Hlavní obsah

V oblasti Černovic, Líšně a Slatiny v Brně přibudou čtyři úseky cyklostezek

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

18. 4. 14:45

Investiční záměr na čtyři úseky stezek pro pěší a cyklisty za více než 50 milionů korun schválili na svém posledním jednání brněnští radní.

Článek

Počítají s vybudováním stezky propojující ulice Olomoucká a Nezamyslova, s cyklostezkou spojující ulice Pod Sídlištěm a Bělohorská, s cyklostezkou v úseku od podjezdu pod Ostravskou ulici po napojení na Holzovu a také s úpravou stávající silnice a stavbou cyklostezky v Holzově ulici. „Celkem je to 3280 metrů cyklostezek v oblasti Černovic, Líšně a Slatiny,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

„Všechny schválené investiční záměry jsou součástí výstavby páteřních cyklotras, které povedou do jihovýchodní části města. Jednotlivé úseky koordinujeme s Ředitelstvím silnic a dálnic v rámci přípravy projektové dokumentace na velký městský okruh Ostravská radiála a také s vítězným projektem Cyklostezka do Líšně, který vzešel z participativního rozpočtu,“ sdělila Vaňková.

Cyklisté mohou nyní do Slatiny po frekventované silnici, kde mají vyznačený pruh v úseku Olomoucká od křížení s Nezamyslovou ulicí. „Zejména intenzita automobilové dopravy a nevyhovující podmínky pro překonání tohoto křížení jsou překážkou pro bezpečný pohyb cyklistů. To bychom rádi změnili. Práce a nezbytné přeložky trolejbusového vedení a veřejného osvětlení mohou dle předpokladů vyjít na 22,5 milionu korun,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Další část cyklostezky má vzniknout na asi 550 metrech od východního konce ulice Pod Sídlištěm, odkud pokračuje kolem hřiště FC Slovan, kříží ulici Marie Kudeříkové a dále vede souběžně s touto ulicí až k chodníku na Bělohorské. Tato část by mohla podle odhadů vyjít na 11,2 milionu korun.

Třetí investiční záměr počítá s vybudováním cyklostezky od podjezdu pod ulicí Ostravskou po napojení na Holzovu. „Úsek využívající původní vozovku je dlouhý asi 900 metrů, délka celé cyklotrasy v tomto záměru dosahuje 1300 metrů. V části úseku necháme opravit povrch na stávající vozovce, v části současnou prašnou vozovku nahradí nový povrch ze živice. V poslední části vznikne nová cyklostezka. Počítáme s cenou asi 18,4 milionu korun. Celá budovaná trasa je součásti páteřní cyklostezky směrem na Pozořicko a Šlapanicko, jejíž jednotlivé úseky jsou již v provozu, nebo se postupně začínají stavět,“ doplnil radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Poslední investiční záměr si klade za cíl úpravu stávající silnice v Holzově ulici a vybudování souběžné samostatné cyklostezky. Ta by měla začít podjezdem pod Holzovou u křižovatky s Malečkovou a končit u křížení s Drčkovou. Tam bude napojena na stávající cyklostezku v Holzově. V křížení ulic Holzova a Drčkova bude doplněn nový světelně řízený přechod.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované