Hlavní obsah

Vážně Itálie „nezvládla“ koronavirus? Data ukazují, že to nemá jednoduché

19. 3. 2020 19:05

Co víme o situaci v Itálii a skutečně to země „nezvládá“? Podle údajů italského Národního zdravotního ústavu (Istituto Superiore di Sanità), vládní agentury spadající pod ministerstvo zdravotnictví, je v Itálii absolutní většina obětí starších šedesáti let. Země Apeninského poloostrova má zároveň jednu z nejstarších populací na světě.

Reklama

Článek

Poslední data ze 17. 3. ukazují, že počet obětí COVID-19 je ve věkové skupině pod 60 let minimální. Zatímco obětí z nižších věkových skupin jsou desítky, nad 60 let už jde dohromady o stovky až tisíce.

Věkový medián nakažených v Itálii je 64 let. To ale může být způsobeno také tím, že se u mladých lidí s příznaky ne vždy provádí testy. Místo toho je jim doporučována sebeizolace a domácí karanténa. Věkový medián zemřelých je také vysoké číslo, konkrétně 80,5 roku. To způsobuje fakt, že mezi oběťmi je potvrzeno naprosté minimum mladých lidí.

Nejmladší oběti v Itálii bylo 31 let, nejstarší pak 103.

Tato čísla jsou také důvodem, proč i česká vláda nařídila, že čas od 7 do 9 hodin je v obchodech vyhrazen pro seniory. Některé státy se podobnými způsoby snaží starší populaci izolovat a minimalizovat její styk s mladšími a často asymptomatickými lidmi. Data ukazují, že jsou jednoznačně nejohroženější skupinou.

Itálie má navíc v průměru jednu z nejstarších populací na světě (na špičce je i Německo). Podle Italského statistického úřadu bylo v roce 2018 přes 22,6 % italské populace starší 65 let. Nejrizikovější skupina je tak v Itálii velice podstatně zastoupená. A aby toho nebylo málo, tak nejhůře zasažené oblasti na severu Itálie mají také podle statistik nejvyšší míru pohybu obyvatelstva, a to jak mezinárodně, tak regionálně. To mohlo výrazně pomoci při šíření viru nejen do dalších evropských zemí, ale i v rámci samotné Itálie.

Věk ale není jediným ukazatelem. Z dat vyplývá, že ohroženější skupinou jsou také muži, kteří jsou mezi oběťmi zastoupeni oproti ženám více než dvojnásobně.

Tento poznatek nedávno uvedlo i Čínské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Podle něj je v Číně smrtnost u mužů 2,8 %, zatímco u žen o více než procento nižší, tedy 1,7 %.

Co je smrtnost?

Smrtnost neboli letalita je demografický ukazatel, udávající podíl zemřelých z celkového počtu známých nakažených. Je vedle úmrtnosti druhým statistickým údajem popisujícím pravděpodobnost úmrtí. V případě, že existují asymptomatické průběhy nemoci, jako v případě COVID-19, může být číslo nakažených vyšší a smrtnost tím pádem statisticky nižší.

Data z Itálie také v neposlední řadě zmiňují i riziko pro nakažené, kteří již trpí chronickými chorobami. Dvě třetiny obětí měly tři a více již existujících zdravotních komplikací, píše ústav v tiskové zprávě z 5. března. Nejnovější data dokonce uvádějí, že z testovaného vzorku (355 případů úmrtí) trpělo chronickými chorobami 48,5 % obětí infekce COVID-19.

Reklama

Doporučované