Hlavní obsah

Babiš je špička ledovce. Audit odhalil celou tragédii českých dotací

Audit není jenom o Babišovi. Reportér Seznamu upozorňuje na závažnou souvislost. (Video: Seznam.cz)

 

Reklama

3. 6. 2019 8:00

K získání evropských peněz stačilo mít třeba 30 bodů ze 100. Posudky vznikaly „od oka“, kritizují bruselští kontroloři.

Článek

Střet zájmů českého premiéra mají evropští auditoři za prokázaný.

Andrej Babiš podle nich dál ovládá Agrofert a je proti českému i evropskému právu, aby takový koncern měl přístup k dotacím z bruselské kasy. Tečka. Dotace je třeba vrátit v plné výši. K takovému zjištění docházejí kontroloři už zhruba po dvaceti stranách 70stránkového dokumentu, jenž minulý týden dorazil na česká ministerstva.

Nebýt toho, že středobodem zkoumání je Agrofert a Andrej Babiš, který se urputně jakémukoliv pochybení brání a snaží se jakýkoliv závěr auditu zpochybnit, měla by být zjištění bruselských auditorů pro českou vládu varovná. Na dalších stránkách totiž dochází k tomu, že systém rozdělování evropských peněz na inovativní projekty je víc než děravý.

Několik příkladů za všechny.

Při rozdělování financí z operačního programu Životní prostředí si správci eurofondů nestanovili vůbec žádné minimum, které musí žadatel o dotaci splnit.

„Mezi schválenými projekty tak nejsou výjimkou takové, kdy žadatel získal pouhých 30 bodů ze sta možných, a přesto mu byla přidělena dotace,“ píší auditoři ve zprávě, kterou má Seznam k dispozici a kterou se nyní budou snažit české úřady zmírnit. Po zohlednění jejich námitek totiž Brusel vydá konečné stanovisko, kolik doopravdy bude třeba do společné unijní kasy z té české státní vrátit.

U příkladu dotací vyplácených firmám, které sotva plní jakákoliv kritéria pro jejich přidělení přitom kontroloři upozorňují, že takto špatných výsledků firmy premiéra Babiše nedosáhly. Konkrétně v tomto programu žádala společnost AGRO Jevišovice s hodnocením 46,75 bodu ze sta. Což podle kontrolorů také není zrovna mnoho, ale nejde o nejhorší případ.

Vzhledem k tomu, že i v dalších pasážích si auditoři neberou servítky při hodnocení kompetentnosti českých úřadů a jejich snahy poslat peníze aspoň na trochu smysluplné projekty, dá se to chápat také jako varování. Varování, že si Česko řeklo o zevrubnější kontrolu toho, kam unijní miliardy plynou.

Ostatně audit je plný vět jako: do příští prověrky je třeba zjednat nápravu.

To se týká třeba i toho, jak jsou úředníci důslední u prověřování právě tolik propíraného střetu zájmů.

Kontroloři to ukazují na příkladu dotace, o kterou si požádala lesnická firma Wotan Forest, spadající pod Agrofert, v roce 2017. Podle výroční zprávy v tomto roce dostala na investice zhruba 30 milionů korun. A bruselská kontrola zjistila, že se právní oddělení Státního fondu životního prostředí otázkou střetu ani nezabývalo.

Neboli v podkladech jim stačilo, že vidí, kdo je konečným vlastníkem žadatele, a nijak se nevypořádali s případným střetem zájmů. I to se má napříště napravit – tedy krom toho, že spolu s dalšími se mají tyto dotace vrátit do Bruselu v plné výši.

V operačním programu Podnikání a inovace spadající pro Ministerstvo průmyslu a obchodu zase kontroloři zjistili, že hodnotící kritéria byla nastavena tak vágně, že se hodnotitelé velmi často v posuzování projektů neshodli. Jeden jej doporučil, druhý ne a mezi jejich posudky byl rozdíl i 40 bodů na stobodové škále. Takže posudky vlastně vznikaly tak trochu „od oka“.

Ve třetině případů tak musel být povolán expert třetí.

Ostatně nevyrovnanost v hodnocení trápí auditory na více místech. A upozorňují i na to, že hodnotitelé jsou měněni bezdůvodně. Popisují konkrétní případ, kdy byl expert odvolán, protože se dožadoval dalších podkladů. To by ovšem prodloužilo dobu schvalování, a tak jej zastoupil jiný, který více dokumentů nežádal.

Další výtky směřují třeba k tomu, že úředníci hospodařící s evropskými penězi nevyžadovali, aby v tendrech bylo dostatek nezávislých nabídek, peníze na inovace dávali i firmám, které s pořádnými novinkami nepřicházely, nebo do smluv o poskytnutí dotace nezanášeli rizika, na něž hodnotitelé projektu upozorňovali a měla být podle nich v průběhu čerpání kontrolována.

Přes všechny tyto výhrady dospěli auditoři k výroku, že celý systém rozdělování českých dotací není úplně špatně.

V opačném případě by mohla také Evropská komise začít zvažovat, že do nápravy zastaví dotace úplně. Klíčovými problémy, které je tak třeba do příští kontroly napravit, je příliš laxní výběr financovaných projektů a ověřování informací poskytnutých žadateli o peníze. A tyto trable čerpání zatím neohrožují.

Celý audit Evropské komise o Agrofertu a Babišovi:

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené