Hlavní obsah
Velký znak České republiky

Volby do Senátu

Výsledky 2. kola voleb
Sečteno 100 %
Výsledky voleb

Tajená zpráva z Bruselu: Babiš má vrátit nejen evropské dotace, ale i ty národní. Celkem 450 milionů

Andrej Babiš s Evropskou komisí nesouhlasí.Video: Seznam Zprávy

 

Reklama

1. 6. 2019 7:00

Redakce Seznam má k dispozici 70stránkový audit Evropské komise. Přečtěte si, proč Brusel chce vrátit všech 280 milionů korun dotací pro Agrofert. Tato suma se týká jen prohřešku kvůli střetu zájmů. Kromě toho auditoři našli i další chyby, takže celkově požadují až 450 milionů korun vyplacených Agrofertu. Auditní zprávu si můžete přečíst dole pod článkem.

Článek

Premiér Andrej Babiš je podle Evropské komise přes dva roky ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky z holdingu Agrofert. A nejen to – v Česku selhala kontrola, která by zabránila tomu, aby holding dál dostával dotace.

To je v souhrnu hlavní závěr 70stránkové auditní zprávy, kterou komise poslala českým úřadům.

Seznam ji má k dispozici.

„Pan Babiš se aktivně podílel na realizaci unijního rozpočtu v České republice. Má přímý ekonomický zájem na úspěchu skupiny Agrofert. Pan Babiš se zpronevěřil nezávislému a objektivnímu výkonu svých funkcí (premiér, ministr financí, předseda Rady pro evropské strukturální a investiční fondy a vicepremiér pro ekonomiku) vzhledem k tomu, že se podílel na rozhodnutích, která se týkala skupiny Agrofert,“ stojí v dokumentu.

Audit Babišovi vytýká, že se aktivně podílel na implementaci unijního rozpočtu v Česku a zároveň měl prospěch z Agrofertu. Konkrétně se ve zprávě píše o tom, že šéf hnutí ANO ještě jako ministr financí přijímal rozhodnutí, která se jeho firmy týkala. Jinými slovy – spolurozhodoval o tom, kolik z unijních dotací půjde do jakých oblastí a na jaké priority.

Česku kvůli tomuto zjištění vážně hrozí, že bude muset vrátit evropské dotace určené pro podniky z Babišových svěřenských fondů v celkovém objemu více než 280 milionů korun. Jde o všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2017.

„Dotace proto byly poskytnuty neoprávněně. Mělo by tedy dojít ke 100% finanční opravě všech souvisejících výdajů, které byly již nahlášeny komisi v souvislosti s těmito operacemi, a související příspěvky z veřejných zdrojů z těchto programů by měly být také zrušeny. Celková hodnota (příspěvek z fondů EU) 17 operací, které jsou tímto dotčeny, činí 282 milionů korun,“ vypočítává audit.

Tato suma se týká jen prohřešku kvůli střetu zájmů. Kromě toho auditoři našli při zevrubném zkoumání v předchozích letech i další chyby, takže celkově chtějí do Bruselu vrátit 450 milionů korun vyplacených Agrofertu. Zároveň s tím ještě doporučují, aby Agrofert vrátil nejen zmíněné unijní dotace, ale také peníze vyplacené z českého státního rozpočtu – to by mohly být další stovky milionů korun.

Babiš se nevyhnul konfliktu zájmů

Auditoři dále v dokumentu píší: „Prověřit všechny dotace poskytnuté od 9. února 2017 včetně ze všech dotčených operačních programů pro období 2014–2020 (tj. OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a operační programy ESF). Mělo by dojít k finančním opravám a zrušení souvisejících příspěvků z veřejných zdrojů týkajících se jakýchkoliv neoprávněných operací, které budou zjištěny během tohoto prověřování.“

To, že šéf hnutí ANO převedl Agrofert do svěřenských fondů, podle Bruselu neznamená, že se vyhnul konfliktu zájmů. Podle nich je prostě beneficientem Agrofertu, takže má stále zájem, aby firma co nejvíc prosperovala.

„Andrej Babiš je skutečným vlastníkem firem skupiny Agrofert a od února 2017 dvou svěřenských fondů, které plně ovládá a má proto přímý ekonomický zájem na úspěchu skupiny Agrofert,“ píší auditoři.

České straně – kontrolnímu mechanismu – pak vytýkají, že nezajistila účinnou kontrolu s cílem zabránit střetu zájmů. „Audit také dále odhalil individuální pochybení mající finanční dopad, která dokazují, že docházelo k závažným nedostatkům ve fungování řídicích a kontrolních systémů,“ stojí v závěru dokumentu.

Kontrolu dotací mají na starosti dva úřady: Auditní orgán, což je odbor Ministerstva financí, a pak také Národní orgán pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Obě ministerstva má pod sebou Babišovo hnutí ANO. Auditoři proto v dokumentu doporučují: „Zlepšit fungování řídicích a kontrolních systémů, aby bylo možné odhalit všechny případy porušování a zajistit tak, že v budoucnu nebudou žádné dotace uděleny v rozporu s těmito pravidly upravujícími střet zájmů.“

„Nejsou důkazy, že by česká strana podnikla nějaká opatření v okamžiku, kdy se pan Babiš v takovém střetu zájmů ocitl,“ konstatují s tím, že zároveň neshledali, že by Babiš aktivně bránil kontrole.

Kompletní zpráva:

+66

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované