Hlavní obsah

Železniční boss: Vagony státního dopravce jsou životu nebezpečné

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy

Rudolf Šuška (vlevo) se svým bratrem Peterem (vpravo) při přebírání lounské opravárny vagonů. Ve vstupu do areálu jim bránila bezpečnostní agentura, situaci musely uklidnit až ozbrojené policejní hlídky.

Reklama

28. 6. 2020 18:20

Nový majitel strojírenské továrny Legios Rudolf Šuška v rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, jak v nově získaném areálu objevil vagony ČD Cargo, o které se zajímají detektivové.

Článek

Rudolf Šuška spolu se svým bratrem Peterem stojí za železniční skupinou Rail Invest. V červnu ostravští miliardáři převzali vagonové opravárny v Lounech, známé jako Legios.

Zjistili, že v objektu se nachází několik vagonů, které si ČD Cargo pronajímá od slovenské firmy SMK, patřící do skupiny Budamar Logistics miliardáře Ivana Petríčka. Seznam Zprávy přinesly reportáž o vagonech, které by měly být kompletně modernizované. Zjistily však, že vozy mají například namontované „nové“ podvozky, které jsou i 53 let staré.

Rudolf Šuška, o jehož svědectví v případu už projevila zájem i policie, obchod mezi ČD Cargo a SMK ostře kritizuje, mimo jiné má obavy, že vagony budou na kolejích životu nebezpečné. Z toho důvodu jsme do rozhovoru vložili názory jak Českých drah, které Šuškova slova odmítají, tak pod interview odpovědi skupiny Budamar Logistics.

Když jste na začátku června přebírali fabriku v Lounech, v areálu společnosti známé jako Legios jste nalezli vagony, které si pronajímá státní ČD Cargo od slovenské firmy SMK. Proč tam ty vagony byly?

Po upozornění policie a medializaci smlouvy mezi ČD Cargo a SMK se snaží ČD Cargo a SMK zahladit stopy a důkazy své trestné činnosti podvodu a obecného ohrožení, kdy se na železnici vyskytly v užívání ČD Carga vagony, které vznikly takzvanou modernizací v roce 2019 v Polsku v opravnách pana Beljajeva v ZNTK Paterek. Dodávám, že zatím jsme se nesetkali ani s jedním vagonem, který by byl modernizován v Tatravagónce Poprad (společnost Tatravagónka vlastní slovenští miliardáři Alexej Beljajev a majitel inkriminované firmy SMK Ivan Petríček, pozn. red.), jak tvrdí jednatelé firmy SMK.

Jak jsme již upozornili, na prodaných vagonech zůstala původní kola, brzdy či nárazníky. Byly dosazeny pouze staré rámy podvozků, které jsou starší o více než deset let než samotné prodané vagony. Je těžko možné představit si pod pojmem modernizace vagonů něco takto absurdního. Fyzická modernizace, kterou jsme spatřili v areálu železničních opraven v Lounech, je daleko katastrofálnější, než jsme se domnívali.

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy

Rudolf Šuška prochází lounský areál, ve kterém s překvapením objevil vagony pronajímané státním podnikem ČD Cargo.

Stalo se v uplynulých dnech, že by tyto vagony po vašem převzetí společnosti někdo z areálu odvážel pryč či s vagony nějak manipuloval?

Byli jsme svědky a máme zadokumentováno, že ve výrobním areálu, který momentálně užívá Vagonka Louny, ovládaná panem Strnadem, dochází k odstraňování identifikačních znaků již takzvaně modernizovaných vagonů v Paterku. Z podvozků jsou narychlo vybrušovány evidenční čísla, jsou měněna celá dvojkolí, jsou měněny brzdy včetně brzdových špalíků. V některých případech jsou měněny i podvozkové rámy – obzvlášť ty z roku 1967. Ovšem i tyto změny jsou prováděny bez patřičně schválené dokumentace dle platné evropské legislativy.

Vyslechla vás již Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), která se případem zabývá?

Ano.

Viděl jsem, že některé podvozkové rámy měly vyražený ročník výroby například 1967. V jakém technickém stavu podle vás dané vagony ČD Cargo jsou?

Vagony, které jsou po takzvané modernizaci a jsou používány společností ČD Cargo, jsou ve velice žalostném fyzickém stavu. U všech vagonů a jejich dílů je předpokládaná životnost 25 let. Vagony, které používá ČD Cargo od SMK, jezdí na podvozcích až 53 let starých. V sázce je fakticky ohrožení lidských životů.

Nejsou to už příliš silná slova?

Absolutně ne. Za svým názorem si pevně stojím.

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy

Podvozek vyrobený v roce 1967 v belgicko-francouzské společnosti Franco-Belge.

ČD Cargo říká, že vozy budou komplexně zrekonstruované. Vagony se v Lounech ocitly kvůli koronavirové krizi a nemožnosti provést přejímku v Polsku. To zní jako logické vysvětlení.

Vagony, které se nacházely v Lounech, jsou důkazem nekompetentního a primitivního vnímání závazné evropské legislativy zúčastněných stran podílejících se na zmíněném podvodu. Jedná se o zástupce společnosti SMK, ČD Carga a NH Trans. Po upozornění a medializaci se pokoušejí tito aktéři alespoň dodatečně vizuálně vylepšit tu takzvanou modernizaci. Vždyť vagony si může ČD Cargo převzít kdekoliv na železnici, logicky by to mělo být na hranicích s Polskem. Například v železniční stanici Chalupki, jak se to v obdobných případech dělá. Navíc dle smlouvy to mělo být v železniční stanici Český Těšín. Takže tvrzení ČD Carga s koronavirem považuji opět za účelové!

Proč by ale nemohla být rekonstrukce dokončená v lounských závodech?

Důkazem, že pravý důvod přístavby těchto vagonů do Loun není žádné dokončení modernizace, je fakt, že na vagonech jsou uvedena data, kdy byly tyto vagony v Paterku uvedeny do provozu.

A to bylo přesně kdy?

Například březen 2019. To už je více než rok! Za tyto vagony již ČD Cargo přes rok platí nájemné. Dokonce i v době, kdy stojí na vlečce v Lounech a ČD Cargo vagony neužívá, pořád platí nájem SMK.

Jenže do celé situace v březnu nečekaně zasáhl koronavirus.

Faktem je, že koronavirus způsobil, že ČD Cargo s firmou SMK nemělo jinou šanci, kde narychlo zahlazovat stopy svého předchozího podvodného jednání. Zůstala mu jediná možnost – a to spřátelená firma pana Strnada. Podotýkáme, že takto upravovat vagony bez řádně schválené dokumentace je přinejmenším na odebrání všech oprávnění a povolení pro práci na železnici ze strany Drážního úřadu.

Vraťme se ještě k těm podvozkům z konce 60. let. ČD Cargo tvrdí, že jde o takzvané staropotřebné podvozky, které se standardně používají při modernizacích vozů. Údajně jste při rekonstrukcích vagonů používali takové podvozky i vy.

Do doby, kdy začaly platit závazné předpisy EU, to znamená od roku 2007 a po dobu přechodného období do konce roku 2009, bylo možné modernizovat vagony dosazovaním i starších podvozků Y 25. Toto se mohlo realizovat pouze na základě řádně schválené dokumentace na Drážním úřadu. Platilo a platí, že musíte vždy vyrobit prototypy, které zkoušíte na zkušebním okruhu. Když prokážete, že vagon je způsobilý, až pak můžete zahájit výrobu.

+5

O jak časově náročný proces jde?

Tento proces trvá obvykle 18 měsíců a náklady na schválení se pohybují kolem několika desítek miliinů korun. Podotýkám, že jsme od ČD Carga nebo skupiny Českých drah nikdy nezískali žádnou zakázku bez veřejného transparentního výběrového řízení. Staropotřebné podvozky nikdy nebyly starší než z konce 80. let, dodávali jsme i zcela nové. Staropotřebné podvozky si dodávalo ČD Cargo z vlastních zásob.

SMK pronajímá českému dopravci vagon za 13 eur na den. Měli jste vyšší sazbu?

Vagony, které jsme pronajímali ČD Cargu a uživatelsky jsou srovnatelné, jsme pronajímali za 10 eur na den. ČD Cargo tyto vagony samo vypovědělo bez uvedení důvodu. Jsou to vagony registrované v Německu a jsou určeny pro mezinárodní provoz. Tvrzení ČD Carga je tedy opět lživé. Na vše máme doklady.

Navíc ČD Cargo si nemuselo pronajímat žádné vagony. Obdobných vagonů pro mezinárodní provoz a na přepravu dřeva mělo a má dostatek. Ve svém majetku z května 2019 eviduje 6 604 RIV vagonů EAS, z toho 683 vagonů s propadlou revizí. Stačilo pouze provést pravidelnou revizi v depech a neuzavírat nesmyslné a účelové smlouvy.

Jak to vidí slovenská protistrana

Odpovědi za skupinu Budamar Logistics, pod kterou spadá inkriminovaná firma SMK, poskytla tisková mluvčí Petra Jamrichová.

Proč se vaše vagony pronajímané společnosti ČD Cargo nacházely v Lounech v areálu bývalého Legiosu?

Vagony byly v Lounech na základě naší dohody s dosavadním nájemcem areálu, společností Vagonka Louny.

Je standardní, že se vagony modernizují podvozky vyrobenými v roce 1967? Zůstala původní kola, brzdy či nárazníky?

Modernizace vozů spočívá hlavně v záměně podvozků 26.2.8 za podvozky podle typu schváleného dopravním úřadem a nezbytné úpravě pojezdu a brzdy vzhledem k dosazeným typům podvozků. Výměnou podvozků je zajištěna způsobilost provozování vozů v celé Evropě. Modernizace vagonů zahrnuje také osazení podvozků termostabilními monobloky a brzdovými zdržemi – LL špalíky, které splňují legislativu v rámci EU v oblasti hluku, takže vozy je možné bez omezení provozovat na všech železničních drahách v Evropě.

Mimo opravy podvozků a lisování dvojkolí byla na vozech provedena revize dvojkolí, revize mechanické a pneumatické části brzdy a revize narážecího a táhlového ústrojí, stejně jako rozsáhlá oprava nástavby s kompletní povrchovou úpravou. Díly, které nesplňovaly parametry předepsané předpisem SÚNV, byly nahrazeny novými (například táhlový hák, šroubovka, náprava, ložiska…). Dvojkolí byla osazena ložiskovými komorami typu 80V nebo konstrukčně podobnými typy, které splňují parametry komory 80V a jsou vhodné do podvozku Y 25.

Dosazené podvozky pod vozy jsou v souladu s daným typem vozu a s pokyny od ECM a splňují požadavek na zatížení na nápravu 20 tun, k čemuž jsou tyto předmětné vozy určené a byly tak v minulosti vyrobeny.

Všechny podvozky měly před zařazením do opravy proměřeny podélné, příčné i křížové míry, což je klíčový faktor pro jejich další použití a výběr vhodných a použitelných rámů podvozků pro modernizované vozy. Tato činnost se provádí při každé revizi N8 podle předpisu SÚNV, čímž je permanentně zajištěno používání vyhovujících podvozků v provozu. Životnost rámů podvozků není posuzována věkem, ale dodržením předepsaných rozměrových parametrů a vyhovující tloušťky jednotlivých částí rámu s ohledem na korozi.

Podvozky prošly kompletní revizí podle předpisu SÚNV a byl vystaven protokol o jejich opravě na každý jeden podvozek. Dokumentace o opravě podvozků je součástí dokumentů o opravě vozu, kterou zkontroloval pracovník Ověření technické způsobilosti drážních vozidel a svou kontrolu potvrdil na protokolu technické kontroly vozu.

Nejsou takové vagony nebezpečné pro dopravu? Nemohou ohrožovat životy na železnici?

Vozy v žádném případě nejsou nebezpečné pro přepravu a nemohou ohrožovat životy na železnici. Vozy jsou v souladu se schváleným typem vozu, na vozech byla provedena nejvyšší možná revize N8 podle předpisu SÚNV. Vozy kromě samotné kontroly od opravny byly přebírány pracovníkem Ověření technické způsobilosti drážních vozidel, zástupcem ECM NH Trans a v neposlední řadě určenými pracovníky ze strany ČD Carga. Vozům bylo přiděleno evropské identifikační číslo, které potvrzuje, že jsou provozuschopné v celé EU.

Lze říci, kolik stojí modernizace jednoho vagonu, lze to doložit nějakými dokumenty?

Cena modernizace je předmětem obchodního tajemství. Nejen ve smlouvě s ČD Cargo, ale i s ostatními našimi zákazníky máme standardně doložku mlčenlivosti a úzkostlivě ji dodržujeme.

Vyžádala si od vás policie v minulém týdnu nějakou součinnost? Česká policie si před několika dny v sídle ČD Cargo vyžádala materiály.

Nebyli jsme nikým kontaktováni.

Reklama

Doporučované