Hlavní obsah

Proč Česko přitahuje uprchlíky z Ukrajiny? Odpověď nabídl Facebook

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Váleční uprchlíci v Česku.

Reklama

8. 4. 2022 20:15

Výzkumníci z německého ústavu Ifo vyjádřili sílu sociálních kontaktů mezi Ukrajinci a evropskými zeměmi podle počtu přátelství na Facebooku. Jako země s nejsilnějšími vazbami jim vyšlo Česko.

Článek

Česko patří mezi země, do kterých míří mnoho uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny. Ochranné vízum v tuzemsku dostalo do čtvrtka více než 270 tisíc Ukrajinců, jejich skutečný počet je podle úřadů ještě vyšší.

Je obecně známé, že uprchlíci velmi často přijíždějí do Česka za příbuznými, kteří tu žijí a pracují. Ukrajinci patří mezi nejpočetnější národnostní menšiny, na začátku loňského roku v České republice žilo kolem 160 tisíc lidí s ukrajinským občanstvím.

Nejde však jen o prosté počty. Nová analýza, kterou zveřejnil německý výzkumný ústav Ifo, potvrzuje, že Ukrajinci mají jednu z nejsilnějších sociálních vazeb právě na Česko.

Výzkumníci Lea Bestová a Manuel Menkhoff změřili sociální kontakty mezi Ukrajinou a zeměmi EU pomocí indexu sociální propojenosti (Social Connectedness Index, SCI). Využili k tomu data o uzavřených přátelstvích na sociální síti Facebook.

Index, který se vypočítá jako podíl počtu přátelství a celkového počtu uživatelů Facebooku ve sledovaných regionech, je podle dvojice autorů věrným ukazatelem sociálních provázanosti.

„Používání Facebooku je jednak rozšířené po celém světě a napříč sociálními skupinami. Jednak lze přátelství na Facebooku považovat za platné měřítko skutečných přátelství, protože je musí akceptovat obě strany a jsou omezeny na 5 tisíc přátelství na uživatele,“ uvedli sociologové v publikaci ústavu Ifo k nynější uprchlické vlně z Ukrajiny. Údaje z Facebooku pocházely z loňského října.

V první řadě chtěli výzkumníci pomocí indexu navrhnout spravedlivý klíč pro případné přerozdělování uprchlíků mezi jednotlivé členské země Evropské unie a také v rámci Německa mezi spolkové země. Z českého pohledu je zajímavé pořadí, ke kterému dospěli.

Nejvyšší hodnota indexu SCI vyšla právě ve vztahu Ukrajinců k Česku, přesněji ke krajanům, kteří v Česku žijí. Polsko, kam zamířilo přes dva miliony ukrajinských uprchlíků, bylo až druhé. Jako třetí se mezi sedmadvacítkou zemí EU umístilo Estonsko.

Jinak řečeno, pravděpodobnost, že má člověk žijící na Ukrajině nějaký kontakt na Facebooku v Česku, je vyšší než v jiných evropských zemích.

Oproti některým zemím EU je taková šance vyšší dokonce mnohonásobně. Ve srovnání s průměrem členských států Unie zaznamenala Česká republika kladnou odchylku indexu SCI více než 400 procent.

Vyhlédnuté cílové země Ukrajinců podle pořadí, které vychází z kombinace počtu obyvatel a indexu sociálních kontaktů na Facebooku
Stát:Počet obyvatel v mil. (2019):Váha počtu obyvatel (v %):Odchylka indexu SCI (v %):Kombinovaná váha (v %):
Polsko37,978,5303,634,3
Itálie59,8213,4-7,412,4
Česká republika10,652,4403,712,0
Německo83,0218,6-36,211,9
Španělsko46,9410,5-55,54,7

Přesto podle analýzy není Česká republika pro Ukrajince na útěku na prvním, ale na třetím místě. Do celkového hodnocení totiž výzkumníci promítli také počet obyvatel jednotlivých zemí. Zohlednili tak i velikost ukrajinské diaspory v počtu na hlavu, která je v některých státech vyšší.

Česko si podle autorů studie každopádně zaslouží, aby mu ostatní členské státy s uprchlíky pomohly. „V případě, že by bylo rozhodnuto o centrální distribuci uprchlíků v rámci EU, analýza ukazuje, že zejména státům jako Polsko a Česká republika by mohl ulevit systém kvót podle váhy obyvatelstva,“ uvedli autoři v závěru.

Reklama

Doporučované