Hlavní obsah

Vlídnější úřady? Začít můžeme u jazyka

Foto: ČTK / Seznam Zprávy, ČTK, Seznam Zprávy

Úřad asi nemůže napsat: „Vrať prachy, vole.“ Srozumitelnější by ale jeho sdělení být mohla.

Reklama

1. 7. 2020 13:00
Článek

Vybrané aspekty nároku na kompenzaci, den měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost. Nerozumíte? Nejste sami. Existuje i vysokoškolský předmět zvaný Převod textů z úředního jazyka do srozumitelné podoby.

Jazyk se obecně řídí dvěma navzájem se vyvažujícími principy. Na jedné straně důrazem na maximální jednoduchost. Na druhé straně snahou o co nejvyšší srozumitelnost. Dohromady vzniká systém, v němž já se nepředřu a vy mi rozumíte. Všimněte si, že říkám obecně. Existuje totiž místo, kde tahle pravidla jako by neplatila.

Úřady.

Upozornil na to včerejší článek kolegy Petra Švihela, který cituje e-mail z finančního úřadu živnostníkům. Ten obsahoval třeba větu: „Chtěli bychom Vás jako příjemce kompenzačního bonusu touto cestou informovat o vybraných aspektech nároku na daný bonus, které by pro Vás mohly být vzhledem k níže uvedeným skutečnostem zajímavé.“

Jistěže to úředník nemůže napsat stylem „vrať prachy, vole“. Ale sousloví „vybrané aspekty nároku na daný bonus“ psal někdo, kdo se má opravdu rád a je hrdý na to, kolik slovíček umí.

Připomínám, že tohle není zákon ani vyhláška. Byť i ty by si občas nějaké to zjednodušení zasloužily, ale tam je to složitější. Ne, tohle byl obyčejný e-mail lidem.

Dvě minuty

Pravidelné autorské glosy osobností Seznam Zpráv.

Názory, postřehy, komentáře. Ve dvou minutách, v textu a zvuku, každý všední den.

Archiv všech glos najdete tady, podcasty a další audio Seznam Zpráv tady.

A není to ojedinělá věc. Na Karlově univerzitě dokonce před několika lety vznikl předmět „Převod textů z úředního jazyka do srozumitelné podoby“, kde se do srozumitelné češtiny překládaly takové skvosty jako třeba: „Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku (sic!) se platí jedna dvanáctina sazby poplatku.“

Tohle je jediná informace, kterou k poplatku na webu Prahy 5 dostanete. Je to pochopitelné? Napočtvrté pravděpodobně ano. Je to správné? Rozhodně ne. Že je v tomhle problém, seznalo i ministerstvo vnitra a loni vydalo metodiku, jak mohou úřady psát texty lépe.

Občas se před volbami nebo čerstvě po nástupu do funkce politici zaklínají, že se úřady otevřou lidem. Dokud ale budou používat v komunikaci tenhle mix byrokratické arogance a falešné snahy o jednoznačnost, mohou se schopní úředníci předřít, a stejně bude pro lidi státní správa pořád stejné zlo.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované