Hlavní obsah

Učitelky a příliš vzdělané ženy škodí mužům a porodnosti, píše Maďarsko

Foto: Profimedia.cz

Maďarský premiér Viktor Orbán.

Reklama

26. 8. 2022 18:21

Státní kontrolní úřad Maďarska vydal zprávu o rizicích „příliš ženského“ vzdělávacího systému. Varuje, že tzv. „růžové vzdělávání“ může vést k poškození rozvoje chlapců a způsobit demografické problémy.

Článek

Zprávu publikoval maďarský Státní kontrolní úřad už minulý měsíc, veřejnost jí však nevěnovala pozornost až do čtvrtka, kdy ji otiskly místní noviny.

„Fenomén zvaný ‚růžové vzdělávání‘ má četné ekonomické a sociální důsledky,“ uvádí studie, se kterou přišel samostatný státní orgán. Místní média však neváhala zkritizovat vládu prezidenta Viktora Orbána, která dle nich utváří „produkt machistické politické kultury“. Stejně jako mnoho evropských zemí trpí Maďarsko nízkou porodností, která podle Orbánovy nacionalistické strany ohrožuje budoucnost země.

Stejně jako v mnoha jiných zemích i v Maďarsku převažují v učitelské profesi ženy, které tvoří 82 procent kantorů.

„Pokud vzdělávání upřednostňuje ženské vlastnosti“, jako je „emocionální a sociální zralost“, a „vyvolává nadměrné zastoupení žen na univerzitách, rovnost (pohlaví) se značně oslabuje“, uvádí se v závěru zprávy.

Zpráva varuje, že pokud chlapcům s většími sklony k podnikavosti a riskování nebude umožněn neomezený rozvoj, budou ohroženi „psychickými problémy a problémy s chováním“. Dodává se, že chlapecké rysy tvořivosti a inovace jsou „nezbytné pro optimální rozvoj ekonomiky“.

Zákon proti sexuálním menšinám

Maďarský parlament ovládaný konzervativní stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána schválil loni v červnu zákon zakazující jakoukoli prezentaci homosexuality a děl s ní spojených na školách pro děti do 18 let.

Vůči zprávě se už ohradili někteří opozičníci. Řeči o mužských a ženských vlastnostech za „naprostý vědecký nesmysl“ označil na svém Facebooku například maďarský opoziční poslanec Endre Tóth. „Je načase sundat si brýle z minulého století.“

Státnímu kontrolnímu úřadu se nelíbí ani vysoký počet vysokoškolsky vzdělaných žen. Dle něj tyto ženy ohrožují ekonomiku a demografický vývoj tím, že získané znalosti využívají ve svůj prospěch a omezují si tak možnost mít děti. Vzdělané ženy si prý nebudou moci najít podobně vzdělané manžele, „což by mohlo vést k poklesu porodnosti“.

„Hlavní tíhu nerovnosti v Maďarsku nesou ženy,“ namítla Anna Komjathyová z Demokratického svazu učitelů. „Představa, že přístup mužů k vyššímu vzdělání je ztížen ženami, je upřímně řečeno vtip.“

„Tam, kde je rozdíl v dosaženém vzdělání manželského páru, je nevěsta obvykle vzdělanější než ženich,“ napsali výzkumníci – tři ženy a jeden muž pod vedením Beatrix Fuziové z Budapest Business School. „Pokud bude tato tendence pokračovat, může nerovnost ve vyšším vzdělání znamenat riziko poklesu porodnosti v důsledku snížené pravděpodobnosti, že se ženy rozhodnou vstoupit do manželství a rodit děti.“

Tímto se vracíme na začátek – podle studie za nízkou porodnost může převaha žen v učitelské profesi, kvůli které jsou „mužské vlastnosti ve třídě podceňovány, případně penalizovány“.

O genderové nerovnosti v jiných oblastech se studie nezmiňuje.

Komentář: Xenofobní výzvy evropskou porodnost nezachrání

Vznik zprávy podtrhuje, jak se Maďarsko stále více vzdaluje partnerům z Evropské unie, a to nejen politicky, ale i sociálně. Premiér Viktor Orbán se ve své samozvané „neliberální demokracii“ snaží zdůrazňovat to, co označuje za „tradiční“ hodnoty.

Viktor Orbán od svého návratu k moci v roce 2010 prosazuje „konzervativní revoluci“, podporuje nativismus a očerňuje přistěhovalce. Obhajoval také kontroverzní zákon zakazující přístup nezletilým k LGBTQ obsahu.

V roce 2019 komisař Rady Evropy pro lidská práva po své návštěvě Maďarska konstatoval, že země „zaostává v oblasti ženských práv a rovnosti žen a mužů“. Maďarsko si sice nedávno zvolilo svou první ženu za prezidentku, Katalin Novákovou, avšak v Orbánově patnáctičlenném kabinetu je pouze jedna žena.

Ženy tvoří v Maďarsku asi 13 % zákonodárců, což je po Japonsku nejnižší poměr mezi 38 členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Reklama

Doporučované