Hlavní obsah

Soud napsal, jak může být zrušen Babišův svěřenský fond

Foto: vlada.cz

Premiér Andrej Babiš vložil své firmy do svěřenského fondu.

Reklama

16. 7. 2020 16:10

V rozsudku Okresního soudu ve Valašském Meziříčí se píše, kdo může dát návrh na zrušení svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše.

Článek

Soudkyně Šárka Zemanová po zhruba třech týdnech vysvětlila, proč se detailně nezabývala návrhem pirátského senátora Lukáše Wagenknechta, který chtěl docílit zrušení jednoho ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše.

Když soudkyně na veřejném zasedání 22. června návrh zamítla, uvedla, že Wagenknecht nebyl tím, kdo ho mohl podat.

Nyní v písemném rozsudku vysvětluje, že návrh může podat jen zakladatel svěřenského fondu, svěřenský správce, obmyšlený nebo ten, kdo na správu fondu dohlíží.

„Žalobu ve věci svěřenských fondů by teoreticky mohl podat i ten, kdo je věřitelem a založením fondu mu byla ztížena nebo znemožněna dobytnost jeho pohledávek,“ uvedla další příklad advokátka Anna Koller, jež senátora Lukáše Wagenknechta u soudu zastupuje a která tak měla možnost verdikt zanalyzovat.

„V tomto konkrétním případě se okruh možných navrhovatelů smrskl opravdu prakticky jen na osoby ve svěřenském fondu. Lze si jen těžko představit, že by nápravu sjednala jakákoli osoba zainteresovaná ve svěřenském fondu AB private trust I, svěřenský fond, natož jeho správce,“ doplnila Koller.

Správcem fondu AB private trust I je Zbyněk Průša, který je také šéfem Agrofertu. V radě protektorů je pak Babišova manželka Monika a advokáti Alexej Bílek a Václav Knotek.

V písemném rozsudku soudkyně uvádí, že Průša odmítl soudu sdělit, kdo je zakladatelem, obmyšleným a osobou s právem dohledu nad správou svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše.

Tyto informace byly dosud utajovány, ale server iRozhlas.cz ve středu zveřejnil dokumenty o statusu fondů, v nichž se výslovně uvádí, že Babišovy svěřenské fondy jsou zřízeny na omezenou dobu, především pak na období, kdy bude Babiš coby zakladatel „vykonávat funkci člena vlády“.

Pokud by tedy Babiš z nějakého důvodu odešel z vlády, například po volbách, celá konstrukce s fondy by skončila a šéf hnutí ANO by se znovu plně ujal svých práv stoprocentního akcionáře Agrofertu.

Avšak podle zveřejněných dokumentů si Andrej Babiš udržuje nad majetky reálnou kontrolu, a to několika způsoby.

Statuty sice uvádějí, že jako obmyšlený má práva srovnatelná jen s menšinovým akcionářem firmy a nadto nemůže požadovat „jakékoli další informace ani dávat jakékoli pokyny či jinak ovlivňovat svěřenského správce nebo protektory“.

Babiš však může například odvolat oba správce svých fondů (vedle Průši je správcem druhého fondu další loajální spolupracovník z Agrofertu Alexej Bílek), pokud usoudí, že porušují pravidla správy nebo jiné povinnosti.

Podle dokumentů je Babiš až do své smrti jediným obmyšleným fondů. Tím si jednak zaručuje, že se mu spravovaný majetek vrátí, zároveň má nárok na „jakékoli plnění“ z majetku, tedy hlavně na zisky z hospodaření.

Okresní soud sice návrh Wagenknechta zamítl, ale jeho advokátka Koller potvrdila, že proti rozhodnutí budou podávat odvolání ke krajskému soudu. Budou v něm mimo jiné argumentovat tím, že podle nich je založení svěřenského fondu absolutně neplatné.

„Založení svěřenských fondů vykazuje znaky zastřeného a zastírajícího jednání a je možné uvažovat i o jednání na oko,“ uvedla Koller.

Dalším Wagenknechtovým návrhem - na zrušení druhého Babišova svěřenského fondu - se zabývá ještě Obvodní soud pro Prahu 8, kde má trvalé bydliště právník Agrofertu a správce fondu Alexej Bílek.

V tomto případě ale soud ještě jednání nenařídil.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované