Hlavní obsah

Velká akce na záchranu nejvzácnější české dřeviny. Krajinu obohatí tisíc tisů

Foto: Seznam Zprávy

Tis je původní dřevina české krajiny, v původních lesích rostly na území prakticky celé republiky.

Reklama

18. 5. 2020 8:30

Velký projekt na pomoc nejvzácnější české dřeviny, tisu červeného, se rozbíhá v Libereckém kraji. Snahou je vysadit v nejbližších dvou letech minimálně 1000 sazenic, a to jak do lesů, tak do volné krajiny.

Článek

„Tis červený je ze zákona druh zvláště chráněný, silně ohrožený. Veřejnosti je nyní znám spíše jako dřevina parková v podobě nepůvodních keřových zahradnických kultivarů. Většina původních populací tisu v České republice má již tak omezený počet jedinců a zároveň nedostatek přirozeného zmlazení, že bez podpory hrozí jejich zánik během relativně krátké doby,“ uvedl Jiří Antl z libereckého spolku Čmelák.

Právě Čmelák připravil na rok 2020 s podporou Ministerstva životního prostředí velký projekt na pomoc tisu – nejvzácnější české dřeviny. Snahou je vysadit v nejbližších dvou letech minimálně 1000 sazenic do krajiny Libereckého kraje, a to jak do lesů, tak do volné krajiny.

Tis je původní dřevina české krajiny, v původních lesích rostly na území prakticky celé republiky. Změny vyvolané v lesích intenzivním hospodářským využíváním v minulosti ale nejvíce postihly stinné dřeviny. V podmínkách České republiky je v tomto ohledu nejcitlivější dřevinou právě tis červený. Na úbytku tisů se v minulosti nemalou měrou podílela ale i cílená těžba. Tis má velmi tvrdé pružné dřevo, byl proto ve středověku využíván na výrobu luků a kuší a byl hojně vyvážen, především do Anglie. Jeho dekorativní červené dřevo bylo navíc využíváno na obklady. To vše, v součinnosti s téměř nulovou výsadbou, vedlo k velkému úbytků tisů nejen v české krajině, ale v celé Evropě.

Foto: Čmelák

Tis má velmi tvrdé pružné dřevo, byl proto ve středověku využíván na výrobu luků a kuší a byl hojně vyvážen, především do Anglie.

Záchraně tisu se spolek Čmelák věnuje 23 let. „Za tu dobu jsme sebrali semena, vypěstovali sazenice a do krajiny Jizerských hor vysadili 644 tisů. Z předchozích sběrů máme v současné době ve školkách napěstováno okolo 1500 sazenic,“ dodal předseda spolku Čmelák Jan Korytář. „Polovinu z nich máme v úmyslu v nejbližších dvou letech vysadit do krajiny celého Libereckého kraje. Půjde nejen o pro tis typické lesní lokality, ale i o volnou krajinu, kde sazenice tisu rychleji dospějí a mohou šířit semena do svého okolí.“

Větší část tisů bude směřovat na lesní pozemky, které jsou právě vybírány společně s lesními správci z celého kraje. Vysazené tisy by měly do budoucna vytvořit ohniska přirozeného šíření tisu do krajiny.

Reklama

Doporučované