Hlavní obsah

Unikátní studium vychová experty na domácí péči o psychicky nemocné

Foto: Unsplash

Ilustrační foto.

Reklama

8. 10. 2020 7:14

Olomoucká teologická fakulta se chystá otevřít nový studijní program zaměřený na péči o duševně nemocné v domácím prostředí. Reaguje tak na reformu psychiatrické péče.

Článek

V reakci na reformu psychiatrické péče nově nabízí Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého nový studijní program Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci, který nemá v České republice obdoby.

Tříletý navazující magisterský program reaguje na změny v psychiatrické péči, kdy velké a někdy neosobní kliniky nahrazuje osobní péče v domácím prostředí. O pacienty se bude starat odborný tým, jehož součástí je také sociální pracovník nového typu.

„Tímto programem máme v úmyslu přispět k plánované reformě psychiatrických zařízení vyšší kvalitou přípravy sociálních pracovníků jak po stránce odborné, tak po stránce osobní. Máme naději, že kompetentní, osobnostně zralí a motivovaní absolventi budou zárukou nové kvality psychiatrické péče. Uvědomujeme si, že nároky kladené na studenty jsou vysoké, ale beze změny myšlení a přístupu pracovníků se reforma v České republice stane jenom formální záležitostí,“ uvedl děkan teologické fakulty Peter Tavel.

Program podle něj nabídne studentům vhled do tří oblastí: sociální práce, psychologie a zdravotnictví. „Z našich studentů se stanou odborníci na psychoterapeutickou práci s nemocnými, budou také vědět, jak efektivně řídit sociální organizace. Budou umět pracovat s nejrůznějšími diagnózami, s kazuistikami a zvládnou pacienta, aby případně neškodil svému okolí. Spolu s lékařem, psychiatrem a zdravotní sestrou vytvoří vysoce odborný tým, který bude o pacienta pečovat v jeho domácím prostředí. Pro nemocné to bude zásadní změna, která jistě povede k hlubšímu uzdravování a lepšímu fungování v běžném životě,“ dodal děkan.

Jak doplnil, vyučující jednotlivých předmětů povedou výuku v duchu nového pohledu – student si osvojí holistický pohled na člověka a na péči o něj.

„Záměrně jsme volili větší pestrost předmětů v menších skupinách. Zvláště oblasti psychoterapie a psychiatrie vyžadují velkou míru kontaktní výuky – přímý kontakt, nácviky, sebezkušenostní a praktické zaměření. Také novou budovu naší fakulty jsme uzpůsobili komornímu způsobu výuky, což bude základem pro budování komunity studentů i pro osobnostní formování,“ vysvětlil Tavel.

Tříleté studium, které bude mít denní i dálkovou formu, navazuje na kterýkoli bakalářský program vystudovaný na vysokých školách v tuzemsku. Přijímací řízení bude vedeno jako ústní pohovor.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované