Hlavní obsah

Únorový Zpravodaj Sherlock Senior

Foto: Barbora Togel

Zpravodaj o řetězových e-mailech pro seniory.

Reklama

9. 2. 14:14

V části věnované mediálnímu vzdělávání vám ukážeme případovou studii, která demonstruje vznik a šíření dezinformací. V závěru jsou pak k přečtení zprávy, které vám mohly uniknout.

Článek

Milé čtenářky a milí čtenáři,

dostává se k vám únorový Zpravodaj Sherlock Senior. V úvodu naleznete přehled zajímavých hoaxů. V části věnované mediálnímu vzdělávání vám ukážeme případovou studii, která demonstruje vznik a šíření dezinformací. V závěru jsou pak k přečtení zprávy, které vám mohly uniknout. Ve Zpravodaji najdete i výzvu k bezplatným on-line kurzům mediálního vzdělávání, které jsme pro vás připravili. Zároveň připomínáme: Pokud narazíte na informaci, která by podle vás mohla být hoaxem, napište nám, prosím.

Aktuální hoaxy: Očkování bez odpovědnosti výrobců, zaplněná krematoria jsou lež a Piráty řídí muslim

Výrobci vakcín proti koronaviru nenesou odpovědnost za případné nežádoucí účinky

Jedním z důvodů, proč se lidé nechtějí nechat očkovat, je kolující mýtus, že výrobci nenesou žádnou odpovědnost za případné vážné zdravotní komplikace způsobené vakcinací. Podle ujednání o předběžném nákupu vakcín proti covid-19 pro členské státy Evropské unie však stále platí pravidlo o odpovědnosti výrobců. „Nic se měnit nebude. Výrobci zůstávají za své vakcíny plně zodpovědní,“ prohlásila zástupkyně ředitele generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin Sandra Gallina.

Sestra z Tennessee zkolabovala před kamerou pár minut po očkování vakcínou na covid-19

Internetem se šířil článek o tom, že Tiffany Dover, sestra z intenzivní péče v americké nemocnici CHI Memorial Hospital v Chattanooga, zemřela po očkování na covid-19. Později došlo k upřesnění, že pouze zkolabovala. Portál Aeronet dokonce zveřejnil článek s titulkem „Zdravotní sestra z Nashville promluvila se slzami na krajíčku a lituje, že se nechala očkovat vakcínou Pfizer!“. Tiffany Dover se sice skutečně 17 minut po vakcinaci zhroutila během přímého přenosu, po chvíli se však postavila na nohy, sdělila, že se cítí dobře a vyzvala k očkování. Dle lékařů její ztráta vědomí neměla s očkováním nic společného. To se však už do dezinformačních článků nedostalo.

Podle irského zdravotnictví nebyl koronavirus izolovaný, a tudíž neexistuje

Ve videu šířeném řetězovými e-maily a sociálními sítěmi údajně zaměstnanci irského Národního zdravotnického týmu pro pohotovosti popřeli, že je vir covid-19 izolovaný. Jinými slovy, vir údajně neexistuje. V přepisu videa se uvádí: „… že virus covid-19 neexistuje. Pokud se budeme řídit vědou tak, jak věda požaduje, aby viry byly považovány za viry, musí být vědecky izolovány v laboratoři a musí splňovat Kochovy postuláty, což je velmi striktní seznam požadavků, aby se potvrdilo, že virus existuje.“ Jenže Robert Koch není objevitelem virů, ale bakterií. Kochovy postuláty byly sepsány v roce 1876 (odkaz zde, strana 13), kdežto vir definoval až Dmitrij Ivanovskij v roce 1892. Kochovy postuláty se tak nevztahují na viry, nýbrž pouze na bakterie. Irští zdravotníci tak logicky museli odpovědět, že podle Kochových postulátů postupovat nemohli. Bohužel není možné ani ověřit dokument, který je ve videu ukázán.

Zaplněná krematoria jsou výmysl

Více než deset tisíc sdílení měl příspěvek Jana Dlouhého, který obsahuje sdělení: „V pěti krematoriích mi bylo sděleno, že k nárůstu na podzim došlo, ale tento nárůst je pravidelný každý rok. Jsou období, jak mi řekli i majitelé pohřebních služeb, kdy lidé umírají více a kdy méně, a výkyvy v úmrtnosti nemají nic společného s pandemií covidu!“ Ve výpovědi pana Dlouhého chybí však to zásadní, a to je seznam uvedených krematorií, do kterých volal. Již na začátku ledna hlásilo nedostatek kapacit ostravské krematorium. Sami si můžete udělat úsudek z výroku ostravského primátora Tomáše Macury: „Běžně se v ostravském krematoriu zpopelňuje 800 až 900 zesnulých měsíčně. Maximální dlouhodobě udržitelná kapacita je 1200 těl měsíčně. Jenže za listopad a také za prosinec zde bylo spáleno přes 1500 zesnulých.“

Tři tisíce očkovaných má vážné problémy

Podle webu Aeronet mají Spojené státy již tři tisíce případů, kdy vakcinace proti covidu vyvolala vedlejší projevy, které vedly k pracovní neschopnosti a zamezení výkonu běžné práce a běžného pohybu. Ve statistice prý navíc nejsou lidé, kteří po vakcinaci omdleli, ztratili vědomí nebo se potýkali s jinými nežádoucími příznaky (vyrážka, ekzém, dočasné zhoršení zraku, krátkodobé zvracení apod.). Zdrojem pro toto tvrzení je tabulka amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (anglicky Centers for Disease Control and Prevention, zkratka CDC). Tabulka vzniká tak, že po očkování lidé uvádějí přes mobilní aplikaci, jak se cítí. Teprve pak se ale zjišťuje, zda má nežádoucí účinek souvislost s vakcinací. Více zde.

Piráti jsou řízení muslimem

Internetem se šíří toto prohlášení Nely Liškové, která v letech 2016 a 2017 vedla spolek Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky. Doněcká lidová republika nebyla nikdy Českou republikou ani žádnou jinou zemí uznána, tudíž nemůže mít ani v žádné zemi zastoupení. Prohlášení Nely Liškové se týká Pirátské strany a najdete v něm všechny konspirační narativy (způsob podání informace či události): protože Pirátům připisuje snahu ovládnout mladé lidi, aby duševně degenerovali a nebyli schopni samostatného uvažování, naznačuje napojení na George Sorose nebo tvrdí, že hlavou Internacionály pirátských stran je muslim Guillaume Saouli. Nela Lišková je známá dezinformátorka, proto nepřekvapuje, že její výroky nejsou pravdivé.

Poznámka redakce Zpravodaje Sherlock Senior: Nikdo z týmu není členem, voličem ani sympatizantem Pirátské strany.

Téma z mediálního vzdělávání: Jak vzniká dezinformace

​​​​​​​V dnešním čísle Zpravodaje se pokusíme rekonstruovat, jak vzniká dezinformace. Základem dezinformace je reálný fakt či údaj, který je vytržený z kontextu a následnou interpretací získává tzv. nové rámování. Pod pojmem rámování si představte realitu, kterou si vytvoříte po přečtení zprávy.

Podle ministra zdravotnictví je zemřelých na covid jen třetina uváděného počtu, protože mezi ně započítáváme i oběti autonehod

Sociálními sítěmi i řetězovými e-maily se šířila tato dezinformace, k jejíž popularitě přispěl sám ministr zdravotnictví. Jeho slova sice vycházejí z reálných dat, ale při obhajobě vlády v boji proti koronaviru použil nepřesných formulací.

K bagatelizaci počtu mrtvých přispěl spor mezi Jakubem Michálkem (Piráti) a ministrem zdravotnictví Janem Blatným na půdě Poslanecké sněmovny v pátek 22. 1. „Kdyby se člověk podíval na vedlejší data z té stejné stránky, tak zjistí, že k 19. lednu má Německo na svých 83 milionů obyvatel hlášeno 1700 mrtvých denně. To znamená, že kdybych to přepočítal na počet lidí v ČR, tak u nás by muselo za ten den zemřít 204 lidí. Nezemřelo jich 204,“ řekl Blatný. A dodal: „A to ještě pominu, že i smrti se vykazují úplně jinak. My vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid, jako člověka, který zemřel na covid, tak ten den máme kolem 150 mrtvých.“

Diskuze pokračovala i v Otázkách Václava Moravce v neděli 24. ledna, kde Jan Blatný uvedl (odkaz ve videu 05:53): „Vykazujeme každého, kdo zemřel při autonehodě a měl covid, stejně jako toho, kdo zemřel pouze na covid. Tím pádem máme denně 150 mrtvých. (06:28) Máme 10 % případů úmrtí, které jsou bez spojitosti s koronavirem. Můžete totiž zemřít na něco jiného, třeba při autonehodě. Ale jakmile přijedete do nemocnice, provede se vám vyšetření a test na covid. Pokud máte test pozitivní, zapadnete do statistiky, ale pravděpodobně jste nezemřeli na covid, nýbrž v důsledku autonehody.“

Na to se Václav Moravec zeptal (12:52): „Je namístě tvrdit, že tuzemské statistiky jsou příliš přísné a při srovnání s jinými zeměmi jsme horší pouze opticky, protože ve statistikách jsou také zemřelí v důsledku dopravní nehody?

Ministr byl neoblomný a Moravcova slova potvrdil (13:07): „To jsou. My totiž přijímáme pacienty, kteří mají i další onemocnění. Tady jsou prezentovaná neočištěná data.“

Ministr zdravotnictví se skutečně opíral o skutečná data, jen je v zájmu prezentace dobré práce vlády interpretoval velmi nešťastným způsobem. V listopadu ministerská klinická skupina totiž představila data, ze kterých vyplývá, že 27 % zemřelých (s pozitivním testem) skutečně zemřelo na covid a 64 % zemřelých „vykazovalo zároveň řadu komorbidit“, což znamená, že trpěli i dalšími nemocemi a covid jim zkrátil život (a to klidně i o několik let). Mezi nemoci patřily ischemická choroba srdeční (39 %), diabetes (26 %), chronické kardiovaskulární choroby (20 %) a nádory (18 %). Zbývajících 9 % úmrtí nemělo s covidem moc společného.

Jan Blatný tedy nelhal, když v OVM říkal, že „máme 10 % případů, kam patří třeba autonehoda.“ Ano, patří tam třeba autonehody, ale loni zemřelo na silnicích 465 lidí. Takže i kdyby všichni mrtví na silnicích byli nakažení, jedná se jen o 3,1 % všech zemřelých na covid. Což už nemusí nikoho zajímat, protože pan ministr zdravotnictví je významná autorita, u které nepředpokládáme, že by si vymýšlela. Kdyby rozhovor či polemika probíhaly opačně a prvně by se pana ministra někdo zeptal, kolik mrtvých u autonehod skončilo ve statistice zemřelých na covid či jaké procento to je z patnácti tisíc zemřelých, tak by nikdy příklad s autonehodou nepoužil.

Byť se Blatný snažil obhájit skvělé výsledky české vlády v boji proti covidu a použil k tomu reálná data, některá média si jeho slova vyložila po svém. Krátký výběr:

tn.nova.cz: Blatný: Pouze 30 % obětí zabil covid, dáváme tam i mrtvé po nehodách

idnes.cz: Přímo na covid zemřela jen třetina z vykázaných obětí, připustil Blatný

Parlamentnilisty.cz: Píšeme do statistik všechny mrtvé s covidem, sdělil pod tlakem Blatný. Klidně i oběti dopravních nehod

ac24.cz Potvrzeno! Blatný přiznal, že přímo na covid zemřela jen třetina z oficiálně vykázaných obětí a i tak je to přehnané

Ranní Televizní noviny 25. 1. 2021 (08:30): Část vykázaných obětí prý nezemřela na covid-19

V těch článcích mohou být i upřesňující data, ale problém je, že mnozí lidé čtou jen titulky. Pokud je zajímá obsah článku, tak si na něj nekliknou, ale přečtou si raději komentáře pod článkem, často také od lidí, kteří článek taky nečetli.

On-line kurzy mediálního vzdělávání Sherlock Senior

Do půlky března stále běží série devadesátiminutových on-line kurzů k mediálnímu vzdělávání. Kurzy jsou zdarma a témata i s termíny najdete zde.

Může vás zajímat

Nové mutace koronaviru zavírají hranice

Německo kvůli obavám z nakažlivějších mutací koronaviru plánuje i navzdory postupu Evropské unie úplný zákaz vstupu lidí z vybraných oblastí. A zdaleka není v Evropě samo. K nejrůznějším formám zpřísnění uzavírky hranic už přistoupilo Nizozemsko, Belgie a další země. Norsko se uzavřelo úplně, Finsko je otevřené jen pro některé země mimo Evropu. Česká republika od 1. února taktéž zpřísnila vstup do země. Při vstupu do ČR je nutné mít před nástupem do letadla PCR test ne starší než 48 hodin. Ze Slovenska, Španělska, Portugalska a Irska je povinností být ještě dalších pět dní v karanténě, kterou lze ukončit jedině PCR testem s tím, že dalších pět dní je povinností nosit FFP2 respirátor.

Dvojitá roušková ochrana

Používejte dvě roušky místo jedné. K takové ochraně proti novým koronavirovým mutacím nyní vyzývají američtí odborníci. Přehlídku „dvojroušek“ už bylo možné vidět i na inauguraci Joea Bidena.

Česká „bomba“ ve vesmíru

Raketa amerického vizionáře a majitele automobilky Tesla Elona Muska vynesla do vesmíru české palivové nádrže z Horní Břízy u Plzně. Díky nim se má satelit udržet na oběžné dráze zhruba rok. Jak firma HPC Research vesmírnou nádrž vyvíjela? A z čeho je vyrobená, aby ušetřila každý gram? Pusťte si reportáž.

Vláda doporučila respirátory místo roušek. Čeští výrobci proto vyzývají vládu, ať urychlí jejich certifikace

Vládou zvažovaná povinnost nošení respirátorů v obchodech a veřejné dopravě přidělala vrásky českým výrobcům. Ti vyzvali vládu, aby na respirátory snížila, nebo zrušila DPH, protože zastropování cen by vedlo k diskriminaci tuzemských firem. S jejich názorem souhlasí i ekonomové. Regulace ovšem nejsou jediným problémem – třeba firma PARDAM NANO4FIBERS si po dlouhých průtazích v českých laboratořích musela certifikaci FFP3 pro své respirátory vyřídit v Maďarsku.

Prosíme, abyste náš Zpravodaj sdíleli se svými blízkými z řad seniorů. Pokud by ho i oni chtěli odebírat, stačí kliknout na tento odkaz a uvést e-mailovou adresu.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované