Hlavní obsah

Zdrcující závěr kontrolorů: vláda při pandemii selhala

Udělali jsme maximum, hodnotí Adam Vojtěch a Jan Hamáček nákupy respirátorů. Lidé z NKÚ by to asi nepodepsali.

Reklama

22. 3. 2021 7:10
aktualizováno • 22. 3. 2021 8:46

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil rozsáhlá zjištění, jak se loni na ministerstvech vnitra a zdravotnictví nakupovaly roušky a respirátory. Ze závěrů vyplývá, že vláda na několika úrovních selhala.

Článek

Zhruba před rokem se prý v přízemí Ministerstva zdravotnictví odehrál těžko uvěřitelný příběh.

Na vrátnici přišel zcela neznámý lanškrounský podnikatel Radek Švec a v blízké kanceláři dohodl pro svoji zcela neznámou firmu La Factory obchod, jehož výše se nakonec vyšplhala na 1,2 miliardy korun.

Švec říká, že prostě jen přišel na ministerstvo s nabídkou. „Já tam nikoho neznal, ale nakonec jsem se dostal na krizový štáb, který sedí rovnou u vrátnice. Tam jsem absolvoval kolečko vysvětlování, co, proč a jak. A nakonec jsme si plácli,“ vylíčil deklarovaný majitel, jak se jeho společnost stala loni na jaře největším dodavatelem nedostatkových respirátorů, přestože nevykazovala v době podepsání kontraktu žádnou činnost, neměla náklady, žádné výnosy, žádné zaměstnance ani žádná doporučení.

Ať se to tak skutečně takto odehrálo, nebo ne, nyní už víme, že se mu to skutečně mohlo podařit.

Zhruba před rokem podepsali Adam Vojtěch a Jan Hamáček první smlouvy o nákupech ochranných pomůcek, především roušek a respirátorů, které Češi ze dne na den naléhavě potřebovali na ochranu před rychle se šířícím virem SARS-CoV-2.

Ministři zdravotnictví a vnitra měli volnou ruku, protože v zemi byl vyhlášen nouzový stav. Nemuseli vypisovat výběrová řízení, v nichž by prověřili kvalitu a přiměřenou cenu dodávek.

Nyní Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil zprávu, že to skutečně byly nákupy bez pravidel. Na 95 stranách jsou sepsány jednotlivé vady a přešlapy, ze kterých vyplývá, že celkově šlo o systémové a rozsáhlé pochybení.

Kontroloři se zaměřili na nákupy a dopravu ochranných a zdravotních pomůcek během prvních osmi měsíců minulého roku, za které stát zaplatil 8,5 miliardy korun. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu byly vydány nehospodárně a netransparentně a vláda rozdala lidem ze sociálních služeb nekvalitní a v některých případech možná i nebezpečné ochranné pomůcky.

Celé znění zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu:

Zaujetí pro Čínu

Vláda před rokem zřídila dva nákupní týmy. Jeden pod Ministerstvem zdravotnictví, druhý pod Ministerstvem vnitra. „Týmy mezi sebou nespolupracovaly, nesdílely informace o cenách nebo potenciálních dodavatelích,“ pojmenovává ve své zprávě jeden z problémů Nejvyšší kontrolní úřad.

Ministerstvo zdravotnictví podle NKÚ například neudělalo žádný průzkum trhu, hodnocení nabídek a ani nevydalo jediný interní předpis, který by stanovil pro nákupy pravidla.

Nákupčí tým Ministerstva vnitra zase vůbec neoslovil zahraniční dodavatele z běžně dostupných registrů. „Většina dodavatelů byla doporučena česko čínskou komorou vzájemné spolupráce, čínským velvyslanectvím, čínským ministerstvem obchodu a zdravotnictví nebo čínskými regionálními vládami,“ popisují praxi na Ministerstvu vnitra.

Pro oba resorty pak bylo společné, že uzavíraly smlouvy s dodavateli, aniž by si je prověřily podle předmětu podnikání, obratu nebo evidence skutečných majitelů. Výsledkem byly podle NKÚ pro stát nevýhodné smluvní podmínky, nejistá a kolísavá kvalita dovezených ochranných prostředků a velké cenové rozdíly, za něž se od jednotlivých dodavatelů srovnatelné zboží nakupovalo.

Rozdíl, za kterou ministerstva ochranné pomůcky kupovaly, je zřejmý z grafu, který je součástí zprávy NKÚ. Ministerstvo vnitra například pořizovalo respirátory FFP2 v rozpětí od 47 korun do 319 korun. Ministerstvo zdravotnictví dokázalo nakupovat i několikanásobně dráž.

Foto: NKÚ, Seznam Zprávy

Graf ze zprávy NKÚ.

Plácli jsme si na vrátnici

Na některé případy divokých nákupů od „neprověřených podnikatelů“ přitom média už nedlouho po nákupech informovala. Reakce z obou resortů přišla většinou odmítavá.

Přitom bylo doloženo, že například v případě v úvodu zmíněné firmy La Factory šlo přinejmenším o velmi podezřelý nákup. Část respirátorů totiž dodala La Factory resortu ministra Vojtěcha dvakrát dráž, než ve stejnou dobu nakupovalo přímo od výrobce v Číně Ministerstvo vnitra.

Další příklad budící přinejmenším pochybnosti popsaly Seznam Zprávy minulý týden v případě jednoho z prvních velkých nákupů Ministerstva zdravotnictví od - také neznámé - firmy Supervize Hologramy za 72 milionů korun.

Její tehdejší majitel, čtyřiadvacetiletý bývalý boxer Jaroslav Kalina, si napočítal u obchodu s týmem Adama Vojtěcha obchodní přirážku bezmála 300 procent: Podle přepravní dokumentace nakoupil v Číně jeden respirátor za zhruba 38 korun, zdravotnictví ho prodal za 150.

Ministr Adam Vojtěch to nyní připisuje bezprecedentní době, která po nástupu koronaviru panovala, větší odpovědnost si však nepřipouští. „Za mého vedení jsme na ministerstvu udělali maximum pro to, abychom ochránili zdravotníky. To byl náš jediný cíl a bez ochranných prostředků to nebylo možné,“ napsal Seznam Zprávám s tím, že jeho nákupní tým má i po nových odhaleních jeho důvěru.

„Pokud došlo k nějakým chybám, tak možná procesním, protože MZ nemělo absolutně žádnou zkušenost s nákupem čehokoliv v takových objemech a nemělo ani prostor se na tuto novou roli připravit,“ tvrdí Adam Vojtěch.

Jan Hamáček reagoval na závěry kontrolorů podobně. Agentuře ČTK řekl, že vnitro muselo koupit pomůcky rychle. Nákupu se podle něho ujalo proto, že ministerstvo zdravotnictví to samo nezvládalo.

Polovina nevyhověla

Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu mají nejspíš po osmi měsících práce na věc mnohem přísnější pohled.

V jejich zprávě jsou totiž mnohem znepokojivější zjištění než to, že Vojtěchovi lidé loni na jaře vyhazovali miliony - a to kdovíkomu.

NKÚ udělal kontrolu k objednávkám v objemu 28,3 milionu kusů respirátorů a konstatuje, že téměř polovina dodávek (48 %) v prvním testování kvality nevyhověla. Bez problémů byla pouze třetina (32 %) respirátorů. Během kontroly navíc NKÚ zjistil, že v některých případech se zboží dodané v rámci jednotlivých dodávek neshodovalo s testovaným vzorkem a zboží z některých dodávek nebylo testováno vůbec.

A co hůř. Zpráva NKÚ konstatuje, že ministerstva o výsledcích testů distributory ochranných pomůcek neinformovala, tedy „existuje riziko, že zejména příjemci z řad poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb obdrželi ochranné pomůcky, které nevyhověly v testování kvality, aniž by o tom věděli“. O jakém množství je řeč, nedokázali kontroloři ověřit.

„Úřad tedy zpochybňuje spolehlivost celého procesu ověřování kvality ochranných pomůcek nastaveného oběma ministerstvy,“ zní závěr kontrolorů.

Kvalita respirátorů podle NKÚ:

NKÚ provedl testování na vybraném vzorku objednávek, který zahrnoval 28,3 milionu kusů respirátorů za celkem 1,8 miliardy korun.

Respirátory, které vyhověly testování kvality, představovaly téměř 32 % z celkového finančního objemu. Jednalo se o 576,7 milionu korun (8,1 milionu kusů).

Respirátory, které nebyly testovány, představovaly 20 % z celkového finančního objemu vzorku, tj. 369,9 milionu korun (6,9 milionu kusů).

Respirátory, které nevyhověly při prvních testech kvality, činily téměř 48 % z celkového finančního objemu, což je 876,6 milionu korun (13,3 milionu kusů). Při opakovaném testování vyhověly respirátory v celkové hodnotě 635,1 milionu korun (9,6 milionu kusů). Respirátory v celkové hodnotě 241,5 milionu korun (3,7 milionu kusů) testům nevyhověly.

Stát jako taxi

Bezmála miliardu korun, zjistil NKÚ, zaplatil stát za dopravu ochranných pomůcek do České republiky.

Kontroloři ve zprávě konstatují, že se v letadlech vozilo na státní útraty i zboží pro soukromé firmy, což přinášelo poněkud bizarní situace. Třeba když si soukromé osoby jezdily do skladu státních hmotných rezerv nebo na krajské ředitelství policie Pardubického kraje vyzvedávat zboží.

Pomineme-li fakt, co dělalo soukromé zboží na palubě vládou placených letadel, platba za dopravu ani po roce není podle NKÚ vyřešena.

„Ministerstva smluvně neošetřila úhradu těchto nákladů a existuje tak riziko jejich neuhrazení,“ uvedli kontroloři.

K nám to nepřijde

Hlavní důvod, proč se nakupovalo předražené a nekvalitní až nebezpečné zboží, lze shrnout do šesti slov.

Stát nebyl vůbec na pandemii připraven.

„Resort zdravotnictví významně a dlouhodobě podceňoval přípravu zdravotnického systému ČR na epidemii spojenou s výskytem vysoce infekčních onemocnění,“ píší kontroloři a jako jeden z příkladů uvádějí fakt, že Pandemický plán ČR byl naposledy aktualizován před deseti lety.

Poukazují na to, že zásoby ochranných a zdravotních pomůcek se od roku 2011 do výskytu onemocnění covid-19 nezměnily. NKÚ vypočítává, že poskytovatelé zdravotní péče měli zásobu například respirátorů FFP3 jen pro 20 % lékařského personálu, a to na omezenou dobu v řádu hodin.

Ve skladech státních hmotných rezerv nebyly v době vyhlášení nouzového stavu žádné ochranné pomůcky pro základní složky integrovaného záchranného systému a už vůbec ne pro občany. „Ministerstvo zdravotnictví reagovalo na nedostatek ochranných pomůcek ve zdravotnických zařízeních se zpožděním a jejich nákup nezahájilo v době, kdy ještě byly dostupné na trhu,“ uvádí zpráva.

Jak vypadalo toto podcenění, sepsal nevědomky ministr Adam Vojtěch 27. ledna 2020 na Twitter. „Zaznamenal jsem dnes řadu dotazů na ochranné roušky. Je jich dostatek,“ uvedl politik, který se navzdory počátečnímu selhání držel v čele resortu ještě dlouhých skoro sedm měsíců od vypuknutí pandemie v Česku.

Počátkem února se Seznam Zprávy dotazovaly na stav ochranných prostředků předsedy SSHZ Pavla Švagra. Ten reportérům řekl, že od vlády žádný požadavek na navýšení zásob nedostal, ale současně varoval, že na krizi je třeba se připravit v předstihu. „Pokud se budete připravovat na nějakou mimořádnou situaci v momentu, kdy je na stole, tak těžko něco nakoupíte.“

1. Text jsme aktualizovali o vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka.

2. Do textu jsme přidali ve fotogalerii kompletní zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu.

Reklama

Doporučované