Hlavní obsah

Více než kdy jindy. Téměř 6 % Američanů se považuje za členy LGBT komunity

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační fotografie.

Reklama

26. 2. 2021 0:05

Nový průzkum analytické společnosti ukázal, že se dosud nevídaný počet dospělých Američanů identifikuje jako součást LGBT komunity. Nárůst ve statistikách způsobují hlavně mladí lidé, zejména takzvaná generace Z.

Článek

Předposlední průzkum z roku 2017, ve kterém se americký Gallupův ústav věnoval tématu příslušnosti k LGBT komunitě, ukázal, že se ve Spojených státech mezi lesbičky, gaye, bisexuály a transgender osoby řadí 4,5 % dospělých. Podle nejnovějších údajů však toto číslo vzrostlo na 5,6 %.

Nejnovější výsledky vycházejí z více než 15 000 rozhovorů, které společnost provedla v roce 2020 s osobami staršími 18 let. Přibližně 86,7 % Američanů říká, že patří k heterosexuálům a přes 7,5 % jedinců na otázku týkající se identifikace nechtělo odpovědět.

Nová zjištění podle webu CNN ukazují, že od roku 2012, kdy společnost s průzkumy začala, dochází k neustálému nárůstu v případě počtu příslušníků LGBT komunity. Na základě nejnovějšího sčítání lidu lze tvrdit, že jde už téměř o 18 milionů Američanů. Členy LGBT hnutí to ale nepřekvapuje.

„V této zemi jsme vždy měli LGBT jedince,“ cituje americký web Alphonsa Davida, ředitele organizace Human Rights Campaign (HRC). Ten se také nechal slyšet, že data potvrzují jejich tušení, podle kterého je v USA více LGBT příslušníků, než kolik ukazují statistiky. „Otázkou je, zda se ti lidé identifikují jako LGBT, čímž myslím přímo tu danou nálepku, a jestli je jim příjemné to, že to dělají takto veřejně.“

Vyvstává však otázka, zda více takových sebeurčení skutečně znamená více LGBT lidí, či zda jen více lidí dokázalo najít odvahu k takzvanému „coming outu“. David sám se přiklání spíše k druhé variantě. „Před několika desítkami let bylo v několika státech LGBT nezákonné. Když z našich zákonů odstraníme stopy zaujatosti a diskriminace, uvidíme, jak ze stínů vychází více lidí.“

Nejvíce se na světlo podle výsledků průzkumů hrnou zástupci generace Z, do jejíž řad připadá téměř 16 % z přiznaných Američanů. Podle Davida za to může hlavně to, že se tito jedinci nesetkali s dobou, kdy příslušnost k LGBT byla trestná, a nesetkali se tudíž s problémy, kterým čelili či čelí starší.

Generace Z

Tato generace, známá také jako „Gen Z“, označuje pokolení, které následuje po generaci mileniálů, a na sociálních sítích známou mikrogeneraci zileniálů. Obecně jde o jedince, kteří se narodili v rozmezí od konce 90. let 20. století zhruba do roku 2010. Někteří ovšem za jejich příslušníky považují až „děti“ 21. století.

„Nedívají se na sexualitu a genderovou identitu optikou strachu a stigmatu,“ cituje CNN ředitele HRC v případě generace Z. „Mnoho z nich pohlíží na genderovou identitu a sexuální orientaci pouze jako na faktor, který z nich dělá to, kým jsou.“

Zpráva Gallupova ústavu ukazuje, že více než polovina těch, kteří k americké LGBT komunitě náleží, se považuje za bisexuály. David uvádí, že za takovým jevem může být zejména ustavení bisexuality jako platné sexuální orientace, a nikoliv její dřívější vnímání jako ekvivalent k „nezvolení si strany“. Čtvrtina lidí se pak řadí mezi gaye, téměř 12 % eviduje průzkum lesbiček a lehce přes 11 % transgender osob.

Polovině amerických států ovšem chybí základní ochrana LGBT komunity, jako je nediskriminační přístup v případě zaměstnání či bydlení. Podle Davida je klíčovým krokem přijetí zákona, jenž by zaručil bezpečí těm, kteří se rozhodnou „vyjít ze stínů“. V loňském roce byl Sněmovnou reprezentantů přijat tzv. Equality Act, jehož cílem je prosazení rovnosti. Návrh zákona však neprošel americkým Senátem. Návrh byl znovu předložen minulý týden.

Reklama

Doporučované