporné smlouvy o investičním životním pojištění upozorňuje, považuje tento soudní verdikt za jednoznačné potvrzení skutečnosti, že převod části kmene pojistných smluv z bývalé pojišťovny Generali na Generali Českou pojišťovnu (dříve Česká pojišťovna) neměla Česká národní banka vzhledem k právní nejistotě nikdy dovolit.

„Už v říjnu loňského roku jsme na možné zhoršení postavení spotřebitelů upozorňovali a viceguvernér Tomáš Nidetzký, odpovědný za ochranu spotřebitele, nemůže tvrdit, že o problému nevěděl. Toto soudní rozhodnutí ve věci udělalo jasno, bohužel však také uvrhlo do právní nejistoty stovky tisíc klientů se smlouvami investičního životního pojištění Generali, kteří nyní platí pojistné České pojišťovně, ačkoli ta dle rozhodnutí soudu nemusí být vůbec relevantní smluvní stranou,“ uvedl Jiří Chvojka, člen výboru zapsaného spolku Podvedení klienti.

To by mohlo v extrémním případě znamenat, že kdyby klienti skutečně platili pojistné nesprávnému subjektu, ten se může, pokud dojde na „lámání chleba“, pojistné ochrany zříct. S tím, že ve skutečnosti není pojistitelem, protože převod smluv není platný. Klienti by tak přišli jak o peníze, tak pojistnou ochranu.

ČNB kontruje, že při posuzování žádosti o převodu pojistného kmene vychází ze skutečností známých v době rozhodování o převodu pojistného kmene a posuzuje mimo jiné splnitelnost závazků vyplývajících z pojistných smluv, které jsou předmětem převodu. Fúzi Generali a České pojišťovny centrální banka povolila loni v prosinci.

Jak Generali Česká pojišťovna, tak ČNB opakovaně namítají, že soudní verdikt nad jednou konkrétní smlouvou nejde vztáhnout na další smlouvy, byť by byly sjednány se stejnými pojistnými podmínkami. „Klient by měl brát zřetel na to, že soudy rozhodují vždy v jednotlivých konkrétních případech a nelze očekávat, že v jeho případě bude rozhodnuto stejně. Nemůže s žádnou jistotou očekávat, že též jeho pojistná smlouva bude soudem shledána za neplatnou, jelikož v jiném soudním rozhodnutí takto soud konstatoval,“ uvedla mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Hromadná žaloba

Dokud nebude v Česku fungovat institut hromadné žaloby, půjde skutečně o individuální rozhodnutí. „Případný rozsudek soudu konstatující neplatnost stávající smlouvy, případně přikazující původní pojišťovně vrátit bezdůvodné obohacení, nedopadne na celý pojistný kmen, ale vyvstane obrovská právní nejistota u aktivních smluv se stejnou právní vadou – možná neplatnost,“ podotkl advokát Viktor Rossmann.

„Žádný klient by neměl jistotu, komu platit pojistné, a doporučoval bych případně skládat jej do soudní úschovy, dokud nerozhodne alespoň Nejvyšší soud první případ,“ dodal.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované