Hlavní obsah

V současném tempu dorazí do domova pro seniory inspekce jednou za 17 let

Investigativní reportáže v ostravském Domově Slunečnice odhalily hrubé zacházení se seniory. Inspekcí, které by to mohly odhalit, je málo.

Reklama

15. 12. 2019 20:05

Seznam získal podrobné údaje o kontrolách v sociálních zařízeních. Mezi 535 domovy pro seniory se letos zvládlo udělat jen 36 inspekcí. Ministerstvo práce přestalo využívat externí odborníky.

Článek

Do domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení dorazí při nynějším počtu plánovaných kontrol inspektoři z Ministerstva práce a sociálních věcí zhruba jednou za 17 let.

Vyplývá to ze statistik, které Seznam získal za pomoci zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přitom právě dozor státních orgánů je jednou z cest, jak zabránit tomu, co nedávno popsali reportéři Seznamu. V prvním oddělení ostravského Domova Slunečnice zjistili, jak část personálu šikanuje většinou bezmocné seniory, kteří jsou odkázáni na cizí pomoc.

Podle statistik, které má Seznam k dispozici, se počet kontrol v domovech pro seniory poslední tři roky stále zmenšuje.

V roce 2017 jich bylo 61, v roce 2018 už jen 36 a v letošním roce jich je celkově naplánováno 32. Přitom podle ministryně Jany Maláčové je v České republice 535 domovů pro seniory.

Hlavní důvod, proč se počet kontrol mezi rokem 2017 a 2018 skokově propadl, je ten, že úřady přestaly využívat služeb externích inspektorů. Jde o desítky odborníků, kteří byli v minulosti za peníze z evropských dotací vyškoleni na kontroly.

Nejde však o státní zaměstnance, ministerstvo si je pouze najímalo na kontroly. Čísla mluví o tom, že v roce 2017 se podíleli na 38 (ze zmíněných 61) kontrolních výjezdech do domovů pro seniory.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je přestalo využívat od začátku roku 2018. Zdůvodnilo to interním auditem, podle kterého mohou kontroly provádět pouze státní zaměstnanci, a to kvůli nové úpravě zákona o státní službě.

„Komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb musí vykonávat pouze státní zaměstnanec Ministerstva práce a sociálních věcí… a specializovaný odborník (externí inspektor) může poskytnout pouze odbornou podporu zaměstnancům odboru inspekce sociálních služeb,“ vysvětluje výsledky auditu Kateřina Brodská z tiskového oddělení MPSV.

Jenomže se po zásahu ombudsmanky ukázalo, že to se zdůvodněním Ministerstva práce není tak jisté. Kancelář veřejné ochránkyně práv totiž zjistila, že Ministerstvo vnitra, které nad státní službou dohlíží, má odlišný výklad. Podle něj mohou přizvaní externisti s kontrolou pomáhat – nevykonávají totiž státní službu, ale poskytují pouze úředníkům odbornou podporu.

„Obdobně vykonávají přizvané osoby činnost například v rámci činnosti České školní inspekce, České obchodní inspekce a podobně,“ vysvětluje Ondřej Vala, vedoucí odboru dohledu nad omezováním osobní svobody v Kanceláři veřejného ochránce práv.

V korespondenci s úřadem ombudsmanky pak úředníci Ministerstva vnitra upozorňují, že postoj Ministerstva práce k externistům vznikl v podstatě nedorozuměním – když situaci tamní úředníci řešili, zeptali se na stanovisko Ministerstva vnitra příliš obecně.

Ombudsmanka Anna Šabatová proto kontaktovala přímo ministryni Janu Maláčovou.

„Oblast sociálních služeb se hluboce dotýká života desetitisíců lidí. Klientky a klienti sociálních služeb jsou v mnoha případech osoby závislé na poskytované péči, tedy jsou ve znevýhodněné pozici a potřebují zvýšenou ochranu. Provádění inspekcí je záležitost mimořádného celospolečenského zájmu, avšak při četnosti inspekcí není takto poskytovaná ochrana efektivní,“ napsala Šabatová a dále apelovala na ministryni, aby opětovné využívání externích pracovníků zvážila.

Jana Maláčová sdělila, že na věci intenzivně pracuje. „V současné chvíli probíhají intenzivní jednání, jejichž výsledkem by měla být shoda Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí na procesu ukotvení pozice specializovaných odborníků v rámci provádění inspekční činnosti,“ píše v odpovědi Jana Maláčová.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované