Hlavní obsah

Antimonopolní úřad dal pokutu 18 milionů za nákup autobusů

Foto: Seznam Zprávy

„Spáchané přestupky jsou nejzávažnějšího charakteru, neboť zadavatel při svém postupu zcela vyloučil soutěžní prostředí, přímo oslovil vybrané dodavatele, a znemožnil tak účast jiných potenciálních zájemců o plnění zakázky,“ konstatuje úřad.

4. 5. 14:14

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dopravní společnosti Ústeckého kraje pokutu 18 milionů korun za chyby při nákupu autobusů. Podnik nakupoval autobusy v jednacích řízeních bez uveřejnění.

Článek

Jde o pokuty za přestupky, kterých se Dopravní společnost Ústeckého kraje podle antimonopolního úřadu dopustila při uzavírání dvou rámcových dohod a navazujících pěti kupních smluv na linkové autobusy délky 10,5 metru a 12 metrů s dodavateli ZLINER a Scania Czech Republic.

„Přestupků proti zákonu o zadávání veřejných zakázek se zadavatel dopustil jednak tím, že rámcové dohody uzavřel neoprávněně ve dvou jednacích řízeních bez uveřejnění. Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení nebyly splněny zákonné důvody,“ uvedl v pondělí úřad v tiskové zprávě. „Skutečnost, že zadavatel v předcházejících otevřených zadávacích řízeních, v nichž poptával totožná plnění, neobdržel žádné nabídky, nebyla v daném případě oprávněným důvodem pro užití jednacího řízení bez uveřejnění. Zadavatel si totiž tuto situaci způsobil sám, když zadávací podmínky – konkrétně požadavek na minimální objem palivové nádrže – pro otevřená řízení nastavil nezákonně a vytvořil jimi bezdůvodné překážky hospodářské soutěže, kvůli nimž neobdržel žádné nabídky.“

Při uzavírání navazujících kupních smluv – jedna se společností ZLINER a čtyři se společností Scania – se zadavatel podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dopustil dalších přestupků, neboť uvedené kupní smlouvy nebyl oprávněn uzavřít na základě rámcových dohod sjednaných v rozporu se zákonem, a kupní smlouvy tak neuzavřel v některém ze zákonem předvídaných druhů zadávacího řízení.

„Spáchané přestupky jsou nejzávažnějšího charakteru, neboť zadavatel při svém postupu zcela vyloučil soutěžní prostředí, přímo oslovil vybrané dodavatele, a znemožnil tak účast jiných potenciálních zájemců o plnění zakázky,“ konstatuje úřad. Jak dodává, nadto měl zadavatel informace o tom, že nastavením původních zadávacích podmínek v otevřených řízeních nepřípustným způsobem omezil soutěžní prostředí, přesto zcela vědomě pokračoval ve svém postupu a nevyvinul žádné úsilí, aby předešel negativním důsledkům svého nezákonného jednání. „V případě smluv uzavřených se Scania Czech Republic tak došlo, i přes současně úřadem vedená správní řízení ve věci zákazu plnění předmětných smluv, k dodání celkem 71 kusů nízkopodlažních autobusů délky 12 metrů v celkové hodnotě 587 736 990,5 koruny. Uvedené skutečnosti proto zásadním způsobem ovlivnily výši uložené pokuty.“

Rozhodnutí není pravomocné a je možno proti němu podat rozklad.

Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Doporučené