Hlavní obsah

Vězňů letos opět mírně ubylo, za mřížemi je 21 080 lidí

Foto: Archiv Věznice Valdice

Ilustrační snímek vězeňské cely ve Valdicích.

Reklama

30. 12. 2019 10:19

Počet lidí za mřížemi českých věznic v letošním roce opět o několik stovek poklesl.

Článek

Náměstek Vězeňské služby Simon Michailidis uvedl, že mezi příčiny poklesu lidí za mřížemi patří celkový pokles kriminality v Česku, častější ukládání peněžitých trestů namísto odnětí svobody nebo také užší spolupráce bezpečnostního sboru s Probační a mediační službou i s neziskovými organizacemi.

K 23. prosinci bylo ve věznicích 18 949 odsouzených a dalších 1 774 vazebně stíhaných.

Zatímco koncem ledna se ve věznicích podle statistik Vězeňské služby nacházelo 21 538 lidí, na konci listopadu to bylo o 400 méně.

„Vězeňská služba by si samozřejmě přála, aby zaznamenaný trend byl stabilní a dlouhodobý. Trvá ale teprve asi dva roky,“ uvedl Michailidis. Výrazněji by se podle něj dal snížit počet vazebně stíhaných, kterých je nyní průměrně 1 800.

K poklesu počtu vězňů může podle náměstka výrazně přispět i vzdělávání ve vězeňských učilištích. Reformu učilišť s důrazem na výuku oborů uplatnitelných na trhu práce zmínil Michailidis jako jeden z hlavních úspěchů Vězeňské služby v letošním roce. Dále jmenoval přezbrojení sboru na moderní typy ručních zbraní, udržení trendu zaměstnanosti vězňů kolem 60 procent, aktivní zapojení VS do charity a rekonstrukci několika vězeňských objektů.

Právě cestou rekonstrukcí VS i nadále bojuje s přeplněností věznic, která se letos celkově pohybovala od 101 do 105 procent. Zákonná norma jsou čtyři metry čtvereční prostoru pro jednoho odsouzeného. Michailidis připouští, že předpisu bude příští rok velmi obtížné dostát, a to i při současném mírném poklesu počtu vězňů. Kvůli pravidlům Evropského výboru proti mučení (CPT) bude totiž nutné kapacitu českých věznic znovu přepočítat a nově do ní nezahrnovat prostor, který v celách zabírají záchody a umyvadla.

„Doporučený standard CPT je šest metrů čtverečních pro jednoho odsouzeného. Tomuto standardu jsme ještě poněkud vzdáleni,“ podotkl náměstek. Aktuálně sbor plánuje další navýšení ubytovacích kapacit na Pankráci a ve Světlé nad Sázavou. Michailidis také poukázal na to, že bude potřeba rozšířit počet míst pro chovance detenčních ústavů.

Za aktuálně největší problém českého vězeňství nicméně náměstek neoznačil nedostatek míst, ale zajištění lékařské a zdravotnické péče pro vězně. Bezpečnostní sbor se také potýká s podstavem – do „tabulkového“ počtu 7 505 příslušníků mu chybí 336 lidí, dalších 228 je volných pro občanské zaměstnance.

„Při samotném náboru je úspěšný jeden ze sedmi uchazečů, ostatní většinou neuspějí u fyzických a psychologických testů. Lze říci, že tato práce opravdu není pro každého. Přesto není ani tak problém v nabírání nových příslušníků jako v jejich udržení ve službě,“ podotkl Michailidis.

Podle letošní analýzy Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) Česko dlouhodobě patří ke státům s největším počtem vězňů, 208,8 na 100 000 obyvatel. V porovnání se zahraničím si navíc odsouzení odpykávají v průměru velmi dlouhé nepodmíněné tresty. Vysoký počet vězněných je podle NSZ daný především právě délkou trestů a také častou kumulací několika trestů, případně přeměnou nevykonaných trestů alternativních – například obecně prospěšných prací.

NSZ proto doporučilo uvažovat nad snížením trestních sazeb hlavně u méně závažných majetkových a drogových deliktů. Navrhlo i diskusi o legislativní změně, která by zamezila kumulaci několika trestů po sobě. Jako příklad zmínilo právní úpravu v Lotyšsku, kde soud recidivistům neukládá nový trest, ale změní trest z předchozího rozsudku.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované