Hlavní obsah

Vedení Prahy schválilo manuál rozvoje hřbitovů

Foto: Pixabay.com

Ilustrační foto.

Reklama

4. 10. 2021 12:46

Manuál, který má pomoci dalšímu rozvoji pražských hřbitovů, obsahuje doporučení ohledně podoby pohřebišť, jejich správy a nabízených služeb. Dokument navazuje na městský manuál veřejných prostranství a schválili ho radní města.

Článek

V Praze je 76 hřbitovů o rozloze 170,5 hektaru, z toho o 33 pečuje městská příspěvková organizace Správa pražských hřbitovů (SPH). Pohřebiště by se podle představ vedení města a SPH měla více otevřít veřejnosti při zachování pietního charakteru.

Schválený dokument zahrnuje katalog všech pražských hřbitovů, na který navazuje samotný manuál. Zabývá se otázkami, jako jsou cesty, vstupy a prostory před hřbitovy, péče o hroby, cenné hrobky a umělecká díla, údržba zeleně, ale i doprava, nakládání s odpadem a samotné pohřbívání a jeho různé formy. Manuál je závazný pro městkou SPH, pro další správce pohřebišť, což jsou městské části a v menší míře církve, má sloužit jako doporučení.

Dokument připravil městský Institut plánování a rozvoje. Vedoucí jeho Kanceláře veřejného prostoru Kristina Ullmannová dříve uvedla, že se manuál snaží vybalancovat konzervativnější a liberálnější přístupy ke správě pohřebišť. Jde nicméně podle ní směrem většího otevření hřbitovů lidem tak, aby nešlo jen o uzavřené enklávy. To se týká zejména velkých areálů, jako jsou Olšanské hřbitovy nebo pohřebiště v Ďáblicích. Podobně se dříve vyjádřil i ředitel SPH Martin Červený, podle kterého je české prostředí z pohledu využití hřbitovů poměrně konzervativní, takže je prostor pro posun.

Kapacita pro klasická pohřební místa je nyní podle ředitele na pražských hřbitovech dostatečná, možnost rozšiřování spatřuje spíše v alternativních pohřbech, například rozptylových loučkách nebo přírodních pohřebištích. SPH se podle dřívějších vyjádření také chystá zřídit zvláštní pohřebiště pro menšinová náboženská vyznání, v plánu je nyní muslimské a buddhistické.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované